Belgijska zakonodaja

Belgijska zakonodaja

Natisni stran

/multisite/n-lex-migration/file/logobelgiumjpg-0_lvlogo_belgium.jpg

Logo of Belgium website

Opis

Spletišče Moniteur belge je javna spletna vstopna točka do belgijske zakonodaje. Omogoča neposredni dostop do belgijskega uradnega lista Moniteur belge ter do zbirke konsolidirane zakonodaje in indeksa. Dostopni so zvezna zakonodaja ter zakonodaja skupnosti (flamska, valonska in nemško govoreča skupnost) in regij (Valonija, Flandrija ter Bruselj – glavno mesto). Spletišče upravlja Zvezno ministrstvo za pravosodje [Service Public Fédéral de la JusticeSPF Justice].

Belgijsko zakonodajo je mogoče videti v izvirni različici, kot je bila prvotno objavljena v uradnem listu Moniteur belge, ali v konsolidirani različici (konsolidirana zakonodaja), ki jo pripravlja služba za pravno informatiko uradnega lista Moniteur belge. Dnevne uradne objave zakonodajnih aktov v uradnem listu Moniteur belge so od leta 2003 samo v elektronski obliki, za uradno različico od takrat veljajo samo besedila v obliki pdf.

  • Moniteur belge

Spletišče Moniteur belge omogoča dostop do elektronske različice dnevne izdaje uradnega lista Moniteur belge (povzetki in celotna besedila) ter predhodnih izdaj vse do junija 1997. Moniteur belge izhaja v treh uradnih jezikih Belgije: francoščini in nizozemščini (v celoti) in nemščini (delno).

Moniteur belge je dnevna elektronska izdaja uradnega lista, ki obsega osrednji del s tekočim letnim oštevilčenjem strani in prilogi, v katerih so objavljeni akti v zvezi s pravnimi osebami (podjetja in združenja) (izide vsak dan) in letni računovodski izkazi podjetij (izide vsak ponedeljek).

 

  • Zbirka konsolidirane zakonodaje

To je spletna baza posodobljenih prečiščenih različic vse zakonodaje, objavljene v uradnem listu Moniteur belge. Nekaterih besedil, ki so bila objavljena pred letom 1995 in še vedno veljajo, ni mogoče prikazati v celoti.

Zbirka obsega pravzaprav dve bazi (zakonodajni indeks in celotna konsolidirana besedila), dostopni prek enotnega vmesnika, kar omogoča integrirani prikaz informacij iz obeh baz. Dopolnila in spremembe, na katere napotujejo sklici v zakonodajnem indeksu, si je tako mogoče ogledati kot celotno besedilo v preglednici, ki jo posodabljajo vsak dan (D+1). S klikom povezav na Moniteur belge si uporabniki lahko ogledajo najnovejše spremembe aktov, objavljene v uradnem listu dan pred tem.

Pravni akti

Ustava je najvišji pravni akt belgijske zakonodaje. Ureja ločitev vej oblasti in način izvrševanja oblasti. Določa tudi temeljne vrednote družbe in temeljne pravice državljanov.

Z odločbo, izdano 27. maja 1971, je kasacijsko sodišče odločilo, da so mednarodni in nadnacionalni instrumenti nadrejeni nacionalnim aktom, tudi ustavi. Če je uredba EU v navzkrižju z ustavo, ima prednost uredba.

Ustavi so v padajočem vrstnem redu podrejeni:

  • posebni zakoni (lois spéciales), ki jih sprejmejo s posebno večino in določajo porazdelitev pristojnosti ter ključna pravila delovanja javnih ustanov;
  • zakoni (lois), uredbe (décrets) in odredbe (ordonnances);
  • kraljevi odloki (arrêtés royaux) in vladni odloki (arrêtés de gouvernement), ki izvajajo zakone in uredbe; in
  • ministrski odloki (arrêtés ministériels).