Help Print this page 
  Procedure 2013/0140/COD

  COM (2013) 265: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009 ja määruseid (EL) nr 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus)

  European Commission
  Economic and Social Committee
  Committee of the Regions
  European Parliament
  Council of the European Union
  Legal basis: Commission:
  TFUE/art 43 par 2, art 114, 168 par 4
  ;

  Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
  Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
  EuroVoc thesaurus: +veterinaarkontroll; kvaliteedimärk; halduskontroll; fütosanitaarkontroll; tarbijakaitse; ELi järelevalve; müügiluba; loomade tervishoid; toidu ohutus; sildistamine
  Directory code: 15.20.30.00 Keskkond, tarbijad ja tervisekaitse / Tarbijad / Tervisekaitse ja ohutus
  European Commission 06/05/2013 : Vastuvõtmine komisjonis
  Show procedure title
  Leading person: Tonio BORG
  Leading service: Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat
  Decision mode: Kirjalik menetlus
  Addressee for formal act: Euroopa Liidu Nõukogu ; Euroopa Parlament
  Addressee for mandatory consultation: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Regioonide Komitee
  Legal basis: TFUE/art 43 par 2, art 114, 168 par 4
  Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
  Type of file: ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
  Documents: COM/2013/265/FINAL
  IP/2013/400
  CELEX number of the main document: 52013PC0265
  European Commission 06/05/2013 : Edastamine nõukogule
  Show procedure title
  European Commission 06/05/2013 : Edastamine parlamendile
  Show procedure title
  European Commission 06/05/2013 : Täiendus
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/166/FINAL
  CELEX number of the main document: 52013SC0166
  European Commission 06/05/2013 : Täiendus
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/167/FINAL
  CSST/2013/9464
  CELEX number of the main document: 52013SC0167
  Economic and Social Committee 16/10/2013 : Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus
  Show procedure title
  Decision mode: Ilma aruteluta menetlus
  Rapporteur: José María ESPUNY MOYANO
  Documents: CESE/2013/4014
  JO C/2014/67/166
  CELEX number of the main document: 52013AE4014
  Committee of the Regions 29/11/2013 : Regioonide Komitee arvamus
  Show procedure title
  Rapporteur: Ewa PANASIUK
  Documents: CDR/2013/5295
  JO C/2014/114/96
  CELEX number of the main document: 52013AR5295
  European Parliament 15/04/2014 : Parlamendi arvamus 1. lugemisel
  Show procedure title
  Decision: Heakskiitmine muudatusettepanekuga
  Rapporteur: Mario PIRILLO
  Documents: A7/2014/162
  TA/2014/380/P7
  European Commission 09/07/2014 : Komisjoni seisukoht parlamendis 1. lugemisel tehtud muudatuste suhtes
  Show procedure title
  Decision: Nõustumine mõnede muudatusettepanekutega
  Council of the European Union 15/12/2014 : Arutelu nõukogus
  Show procedure title
  Documents: CS-PRES/2014/16912
  CSST/2014/16924
  Council of the European Union 20/10/2015 : Arutelu nõukogus
  Show procedure title
  Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
  Documents: ST 13209 2015 INIT
  Council of the European Union 26/10/2015 : Nõukogu poliitiline kokkulepe
  Show procedure title
  Documents: CS-PRES/2015/13357
  Council of the European Union 11/07/2016 : Arutelu nõukogus
  Show procedure title
  Procedure: Seadusandlik tavamenetlus (COD)
  Documents: ST 10180 2016 COR 2
  Council of the European Union 26/09/2016 : Arutelu nõukogus
  Show procedure title

  Activities of the institutions