Europeiska unionens officiella tidning

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Direktåtkomst till EUT

Åtkomst per år

 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec
 • Samtliga nummer

Nyutkomna nummer

 1

Träffar 1 - 22 av 22

DatumL (Lagstiftning)C (Meddelanden och upplysningar)
08/12/2016L333C457 C457A C458
07/12/2016L332C456
06/12/2016L331C455
05/12/2016 C454
03/12/2016L329 L330C453
02/12/2016L327 L328C450 C451 C452
01/12/2016L326C447 C447A C448 C449

 1

Träffar 1 - 22 av 22

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till det innehåll som finns på EUR-Lex. Tidningen kommer ut varje dag från tisdag till lördag på de officiella EU-språken. Det finns två serier:

 • L (Lagstiftning)
 • C (Meddelanden och upplysningar)

  Serie CA (t.ex. C019A) har samma nummer som det nummer i C-serien som ges ut samma dag och innehåller t.ex. intresseanmälningar och meddelanden om lediga tjänster. CA-nummer kan ges ut på ett, flera eller alla officiella språk.

  En ny underserie, tillägg I (LI och CI),tillkom den 1 januari 2016. Tack vare den här underserien kan vi vara mer flexibla om det planerade innehållet i ett visst nummer måste ändras. Det nya tillägget kom ut för första gången den 16 januari 2016 (L011I, C015I).

Sedan den 1 januari 2015 numreras EU:s rättsakter på ett nytt sätt. Läs mer om den nya numreringen

Format

I EUR-Lex finns alla EUT-nummer sedan första numret i eletroniskt format.

Från och med den 1 juli 2013 är den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) giltig och har rättslig verkan. Läs mer om e-EUT

Du kan fortfarande köpa tryckta nummer av EUT från EU Bookshops webbplats. De är dock inte rättsligt giltiga.

EUT:s struktur: pdf