LégiFrance / Official Journal

LégiFrance / Official Journal

Priontáil an leathanach seo
Focail a chuardach sa téacs

Cuir isteach focail lena gcuardach i dtéacsanna na gcáipéisí tríd síos. Is féidir roinnt téarmaí a chur le chéile leis na ceithre chrios téacsacha:

 • Cuardaigh: líon isteach an crios seo do gach cuardach sna téacsanna.  
 • Nó: cuardaigh na cáipéisí uile ina bhfuil ar a laghad ceann amháin de na téarmaí sna trí chrios tosaigh.   
 • Fara: cuardaigh na cáipéisí uile ina bhfuil ar a laghad ceann amháin de na téarmaí sna trí chrios tosaigh agus na téarmaí sa cheathrú chrios.  

Comhairle phraiticiúil:

 • ní mór na téarmaí a chur isteach as Fraincis, le sínte fada nó gan iad;  
 • Ná cuir na hainmfhocail is na haidiachtaí san uimhir iolra, ná réimnigh na briathra, gheobhaidh an t-inneall cuardaigh focail faoi na foirmeacha éagsúla aige;  
 • ní gá an t-alt, réamhfhocail, srl a chur isteach;  
 • Is féidir gearradh ar dheis (leis an gcomhartha + a chur le fréamh), rud a cheadaíonn obair ar athróga fréimh agus líon neamhchinnte carachtar a athrú.    Mar shampla, ceadóidh «responsab+» duit na téarmaí «responsable», «responsabilité», «responsabilisation».…a chuardach.   

Focail a chuardach sa teideal

Cuir isteach na focail atá le cuardach i dteideal na cáipéise.

Ní sheolfar ach na cáipéisí a bhfuil an focal cruinn atá faoi chuardach le fáil ina dteidil. Gheofar téarmaí uile an  chreasa sin má bhíonn siad laistigh de naoi bhfocal óna chéile.

Comhairle phraiticiúil:

 • ní mór na téarmaí a chur isteach as Fraincis, le sínte fada nó gan iad;  
 • Ná cuir na hainmfhocail is na haidiachtaí san uimhir iolra, ná réimnigh na briathra, gheobhaidh an t-inneall cuardaigh focail faoi na foirmeacha éagsúla aige;  
 • ní gá an t-alt, réamhfhocail, srl a chur isteach;  
 • Is féidir gearradh ar dheis (leis an gcomhartha + a chur le fréamh), rud a cheadaíonn obair ar athróga fréimh agus líon neamhchinnte carachtar a athrú.    Mar shampla, ceadóidh «responsab+» duit na téarmaí «responsable», «responsabilité», «responsabilisation».…a chuardach.   

Cineál cáipeise

Roghnaigh an cinéal téacs atá á chuardach agat leis an roghchlár trí ghliogáil ar an tsaighead anuas. Ní cheadaítear ach rogha amháin.

Uimhir cáipeise

Cuir isteach uimhir an téacs  

Sample: do théacsanna roimh 2000 (ó 1945 i leith): 96-481

Sample: do théacsanna tar éis 2000: 2001-1066

Dáta na cáipéise

Dáta sínithe na cáipéise atá i gceist, agus ní dáta an fhoilsithe san Iris Oifigiúil.  

Cuir isteach ar a laghad an bhliain tosaigh (i 4 charachtar) agus, chun an toradh a shrianadh, an mhí agus b'fhéidir an lá (in 2 charachtar).

Samplaí:

 • an bhliain uile 2003: ná cuir isteach ach 2003 mar bhliain tosaigh;
 • Márta 2003 (.i. ó 1 go 31 Márta): cuir isteach 2003 mar bhliain tosaigh, agus 03 (ná déan dearmad ar an 0) sna trí mhí tosaigh;
 • gan ach an 5 Márta 2003: cuir isteach 2003 mar bhliain tosaigh, 03 mar mhí tosaigh, is 05 mar lá tosaigh.

Dáta foilsithe

Sin an dáta a foilsídh an téacs san Iris Oifigiúil.  

Cuir isteach ar a laghad an bhliain tosaigh (i 4 charachtar) agus, chun an toradh a shrianadh, an mhí agus b'fhéidir an lá (in 2 charachtar).

Samplaí:

 • an bhliain uile 2003: ná cuir isteach ach 2003 mar bhliain tosaigh;
 • Márta 2003 (.i. ó 1 go 31 Márta): cuir isteach 2003 mar bhliain tosaigh, agus 03 (ná déan dearmad ar an 0) sna trí mhí tosaigh;
 • gan ach an 5 Márta 2003: cuir isteach 2003 mar bhliain tosaigh, 03 mar mhí tosaigh, is 05 mar lá tosaigh.