Официален вестник на Европейския съюз

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

Пряк достъп до Официален вестник

Достъп по години

Последни броеве

 1

Резултати 1 - 25 от 25

ДатаL (Законодателство)C (Информация и известия)
13/12/2017L329 L330C428
12/12/2017L328C425 C426 C427
11/12/2017 C424
09/12/2017L326 L327C423
08/12/2017L324 L325C421 C422
07/12/2017L322 L323C418 C418A C419 C420
06/12/2017L320 L321C416 C417

 1

Резултати 1 - 25 от 25

Официален вестник на Европейския съюз (ОВ) е основният източник на съдържание за EUR-Lex. Той се публикува всеки ден от понеделник до събота, а при спешни случаи и в неделя, на официалните езици на ЕС . Съществуват 2 серии:

  • L (законодателство)
  • C (информация и известия) .

    Подсерията CA (напр. C019A) има същия номер като серия C, публикувана в същия ден, и съдържа покани за заявяване на интерес, обявления за свободни длъжности и т.н. Тя може да е на един, няколко или всички официални езици.

    На 1 януари 2016 г. бе въведена нова подсерия I (LI и CI). Това дава възможност за по-голяма гъвкавост в случай на промяна на планираното съдържание на Официален вестник. Тя бе използвана за първи път на 16 януари 2016 г. (L011I, C015I).

От 1 януари 2015 г. номерирането на правните актове на ЕС е променено. Научете повече за новия начин на номериране .

Формати

На сайта са публикувани електронни копия на всички броеве на Официален вестник.

От 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник (е-ОВ) е автентично и има правно действие. Научете повече за електронния Официален вестник .

Все още имате възможност да купувате неавтентичната печатна версия на Официален вестник от уебсайта EU Bookshop .

Структура на Официален вестник: PDF