Κοινή πρόσβαση στις πηγές του εθνικού δικαίου

Νέα

The Netherlands takes over the Council presidency

Starting on 1 January 2016, the presidency wants an EU that focuses on what matters to Europe's citizens and businesses, an EU that creates growth and jobs through innovation and connects with civil society. The presidency will promote action at EU level only if it is more effective than policies at national level.

Trade secrets protection: Luxembourg presidency seals deal with Parliament

On 15 December 2015, the Luxembourg presidency reached a provisional agreement with European Parliament representatives on common rules for the protection of trade secrets and confidential information of EU companies.

Accession conference with Montenegro: Transport and energy chapters opened

Accession negotiations with Montenegro started in June 2012. The 7th meeting of the accession conference with Montenegro at ministerial level was held on 21 December 2015.

Publications Office
Άλλοι ιστότοποι
που διαχειρίζεται η
Υπηρεσία Εκδόσεων

EU Bookshop
Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψάχνετε

TED
Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Cordis
Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Open Data Portal
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ

Whoiswho
Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης