Help Print this page 
  Procedure 2014/0121/COD

  COM (2014) 213: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

  Adopted acts: 32017L0828

  European Commission
  Economic and Social Committee
  The European Data Protection Supervisor
  European Parliament
  Council of the European Union
  Legal basis: Commission:
  TFUE/art 50, 114
  ;

  Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
  Type of file: Voorstel voor een richtlijn
  EuroVoc thesaurus: +raad van bestuur; tussenhandelaar; beheerscontrole; bescherming van de vennoten; arbeidsbezoldiging; personenvennootschap; toegang tot de informatie; aandeelhouder; openbaarheid van het bestuur; leiding van een onderneming
  Directory code: 17.10.00.00 Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht
  European Commission 09/04/2014 : Aanneming door de Commissie
  Show procedure title
  Leading person: Michel BARNIER
  Leading service: Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten
  Decision mode: Mondelinge procedure
  Consultation: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Addressee for formal act: Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
  Addressee for mandatory consultation: Europees Economisch en Sociaal Comité
  Legal basis: TFUE/art 50, 114
  Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
  Type of file: Voorstel voor een richtlijn
  Documents: COM/2014/213/FINAL
  CSST/2014/8847
  IP/2014/396
  CELEX number of the main document: 52014PC0213
  European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
  Show procedure title
  Documents: SWD/2014/126/FINAL
  CSST/2014/8847/ADD 1
  CELEX number of the main document: 52014SC0126
  European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
  Show procedure title
  Documents: SWD/2014/127/FINAL
  CSST/2014/8847/ADD 2
  CELEX number of the main document: 52014SC0127
  European Commission 09/04/2014 : Aanvulling
  Show procedure title
  Documents: SWD/2014/128/FINAL
  CSST/2014/8847/ADD 3
  CELEX number of the main document: 52014SC0128
  European Commission 10/04/2014 : Toezending aan de Raad
  Show procedure title
  European Commission 10/04/2014 : Toezending aan Europees Parlement
  Show procedure title
  Economic and Social Committee 09/07/2014 : Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
  Show procedure title
  Decision mode: Goedkeuring zonder debat
  Rapporteur: Michael SMYTH
  Documents: CESE/2014/2817
  JO C/2014/451/87
  CELEX number of the main document: 52014AE2817
  The European Data Protection Supervisor 28/10/2014 : Advies van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Show procedure title
  Documents: JO C/2014/417/8
  CELEX number of the main document: 52014XX1121(01)
  European Parliament 08/07/2015 : Advies EP in 1e lezing
  Show procedure title
  Decision: Verwijzing naar parl. commissie
  Rapporteur: Sergio Gaetano COFFERATI
  Documents: A8/2015/158
  TA/2015/257/P8
  Council of the European Union 13/12/2016 : Beraadslagingen in de Raad
  Show procedure title
  Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
  Documents: ST 15248 2016 INIT
  European Parliament 14/03/2017 : Advies EP in 1e lezing
  Show procedure title
  Decision: Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur: Sergio Gaetano COFFERATI ; Věra JOUROVÁ
  Documents: A8/2015/158
  TA/2017/67/P8
  Council of the European Union 22/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
  Show procedure title
  Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
  Documents: ST 7269 2017 INIT
  Council of the European Union 23/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
  Show procedure title
  Documents: PE 2 2017 INIT
  Council of the European Union 27/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
  Show procedure title
  Council of the European Union 28/03/2017 : Beraadslagingen in de Raad
  Show procedure title
  Documents: ST 7526 2017 ADD 1
  Council of the European Union 03/04/2017 : Goedkeuring door Raad in 1e lezing
  Show procedure title
  Documents: ST 7936 2017 INIT
  European Parliament Council of the European Union 17/05/2017 : Ondertekening door de voorzitter van het EP en de voorzitter van de Raad
  Show procedure title
  Documents: PE 2 2017 REV 2
  CELEX number of the main document: 32017L0828

  Activities of the institutions