Bulgarian virallinen lehti

Bulgarian virallinen lehti

Tulosta tämä sivu

Bulgarian virallisen lehden logo

Bulgarian virallinen lehti on saatavissa lehden verkkosivustolta .

Sivusto sisältää Bulgarian virallisen lehden kaikki numerot viimeisiltä 7 vuodelta pdf-muodossa. Sivusto on maksuton ja avoin kaikille.

Virallinen lehti on jaettu kahteen osaan (virallinen ja epävirallinen).

  • Virallinen osa sisältää kaikki virallisten elinten, kuten hallituksen, kansalliskokouksen, perustuslakituomioistuimen jne. asiakirjat: lait, päätökset, julistukset, asetukset jne.
  • Epävirallinen osa sisältää kaikkien ministeriöiden ja kunnanhallitusten päätökset ja määräykset eri toimialoilta. Se sisältää myös esimerkiksi yritysten perustamista tai sulkemista koskevia ilmoituksia.

Viralliset asiakirjat julkaistaan virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun ne on hyväksytty Bulgarian kansalliskokouksessa, sellaisina kuin ne on hyväksytty. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että virallinen lehti sisältää lähinnä virallisten asiakirjojen eri versioita ja korjauksia, ei lakien varsinaisia tekstejä. Tietokannan tarkoituksena onkin lähinnä tarjota tietoa säädösehdotusten muutoksista eikä kattavaa kokoelmaa voimassa olevista laeista.