Правна информация

Правна информация

Разпечатване на страницата

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни и за използване на бисквитки.


Отказ от отговорност

Настоящият сайт на Службата за публикации има за цел да насърчи публичния достъп до официалните законодателни бази данни на страните членки на Европейския съюз. Така чрез портала N-Lex всеки гражданин на ЕС може да търси документи в сайтовете на всички страни от Съюза на своя собствен език. Стараем се да предложим точна и актуална информация за базите данни на всяка държава, както и за устройството и съдържанието на всяка законодателна национална система. Ако ни информирате за допуснати грешки, ще направим необходимото за тяхното отстраняване. Въпреки това Службата за публикации не поема никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Информацията публикувана на портала N-Lex:

  • е изцяло от общо естество и не разглежда индивидуални случаи;

  • не е непременно пълна, всеобхватна, точна или актуална;

  • препраща към външни сайтове, които са извън контрола на Службата за публикации и за които тя не носи никаква отговорност;

  • не съдържа професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се обръщайте към съответния квалифициран специалист).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове.

Целим да сведем до минимум неудобствата, причинени от технически грешки. Някои данни или информация, поместени на нашия сайт, обаче са с външен произход и може да са създадени или структурирани във файлове или формати, при които е възможно допускането на грешки. Поради това не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат на използването на този сайт или на други външни сайтове, към които той препраща.

Тя не носи отговорност за информацията, възгледите и документите в официалните национални законодателни бази данни, връзки към които са публикувани на сайта N-Lex, нито за качеството на тези връзки, нито за други проблеми възникнали при използването на базите данни. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете клаузата за отказ от отговорност, както и условията за използване на съответната база данни.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в разрез с изискванията на приложимото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.


 Авторски права  

© Европейски съюз 2006-2017 г.

Освен ако не е посочено друго, изтеглянето и възпроизводството за лично ползване или за по-нататъшно разпространение с нетърговски или търговски цели на уводната обща информация за съдържанието на националните бази данни на страните членки на Европейския съюз, достъпно чрез уебсайта N-Lex, се разрешават при условие, че това бъде отбелязано по следния начин:

«© European Union, http://eur-lex.europa.eu/n-lex/».

По-горното разрешение не се отнася до законовите текстове и документи, съдържащи се в националните бази данни. За да изтеглят, възпроизвеждат и превеждат тези законови текстове и документи, потребителите трябва да се запознаят с разпоредбите, посочени в декларацията, касаеща авторските права на страницата на съответната база данни.

Ако имате съмнения относно повторното използване на текстов материал, публикуван на уебсайта N-Lex, можете писмено да отправите запитване на адрес:

 

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxembourg
Факс: +352 2929-42672
Електронен адрес: op-copyright@publications.europa.eu


Защита на личните данни

Европейският съюз се ангажира със защитата на личните данни на потребителите.

Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на личните данни от институциите на Съюза се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Цел на обработката на данните

Вашите данни се събират и обработват, съгласно политиката, описана в гореспоменатия регламент, за да може Службата за публикации да отговори на вашите запитвания.

Те ще бъдат използвани, само за отговаряне на въпроси и анализиране на евентуалните грешки, от персонала на Службата за публикации и нейни изпълнители по договори, за да се подобри услугата.

Събирането на данни се извършва със съгласието на лицата, до които те се отнасят.

Контрольор на обработката на данните

Контрольорът, отговарящ за обработката на тези данни, е ръководителят на отдел OPOCE.A.1 в Службата за публикации. Ако имате въпроси за обработката на вашето електронно писмо и свързани с него лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото си, особено ако искате да видите някои от вашите лични данни, с които разполагаме, или искате те да бъдат променени или изтрити. Можете също да изпратите електронно писмо на адрес: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Събирани данни

Собствено име, фамилно име и електронен адрес (задължителни полета).

Организация, страна (незадължителни полета).

На кого се съобщават вашите данни?

Събраните данни се обработват поверително и се използват единствено от бюрото за помощ и информация на EUR-Lex, от екипа на EUR-Lex в Службата за публикации и от нейните изпълнителите по договори.

Лични данни не се предават на страни, които са извън кръга на споменатите получатели и извън посочената законова рамка, без да се засяга евентуално предаване на данните на органи, изпълняващи задачи по контрол или инспекция в съответствие със законодателството на Съюза, като ОЛАФ или разследващ магистрат.

Службата за публикации няма да разкрива лични данни пред трети лица за целите на пряк маркетинг.

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Данните се съхраняват максимум 4 години, след което се изтриват, освен ако не е необходимо да бъдат запазени за по-дълго време за целите на дадено запитване.

Как можете да получите достъп до вашите данни, да проверите тяхната точност и да ги коригирате, ако е необходимо?

Имате право да поискате копие от вашите лични данни по всяко време, за да проверите точността на информацията и/или да я коригирате или актуализирате. Можете също да поискате личните ви данни да бъдат изтрити изцяло, ако ваше запитване не е в процес на разглеждане.

Преди да ви предоставим достъп до данните и евентуална възможност за корекции, ние предприемаме необходимите мерки за проверка на вашата самоличност с оглед защита на личните ви данни и сигурност.

Какви технически средства и мерки за сигурност се използват, за да се избегне злоупотреба или неразрешен достъп?

Службата за публикации създаде и редовно преразглежда и актуализира подходящи физически, електронни и административни процедури за защита и за предотвратяване на неразрешения достъп, за поддържане на сигурността на данните и правилно използване на събраната информация.

Вашето запитване се съхранява на сървъра на нашия изпълнител по договор преди да бъде разгледано. То може да бъде препратено по електронна поща на специалист, който да му отговори.

По силата на договор, подписан между Службата за публикации и изпълнителите по договор, последните се задължават да спазват приложимото законодателство за защитата на личните данни и тяхната обработка и по-специално Регламент (ЕО) 45/2001.

От служителите на Службата за публикации, които имат достъп до информация, разкриваща нечия самоличност, се изисква да я защитават по начин, съответстващ на настоящата декларация за защита на личните данни – по-конкретно като не използват тази информация за други цели, освен за извършване на съответните услуги.

С кого да се свържете при въпроси или оплаквания?

Ако искате да получите достъп до вашата лична информация, да я изтриете или коригирате, моля свържете се с: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

В случай на конфликт жалбите могат да бъдат адресирани до длъжностно лице за защита на данните на Комисията или до Европейския надзорен орган по защита на данните

Промени в декларацията за защита на личните данни

При промяна на настоящата декларация за защита на личните данни нейна актуализирана версия ще бъде достъпна на: [http://eur-lex.europa.eu/n-lex/disclaimer/disclaimer_bg.htm]. Съветваме ви редовно да консултирате тази страница, за да знаете каква информация събираме, как я обработваме и при какви обстоятелства, ако изобщо има такива, евентуално бихме я споделили с други страни.


Правила за използване на бисквитки за сайтове само с бисквитки за сесия

Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Това е характерно за повечето големи сайтове.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

На нашите страници се използват бисквитки за сесия, за да се запаметят например вашия избор на език и вашите предпочитания за показване (като настройки за контраста или размер на шрифта). Те се изтриват от вашия компютър, когато затворите браузъра си.

Не използваме постоянни бисквитки (бисквитки, които остават на вашия компютър, докато ги изтриете или докато изтече техният срок на валидност). Не разрешаваме използването на бисквитки на трети страни.