Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Στις 24/01/2018, ο ιστότοπος EUR-Lex ενδέχεται να μην είναι προσωρινά διαθέσιμος από τις 17.00 έως τις 20.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Απευθείας πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πρόσβαση κατά έτος

Πρόσφατες εκδόσεις

 1

Αποτελέσματα 1 - 16 από 16

ΗμερομηνίαL (Νομοθεσία)C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες)
20/01/2018L016C021
19/01/2018L014 L015C019 C020
18/01/2018L013C016 C017 C018
17/01/2018L012C015
16/01/2018L011C014 C014A
15/01/2018 C013

 1

Αποτελέσματα 1 - 16 από 16

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η κύρια πηγή περιεχομένου του EUR-Lex. Δημοσιεύεται καθημερινά (τακτικά από Δευτέρα έως Σάββατο και σε επείγουσες περιπτώσεις τη Κυριακή) στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ . Εκδίδεται σε 2 σειρές:

  • L (νομοθεσία)
  • C (Ανακοινώσεις και Πληροφορίες) .

    Η υποσειρά CA (π.χ. C019A), η οποία έχει τον ίδιο αριθμό με την σειρά C που δημοσιεύεται την ίδια ημέρα, περιέχει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεις κενών θέσεων κ.λπ. Ενδέχεται να εκδίδεται σε μία, μερικές ή όλες τις επίσημες γλώσσες.

    Μια νέα υποσειρά, LI και CI , άρχισε να εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2016. Η συγκεκριμένη υποσειρά παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας σε περίπτωση αλλαγών στο σχεδιαζόμενο περιεχόμενο της Επίσημης Εφημερίδας. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Ιανουαρίου 2016 (L011I, C015I).

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αρίθμηση των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ έχει αλλάξει. Μάθετε περισσότερα για τη νέα μέθοδο αρίθμησης .

Μορφότυποι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας από την πρώτη έκδοσή της.

Από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (ηλεκτρονική ΕΕ) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα. Περισσότερα για την ηλεκτρονική EE .

Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να αγοράσετε μια μη αυθεντική έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας από τον ιστότοπο EU Bookshop .

Δομή της Επίσημης Εφημερίδας: pdf