Κοινή πρόσβαση στις πηγές του εθνικού δικαίου

Νέα

Support for interoperable digital services

On 23 November 2015 the Council adopted a decision on a programme to promote the interoperability of digital services across Europe (ISA²).

EU steps up fight against undeclared work

A new European platform will be set up to encourage closer cooperation between EU countries and to facilitate the exchange of best practices in tackling and preventing undeclared work. This is the main goal of the new EU decision that the Council's Permanent Representatives Committee approved on 20 November 2015, pending adoption by the Council.

Conclusions of the Council on enhancing the criminal justice response to radicalisation leading to terrorism and violent extremism

Radicalisation leading to terrorism and violent extremism, due to its multidimensional and dynamic character, raises significant and evolving challenges which must also be addressed at judicial level, primarily by the Member States, but also, where appropriate, by a coordinated support at European level in accordance with the Treaties.

Publications Office
Άλλοι ιστότοποι
που διαχειρίζεται η
Υπηρεσία Εκδόσεων

EU Bookshop
Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψάχνετε

TED
Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Cordis
Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Open Data Portal
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ

Whoiswho
Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης