Tšekin lainsäädäntö

Tšekin lainsäädäntö

Tulosta tämä sivu

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_ptlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Tšekin lainsäädäntö koostuu perustuslaeista, laeista, perustuslakituomioistuimen ratkaisuista, EU:n säännöstöstä, ratifioiduista kansainvälisistä sopimuksista sekä täytäntöönpanosäädöksistä, joihin kuuluvat mm. hallituksen asetukset, ministeriöiden ja valtionhallinnon keskusviranomaisten määräykset ja oikeudelliset ilmoitukset sekä aluehallintoviranomaisten antamat määräykset ja säännöt.

Säädöslajit

Perustuslait

Tšekin oikeusjärjestyksen ylimmänasteisia lakeja ovat perustuslait, joissa säännellään tärkeimpiä valtion asioita ja ihmis- ja kansalaisoikeuksia. Perustuslakeja ovat muun muassa Tšekin tasavallan perustuslaki sekä perusoikeus- ja perusvapauskirja.

Lait

Laeilla säännellään luonnollisten ja oikeushenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä julkisten viranomaisten toimivaltaa ja tehtäviä. Lait ovat oikeusjärjestyksen normihierarkiassa tasavallan perustuslaista, muista perustuslaeista ja kansainvälisistä sopimuksista seuraavan tason säädöksiä. Täytäntöönpanosäädökset (esimerkiksi asetukset) annetaan puolestaan lakien perusteella.

Hallituksen asetukset

Hallitus antaa lakien täytäntöönpanoa koskevia asetuksia. Täytäntöönpano voi tapahtua lain soveltamisalaan kuuluvalla asetuksella ilman, että itse lakiin sisältyy asiaa koskevaa valtuutusta.

Ministeriöiden ja valtionhallinnon keskusviranomaisten määräykset

Valtionhallinnon keskusviranomaiset (esimerkiksi ministeriöt) antavat täytäntöönpanosäädöksiä laeissa annetun valtuutuksen nojalla.

Perustuslakituomioistuimen ratkaisut

Perustuslakituomioistuin voi ratkaisuillaan kumota aikaisempaa lainsäädäntöä kokonaisuudessaan tai osaksi.

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat osa oikeusjärjestystä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: sopimukset ovat (1) parlamentin ratifioimia ja (2) voimassa, ne (3) sitovat Tšekkiä ja (4) on julkaistu virallisesti kansainvälisten sopimusten kokoelmassa.

Tšekin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset julkaistaan seuraavissa virallisissa kokoelmissa:

  • Sbírka zákonů (säädöskokoelma)
  • Sbírka mezinárodních smluv (sopimuskokoelma)
  • Věstníky právních předpisů krajů (läänien viralliset lehdet) ja Věstník právních předpisů hlavního města Prahy ( Prahan kaupungin virallinen lehti)
  • Úřední desky obecních úřadů (kuntien ilmoituskokoelmat)

Tšekin lainsäädännön online-tietolähteet

Tšekin viranomaiset julkaisevat sitovaa lainsäädäntöä seuraavilla verkkosivustoilla:

  • Sbírka zákonů -sovellus

Säädöskokoelma ja sopimuskokoelma – http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (ainoastaan tšekiksi; itse sivustosta on tietoa myös englanniksi).

Portaalissa voi tehdä hakuja säädöskokoelmassa julkaistujen, voimassa olevien säädösten lopullisiin versioihin. Tietoa voi hakea esimerkiksi asiakirjan nimen, viitenumeron tai kokoelman numeron perusteella. Kokoelmasta voi tehdä myös kokotekstihakuja (avainsanoissa on käytettävä tšekin aksenttimerkkejä). Asiakirjat ovat saatavilla ainoastaan tšekiksi.

Verkkosivustoilla julkaistut asiakirjat eivät ole oikeudellisesti velvoittavia. Oikeudellisesti velvoittavia ovat ainoastaan Tšekin säädöskokoelmassa ja sopimuskokoelmassa julkaistut painetut versiot. Kummankin kokoelman painetut versiot on kuitenkin määrä korvata vuonna 2014 sähköisellä sovelluksella (e-Sbírka).