Κοινή πρόσβαση στις πηγές του εθνικού δικαίου

Νέα

Working towards better air quality standards across the EU

The clean air package aims to substantially reduce air pollution across the EU. It sets out objectives to reduce the health and environmental impacts of air pollution by 2030, and contains legislative proposals to implement stricter standards for emissions and air pollution.

3rd EU-Cariforum EPA Council - Joint press release

The Third Meeting of the Joint CARIFORUM-European Union (EU) Council under the Economic Partnership Agreement (EPA) took place in Georgetown, Guyana, on 16 July 2015.

EFSM: Council approves bridge loan to Greece

On 17 July 2015, the Council adopted a decision granting up to €7.16bn in short term financial assistance to Greece under the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).

Publications Office
Άλλοι ιστότοποι
που διαχειρίζεται η
Υπηρεσία Εκδόσεων

EU Bookshop
Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψάχνετε

TED
Οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Cordis
Η πύλη της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης

Open Data Portal
Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ

Whoiswho
Ο επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης