Κοινή πρόσβαση στις πηγές του εθνικού δικαίου

Νέα

Slovakia takes on the Council presidency

The Slovak presidency begins on 1 July 2016. Its priorities are driven by three interconnected principles of achieving tangible results, overcoming fragmentation and focusing on the citizen.

During the next 6 months, the presidency will focus on four key areas:

  • economically strong Europe
  • modern single market
  • sustainable migration and asylum policies
  • globally engaged Europe

Slovakia will hold the Council presidency until 31 December 2016 and will be followed by Malta.

NATO summit, Warsaw, Poland, 08-09/07/2016

On 8-9 July, Poland will host the NATO summit meeting.  European Council President, Donald Tusk, European Commission President, Jean-Claude Juncker, and High Representative Federica Mogherini will represent the European Union at the summit.

Conclusions after the informal meeting of 27 EU leaders on 29 June 2016

Report by President Donald Tusk to the European Parliament on the European Council of 28 June and the informal meeting of 27 EU leaders on 29 June 2016.

Publications Office
Άλλοι ιστότοποι
που διαχειρίζεται η
Υπηρεσία Εκδόσεων

EU Bookshop
Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψάχνετε

TED
Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Cordis
Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Open Data Portal
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ

Whoiswho
Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης