Europeiska unionens officiella tidning

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Direktåtkomst till EUT

Åtkomst per år

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec
 • Samtliga nummer

Nyutkomna nummer

 1

Träffar 1 - 21 av 21

DatumL (Lagstiftning)C (Meddelanden och upplysningar)
27/09/2016L259 L260C351 C352 C353 C354
26/09/2016 C350
24/09/2016L258C349
23/09/2016L257C348 C348A
22/09/2016L256C347
21/09/2016L255C345 C345A C346
20/09/2016L254C344 C344A

 1

Träffar 1 - 21 av 21

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till det innehåll som finns på EUR-Lex. Tidningen kommer ut varje dag från tisdag till lördag på de officiella EU-språken. Det finns två serier:

 • L (Lagstiftning)
 • C (Meddelanden och upplysningar)

  Serie CA (t.ex. C019A) har samma nummer som det nummer i C-serien som ges ut samma dag och innehåller t.ex. intresseanmälningar och meddelanden om lediga tjänster. CA-nummer kan ges ut på ett, flera eller alla officiella språk.

  En ny underserie, tillägg I (LI och CI),tillkom den 1 januari 2016. Tack vare den här underserien kan vi vara mer flexibla om det planerade innehållet i ett visst nummer måste ändras. Det nya tillägget kom ut för första gången den 16 januari 2016 (L011I, C015I).

Sedan den 1 januari 2015 numreras EU:s rättsakter på ett nytt sätt. Läs mer om den nya numreringen

Format

I EUR-Lex finns alla EUT-nummer sedan första numret i eletroniskt format.

Från och med den 1 juli 2013 är den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) giltig och har rättslig verkan. Läs mer om e-EUT

Du kan fortfarande köpa tryckta nummer av EUT från EU Bookshops webbplats. De är dock inte rättsligt giltiga.

EUT:s struktur: pdf