Κοινή πρόσβαση στις πηγές του εθνικού δικαίου

Νέα

Eurogroup: agreement to unlock further financial assistance to Greece

On 24 May, the Eurogroup welcomed a staff-level agreement between Greece and the institutions, which paves the way for the finalisation of the first review of Greece's macroeconomic adjustment programme.

G7 summit, 26-27 May

On 26-27 May, Japan will host the meeting of the G7 leaders. Discussions are expected to focus on:

  • economy and trade
  • foreign policy issues, including the situation in Ukraine and Syria
  • climate change and energy.
Medical devices: deal reached on new EU rules

On 25 May 2016, the EU agreed new rules on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. 

Council conclusions on the VAT action plan and on VAT fraud

The Council adopted conclusions on the Commission's VAT action plan and a special report by the Court of Auditors on VAT fraud.

Joint conclusions of the Economic and Financial Dialogue between the EU and the Western Balkans and Turkey

Representatives of the EU Member States, the Western Balkans and Turkey, the European Commission and the European Central Bank, as well as representatives of the central banks of the Western Balkans and Turkey met for their annual economic policy dialogue.

Publications Office
Άλλοι ιστότοποι
που διαχειρίζεται η
Υπηρεσία Εκδόσεων

EU Bookshop
Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψάχνετε

TED
Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Cordis
Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Open Data Portal
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ

Whoiswho
Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης