Dlíthe Náisiúnta

Dlíthe Náisiúnta

Priontáil an leathanach seo

Tá a dhlí féin agus a chóras dlíthiúil féin ag gach Ballstát san AE. Lena chois sin, tá siad faoi cheangal ag dlí an AE agus ag an dlí idirnáisiúnta. Tá teacht ar dhlí na mBallstát i mbunachair shonraí náisiúnta. Tá teacht ar a bhformhór sin in N-Lex.