Help Print this page 
  Procedure 2013/0140/COD

  COM (2013) 265: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol)

  Adopted acts: 32017R0625R(01), 32017R0625

  European Commission
  Economic and Social Committee
  European Committee of the Regions
  European Parliament
  Council of the European Union
  Legal basis: Commission:
  TFUE/art 43 par 2, art 114, 168 par 4
  ;
  TFEU/art 294 par 6

  European Parliament:
  TFEU/art 294 par 6

  Council of the European Union:
  TFEU/art 294 par 6
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Fælles beslutningsprocedure (COD)
  Type of file: Forslag til forordning
  EuroVoc thesaurus: +veterinærinspektion; kvalitetsmærke; administrativ kontrol; plantesundhedskontrol; forbrugerbeskyttelse; EU-kontrol; salgstilladelse; dyresundhed; fødevaresikkerhed; etikettering
  Directory code: 15.20.30.00 Miljø, forbrugere og sundhed / Forbrugere / Beskyttelse af sundhed og sikkerhed
  European Commission 06/05/2013 : Vedtagelse i Kommissionen
  Show procedure title
  Leading person: Tonio BORG
  Leading service: Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere
  Decision mode: Skriftlig procedure
  Addressee for formal act: Rådet for Den Europæiske Union ; Europa-Parlamentet
  Addressee for mandatory consultation: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ; Det Europæiske Regionsudvalg
  Legal basis: TFUE/art 43 par 2, art 114, 168 par 4
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Type of file: Forslag til forordning
  Documents: COM/2013/265/FINAL
  IP/2013/400
  CELEX number of the main document: 52013PC0265
  European Commission 06/05/2013 : Fremsendelse til Rådet
  Show procedure title
  European Commission 06/05/2013 : Fremsendelse til Europa-Parlamentet
  Show procedure title
  European Commission 06/05/2013 : Tillæg
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/166/FINAL
  CELEX number of the main document: 52013SC0166
  European Commission 06/05/2013 : Tillæg
  Show procedure title
  Documents: SWD/2013/167/FINAL
  CSST/2013/9464
  CELEX number of the main document: 52013SC0167
  Economic and Social Committee 16/10/2013 : Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Show procedure title
  Decision mode: Procedure uden debat
  Rapporteur: José María ESPUNY MOYANO
  Documents: CESE/2013/4014
  JO C/2014/67/166
  CELEX number of the main document: 52013AE4014
  European Committee of the Regions 29/11/2013 : Udtalelse fra Regionsudvalget
  Show procedure title
  Rapporteur: Ewa PANASIUK
  Documents: CDR/2013/5295
  JO C/2014/114/96
  CELEX number of the main document: 52013AR5295
  European Parliament 15/04/2014 : Udtalelse fra EP — 1. behandling
  Show procedure title
  Decision: Godkendelse med ændringer
  Rapporteur: Mario PIRILLO
  Documents: A7/2014/162
  TA/2014/380/P7
  European Commission 09/07/2014 : Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag — 1. behandling
  Show procedure title
  Decision: Delvis enighed
  Council of the European Union 15/12/2014 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 20/10/2015 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Documents: ST 13209 2015 INIT
  Council of the European Union 26/10/2015 : Politisk enighed i Rådet
  Show procedure title
  Documents: CS-PRES/2015/13357
  Council of the European Union 11/07/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Documents: ST 10180 2016 COR 2
  Council of the European Union 26/09/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 07/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 08/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 09/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Documents: ST 10755 2016 COR 2
  Council of the European Union 12/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 13/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 14/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Documents: ST 10755 2016 COR 5
  Council of the European Union 16/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council of the European Union 19/12/2016 : Rådets førstebehandlingsholdning og redegørelse for grundene hertil
  Show procedure title
  Council agenda: PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  Documents: ST 10755 2016 REV 1 ADD 1
  CELEX number of the main document: 52017AG0001(02)
  Council of the European Union 19/12/2016 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Council agenda: PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  Documents: ST 10755 2016 REV 1
  CELEX number of the main document: 52017AG0001(01)
  European Commission 06/01/2017 : Vedtagelse af Kommissionens meddelelse om Rådets holdning – 1. behandling
  Show procedure title
  Leading person: Vytenis ANDRIUKAITIS
  Leading service: Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
  Addressee for formal act: Rådet for Den Europæiske Union ; Europa-Parlamentet
  Addressee for mandatory consultation: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ; De nationale parlamenter ; Det Europæiske Regionsudvalg
  Legal basis: TFEU/art 294 par 6
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure (COD)
  Documents: COM/2017/6/FINAL
  CELEX number of the main document: 52017PC0006
  Council of the European Union 09/01/2017 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Documents: ST 5068 2017 INIT
  Council of the European Union 19/01/2017 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Documents: ST 14496 2016 COR 1
  European Parliament 19/01/2017 : Europa-Parlamentets modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning
  Show procedure title
  Council of the European Union 15/03/2017 : Drøftelser i Rådet
  Show procedure title
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Documents: ST 7221 2017 INIT
  European Parliament 15/03/2017 : Udtalelse fra EP-udvalg — 2. behandling
  Show procedure title
  Decision: Godkendelse uden ændringer
  Rapporteur: Karin KADENBACH
  Documents: A8/2017/22
  TA/2017/81/P8
  European Parliament Council of the European Union 15/03/2017 : Undertegnet af formanden for EP og formanden for Rådet
  Show procedure title
  Legal basis: TFEU/art 294 par 6
  Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (COD)
  Documents: PE 1 2017 INIT
  CELEX number of the main document: 32017R0625

  Activities of the institutions