Hационалното законодателство

Hационалното законодателство

Разпечатване на страницата

Всички страни от ЕС имат свое собствено право и правна система. Освен това те са длъжни да прилагат правото на ЕС и международното право. Текстовете на правните актове на страните от ЕС са достъпни в техните национални бази данни. N-Lex съдържа връзки към повечето от тези бази данни.