Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Απευθείας πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πρόσβαση κατά έτος

Πρόσφατες εκδόσεις

 1

Αποτελέσματα 1 - 19 από 19

ΗμερομηνίαL (Νομοθεσία)C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες)
13/02/2016L038C058
12/02/2016L037C053 C054 C055 C056 C057
11/02/2016L035 L036C052 C052A
10/02/2016L033 L034C050 C051
09/02/2016L032C049
08/02/2016 C048

 1

Αποτελέσματα 1 - 19 από 19

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίσημη συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L) καθώς και των άλλων επίσημων εγγράφων που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της (σειρά C και συμπληρώματα). Εκδίδεται κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθεται σε διάφορους μορφότυπους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αρίθμηση των νομικών πράξεων της ΕΕ έχει αλλάξει. Μάθετε περισσότερα γι' αυτόν τον νέο τρόπο αρίθμησης.

Μορφότυποι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας από την πρώτη έκδοσή της.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας σε χαρτί.

Από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (ηλεκτρονική ΕΕ) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Περισσότερα για την ηλεκτρονική EE

Διάρθρωση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: PDF