Legislația cehă

Legislația cehă

Tipăreşte pagina

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_hrlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Legislația cehă este alcătuită din legi constituționale, statute, constatări ale Curții Constituționale, diverse elemente de drept european, acorduri internaționale ratificate și legi de punere în aplicare, care include ordonanțe ale Guvernului, avize ministeriale și notificări din partea altor autorități administrative centrale, precum și decrete și legi cu caracter obligatoriu emise de autoritățile regionale.

Principalele tipuri de normative

Legi constituționale

Sunt actele cu cea mai mare forță juridică, referitoare la cele mai importante aspecte ale statului și la drepturile omului și cele civice. Printre ele se numără Constituția și Carta drepturilor fundamentale și libertăților persoanelor a Republicii Cehe.

Statute

Reglementează atât drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice, cât și competențele și sfera în care acționează autoritățile publice. Statutele au întâietate față de dispozițiile de aplicare, dar sunt subordonate Constituției, legilor constituționale și tratatelor internaționale.

Ordonanțe ale Guvernului

Este vorba despre dispoziții de punere în aplicare. În vederea punerii în aplicare a unui act, guvernul poate emite o ordonanță în domeniul de aplicare al legii, fără să fie necesară o autorizație explicită în actul propriu-zis.

Avize ministeriale și notificări din partea altor organe ale administrației centrale

Dispoziții de punere în aplicare emise de organele administrației centrale, (de exemplu, un minister) autorizate prin lege să acționeze în acest sens.

Constatări ale Curții Constituționale

Acestea se abrogă total sau parțial o lege.

Tratate internaționale

Acestea fac parte din procedura de reglementare în cazul în care: (1) sunt ratificate de Parlament, (2) sunt valabile, (3) au caracter obligatoriu pentru Republica Cehă și (4) au fost publicate în mod corespunzător în colecția de tratate internaționale.

Legislația Republicii Cehe și acordurile internaționale sunt publicate în următoarele jurnale oficiale:

  • Sbírka zákonů (culegere de legi)
  • Sbírka mezinárodních smluv (culegere de tratate internaționale)
  • Věstníky právních předpisů krajů ( jurnale oficiale regionale) și Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (jurnalul oficial al orașului Praga)
  • Úřední desky obecních úřadů (avizierul municipalității)

Surse de informare on-line privind legislația cehă

Autoritățile cehe publică informații despre legislațe pe următoarele pagini de internet:

  • Aplicația „Sbírka zákonů

Acces la culegerea de legi și culegerea de tratate internaționale - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (numai în limba cehă - anumite informații sunt disponibile și în limba engleză).

  • Portál veřejné správy" (portalul administrației publice naționale) - secțiunea „Vyhledávání v zákonech“ (căutare) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (numai în limba cehă)

Oferă acces la versiunile finale ale tuturor actelor în vigoare publicate în culegere. Acte pot fi căutate după nume, număr, numărul culegerii sau efectuând o căutare în corpul textului (cuvintele-cheie trebuie scrise respectând diacriticele din limba cehă). Textele sunt disponibile numai în limba cehă.

Textele disponibile prin intermediul resurselor on-line menționate mai sus nu au caracter obligatoriu. Singurele versiuni obligatorii din punct de vedere juridic sunt cele tipărite în culegerea de acte și în culegerea de acorduri internaționale. Cu toate acestea, începând din 2014, versiunea tipărită a ambelor colecții va fi înlocuită cu un sistem electronic („e-Sbírka”)î.