Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Απευθείας πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πρόσβαση κατά έτος

Πρόσφατες εκδόσεις

 1

Αποτελέσματα 1 - 18 από 18

ΗμερομηνίαL (Νομοθεσία)C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες)
01/12/2015L314 L315C399
30/11/2015 C398
28/11/2015L313C397
27/11/2015L312C394 C394A C395 C396
26/11/2015L309 L310 L311C393
25/11/2015L307 L308C392

 1

Αποτελέσματα 1 - 18 από 18

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίσημη συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L) καθώς και των άλλων επίσημων εγγράφων που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της (σειρά C και συμπληρώματα). Εκδίδεται κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθεται σε διάφορους μορφότυπους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αρίθμηση των νομικών πράξεων της ΕΕ έχει αλλάξει. Μάθετε περισσότερα γι' αυτόν τον νέο τρόπο αρίθμησης.

Μορφότυποι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας από την πρώτη έκδοσή της.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας σε χαρτί.

Από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (ηλεκτρονική ΕΕ) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Περισσότερα για την ηλεκτρονική EE

Διάρθρωση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: PDF