Zakonodaja Češke republike

Zakonodaja Češke republike

Natisni stran

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_hrlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Češko zakonodajo sestavljajo ustavni zakoni, statuti, odločbe ustavnega sodišča, evropsko pravo, ratificirani mednarodni sporazumi in izvedbeni predpisi, ki zajemajo vladne uredbe, odredbe ministrstev in drugih osrednjih državnih organov ter splošno zavezujoči odloki in statuti regionalnih organov.

Glavne vrste zakonodaje

Ustavni zakoni

Zakonodaja z najvišjo pravno veljavo, ki ureja najpomembnejša vprašanja na področju države ter človekovih in državljanskih pravic. Zajema Ustavo Češke republike ter Listino temeljnih pravic in svoboščin Češke republike.

Statuti

Pravne določbe, ki urejajo pravice in dolžnosti fizičnih in pravnih oseb ter pristojnosti in mandat javnih organov. Statuti so nadrejeni izvedbenim predpisom, vendar podrejeni ustavi, ustavnim zakonom in mednarodnim pogodbam.

Vladne uredbe

Izvedbene določbe zakonskih aktov. Za izvedbo določenega akta lahko vlada izda uredbo za področje uporabe akta, ne da bi za to potrebovala izrecno pooblastilo, navedeno v aktu.

Odredbe ministrstev in drugih osrednjih državnih organov

Izvedbene določbe aktov, ki jih izdajo osrednji državni organi (denimo ministrstva). To lahko storijo zgolj na podlagi izrecnega pooblastila, navedenega v aktu.

Odločbe ustavnega sodišča

Razveljavijo zakonodajo ali njen del.

Mednarodni sporazumi

So del zakonodajnega postopka: (1) če jih ratificira Parlament, (2) če so veljavne, (3) če zavezujejo Češko republiko in (4) če so bili ustrezno objavljeni v zbirki mednarodnih sporazumov.

Zakonodaja in mednarodni sporazumi Češke republike se objavijo v naslednjih uradnih listih:

  • Sbírka zákonů (Zbirka zakonov)
  • Sbírka mezinárodních smluv (Zbirka mednarodnih sporazumov)
  • Věstníky právních předpisů krajů (Vestnik območnih predpisov) and Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Vestnik predpisov glavnega mesta Prage)
  • Úřední desky obecních úřadů (Občinska obvestila)

Spletni viri informacij o češki zakonodaji

Češki organi informacije o zavezujoči zakonodaji objavljajo v naslednjih spletnih storitvah:

  • aplikaciji „Sbírka zákonů“.

Zbirka zakonov in Zbirka mednarodnih sporazumov sta dostopni tudi na naslovu http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (samo v češčini, nekatere informacije na spletišču so tudi v angleščini).

  • Portál veřejné správy" (portalu državne uprave)razdelek „Vyhledávání v zákonech“ (iskanje po zakonih) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (samo v češčini).

Dostop do končnih različic vseh veljavnih zakonskih aktov, objavljenih v Zbirki zakonov. Akte lahko iščete po imenu, številki, številki Zbirke ter po celotnem besedilu (za iskanje je treba uporabiti češko abecedo). Besedila so na voljo samo v češčini.

Besedila, ki jih lahko poiščete v zgornjih spletnih virih, niso zakonsko zavezujoča. Edina pravno zavezujoča različica zakonov je tiskana, objavljena v Zbirki zakonov in Zbirki mednarodnih sporazumov. Z letom 2014 bo tiskano različico obeh zbirk nadomestil elektronski sistem (e-Sbírka).