The legislation of the Czech Republic

The legislation of the Czech Republic

Print siden

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_ptlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Beskrivelse

Tjekkiets lovgivning består af forfatningslove, love, afgørelser fra forfatningsdomstolen, dele af europæisk lovgivning, ratificerede internationale aftaler og gennemførelse af lovgivning. Sidstnævnte omfatter regeringsdekreter, ministerielle bekendtgørelser og bekendtgørelser fra andre centre myndigheder, generelt bindende dekreter og vedtægter fra regionale myndigheder.

De vigtigste typer lovgivning

Forfatningslove

Lovgivningen med den højeste rang som omfatter de vigtigste statslige spørgsmål og spørgsmål om menneskerettigheder og borgerrettigheder. De omfatter Tjekkiets forfatning og Tjekkiets charter om grundlæggende rettigheder og friheder.

Love

Lovbestemmelser om fysiske eller juridiske personers rettigheder eller forpligtelser og de offentlige myndigheders kompetencer og virkeområder. Lovene er overordnet gennemførelsesbestemmelserne, men underordnet forfatningen, forfatningslovene og de internationale aftaler.

Lovbekendtgørelser

Gennemførelsesbestemmelser for retsakter. Ved gennemførelse af en retsakt kan regeringen udstede en bekendtgørelse, der er omfattet af loven, uden at der foreligger en udtrykkelig godkendelse i selve retsakten.

Ministerielle bekendtgørelser og bekendtgørelser fra andre centrale myndigheder

Gennemførelsesbestemmelser for retsakter udstedt af centrale forvaltningsmyndigheder (f.eks. et ministerium) som udtrykkeligt har fået tilladelse hertil i retsakten.

Forfatningsdomstolens afgørelser

Ophævelse af lovgivningen og dele heraf.

Internationale aftaler

Gælder som led i en anden lovgivningsprocedure, hvis de: 1) er blevet ratificeret af Parlamentet, 2) er gyldige, 3) er gældende for Tjekkiet og 4) på behørig vis er blevet offentliggjort i samlingen af internationale aftaler.

Tjekkiets lovgivning og internationale aftaler offentliggøres i:

  • Sbírka zákonů (lovsamling)
  • Sbírka mezinárodních smluv (samlingen af internationale aftaler)
  • Věstníky právních předpisů krajů (distriktstidende om vedtægter) og Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (tidende om Prags vedtægter)
  • Úřední desky obecních úřadů (kommunernes opslagstavler)

Online informationskilder om Tjekkiets lovgivning

De tjekkiske myndigheder offentliggør information om bindende lovgivning i følgende informationssystemer:

  • "Sbírka zákonů“-webstedet

Her kan du få adgang til lovsamlingen og samlingen af internationale aftalerhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (kun på tjekkisk, nogle sider findes på engelsk).

  • "Portál veřejné správy" (portal til den offentlige forvaltning) – sektion "Vyhledávání v zákonech“ (søg på siden) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (kun på tjekkisk).

Adgang til de gældende retsakter i samlingen. Du kan søge på retsakternes navn og nummer, på samlingens udgave eller gøre brug af en fuld tekstsøgning (søgeord skal indtastes med tjekkiske diakritiske tegn). Teksterne er kun tilgængelige på tjekkisk.

Teksterne fundet ved hjælp af ovenstående ressourcer er ikke bindende. De eneste versioner, der er juridisk bindende, er papir-versionerne i samlingen af retsakter og samlingen af internationale aftaler. Papir-versionerne af begge samlinger vil dog blive erstattet af online ressourcer ("e-Sbírka“) fra 2014.