Portál jednotného prístupu k vnútroštátnemu právu

Aktuality

Working towards better air quality standards across the EU

The clean air package aims to substantially reduce air pollution across the EU. It sets out objectives to reduce the health and environmental impacts of air pollution by 2030, and contains legislative proposals to implement stricter standards for emissions and air pollution.

3rd EU-Cariforum EPA Council - Joint press release

The Third Meeting of the Joint CARIFORUM-European Union (EU) Council under the Economic Partnership Agreement (EPA) took place in Georgetown, Guyana, on 16 July 2015.

EFSM: Council approves bridge loan to Greece

On 17 July 2015, the Council adopted a decision granting up to €7.16bn in short term financial assistance to Greece under the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).

Publications Office
Ďalšie stránky
ktoré spravuje
Úrad pre publikácie

EU Bookshop
Všetky publikácie EÚ, ktoré hľadáte

TED
Verejné obstarávanie v rámci EÚ

Cordis
Informačná služba EÚ pre výskum a vývoj

Open Data Portal
Jednoduchý prístup k údajom EÚ

Whoiswho
Oficiálny adresár Európskej únie

Portál európskej elektronickej justície