Maltas tiesību akti

Maltas tiesību akti

Apraksts

MALTAS TIESĪBU AKTU tīmekļa vietne ir viens Tieslietu ministrijas piedāvātajiem pakalpojumiem. Pateicoties šim pakalpojumam, vienuviet ir pieejami visi Maltas tiesību akti, tostarp Konstitūcija, tiesību akts par kodificēto tiesību pārskatīšanu (1980) un sekundārā likumdošana.

Tos atradīsit šādā tīmekļa adresē.

Juridiskie instrumenti

MALTAS TIESĪBU AKTOS atradīsit galvenokārt šādus tiesību aktus un dokumentus (pdf formātā):

  • visas Maltas likumdošanas nodaļas, tostarp Maltas Konstitūciju un 1980. gada tiesību aktu par kodificēto tiesību pārskatīšanu;
  • sekundāros tiesību aktus, kas izriet no Maltas primārajiem tiesību aktiem, tostarp tiesību aktus, kas izriet no Maltas Konstitūcijas;
  • visas likumdošanas hronoloģisko un analītisko rādītāju.

Šis pakalpojums aptver pašreiz spēkā esošo primāro un sekundāro likumdošanu, kuru regulāri atjaunina ar grozījumiem, kā arī jauno likumdošanu, ko apstiprinājusi Pārstāvju palāta. Maltas tiesību nolūkiem tā uzskatāma par oficiālu Maltas likumdošanas versiju, tomēr ievērojot 1980. gada tiesību akta par kodificēto tiesību pārskatīšanu 11.A panta 4. punkta noteikumus.

Grozījumus spēkā esošajā likumdošanā, ko apstiprinājusi Pārstāvju palāta, iekļauj oriģinālajā tekstā tad, KAD TIE STĀJAS SPĒKĀ, līdz ar to aplūkojamais teksts ir attiecīgās likumdošanas visjaunākā versija.

Valeta — Parlaments un prezidenta pils