A Cseh Köztársaság jogszabályai

A Cseh Köztársaság jogszabályai

Oldal nyomtatása

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_hrlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

A Cseh Köztársaság joganyagát alkotmánytörvények, törvények, az alkotmánybíróság döntései, a közvetlenül alkalmazandó, illetve a nemzeti jogba átültetett európai uniós jogszabályok, a parlament által ratifikált nemzetközi megállapodások, valamint végrehajtási jogszabályok, így például kormányrendeletek, miniszteri utasítások, illetve egyéb központi közigazgatási szervek utasításai, továbbá kötelező érvényű helyhatósági rendeletek alkotják.

Főbb jogszabálytípusok

Alkotmánytörvények

A legmagasabb szintű jogszabályok, amelyek az államszervezettel, illetve az emberi és polgári jogokkal kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket tartalmazzák. Ide tartozik a Cseh Köztársaság alkotmánya, valamint az Alapvető Jogok és Szabadságok Chartája.

Törvények

A természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit, valamint a közhatóságok jogosítványait és hatáskörét meghatározó jogszabályok tartoznak ide. A törvények a jogszabályi hierarchiában az alkotmány, az alkotmánytörvények és a nemzetközi szerződések alatt, ugyanakkor a végrehajtási jogszabályok fölött helyezkednek el.

Kormányrendeletek

A kormányrendeletek végrehajtási jogszabályok. Egy adott törvény végrehajtása érdekében a kormány a szóban forgó törvény alkalmazási területén belül végrehajtási rendeletet adhat ki anélkül, hogy az adott törvény erre kifejezetten felhatalmazná.

Miniszteri utasítások, illetve egyéb központi közigazgatási szervek utasításai

Olyan végrehajtási rendeletek, melyeket minisztériumok vagy más központi kormányzati szervek a kérdéses törvényben foglalt kifejezett felhatalmazás alapján adhatnak ki.

Az Alkotmánybíróság döntései

Jogszabályokat vagy jogszabályi rendelkezéseket helyeznek hatályon kívül.

Nemzetközi szerződések

A cseh jogrendszer részét képezik, ha: (1) a parlament ratifikálta őket, (2) érvényben vannak, (3), a Cseh Köztársaságra nézve kötelezők és (4) az előírásoknak megfelelően közzétették őket a nemzetközi szerződések gyűjteményében.

A Cseh Köztársaság jogszabályai és a nemzetközi megállapodások a következő hivatalos jogtárakban jelennek meg:

  • Sbírka zákonů (jogszabályok gyűjteménye)
  • Sbírka mezinárodních smluv (nemzetközi szerződések gyűjteménye)
  • Věstníky právních předpisů krajů (regionális jogi közlönyök) és a Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Prága város jogi közlönye)
  • Úřední desky obecních úřadů (önkormányzati közlönyök)

A Cseh Köztársaság joganyagával kapcsolatos információforrások az interneten

A cseh hatóságok a következő információs csatornákon nyújtanak tájékoztatást a kötelező jogszabályokról:

  • a „ Sbírka zákonů” alkalmazás révén:

Az alkalmazás hozzáférést biztosít a jogszabályok gyűjteményéhez és a nemzetközi szerződések gyűjteményéhez (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) (a webhely egésze csak cseh nyelven áll rendelkezésre, de egyes információk angolul is olvashatók);

  • a Portál veřejné správy ” elnevezésű országos közigazgatási portál keresőfelületén („Vyhledávání v zákonech”, http://portal.gov.cz/portal/obcan/ ) (csak cseh nyelven):

Itt megtalálható az összes hatályban lévő és a gyűjteményben közzétett cseh jogszabály végleges verziója. A jogszabályok között lehet keresni cím, szám, közlönyszám alapján, illetve mód van teljes szöveges keresésre is (kérjük, ügyeljen a kulcsszavak helyesírására, különös tekintettel a cseh ékezetekre). A jogszabályok szövege csak cseh nyelven áll rendelkezésre.

A fent említett webhelyeken olvasható jogszabályszövegek nem váltanak ki joghatást. Csakis a jogszabályok gyűjteményében („Sbírka zákonů”) és a nemzetközi szerződések gyűjteményében („Sbírka mezinárodních smluv”) közzétett szövegváltozatok kötelező erejűek. 2014-ben azonban mindkét gyűjtemény helyébe elektronikus közlöny („e-Sbírka”) lép.