Prawa krajowego

Prawa krajowego

Drukuj stronę

Każdy kraj UE ma swoje własne prawo i swój system prawny. Dodatkowo podlega też przepisom prawa UE i międzynarodowego. Prawodawstwo państw członkowskich można znaleźć w krajowych bazach danych. Większość z nich jest dostępna w portalu N-Lex.