Vnútroštátnym právnym predpisom

Vnútroštátnym právnym predpisom

Vytlačiť túto stránku

Každý členský štát EÚ má svoj vlastný právny poriadok a právny systém. Navyše musí dodržiavať právo EÚ a medzinárodné právo. Právo členských štátov je k dispozícii prostredníctvom vnútroštátnych databáz – väčšina z nich je dostupná prostredníctvom databázy N-Lex.