Nápověda

Nápověda

Vytisknout tuto stránku

V hlavní nabídce na úvodní stránce najdete všechny země, v jejichž právních databázích lze přes N-Lex vyhledávat.

Kliknutím na vlajku si zvolte požadovanou zemi. Dostanete se na vyhledávací okno.

Nabídka v levé části obsahuje 3 možnosti:

Vyhledávání

Vyhledávání vypadá zhruba stejně pro všechny země, bez ohledu na to, jak jsou vnitrostátní databáze strukturované.

Samotné databáze však nemusí vyhledávání všech polí umožňovat. Pole, která prohledávat nejdou (nejsou aktivní), jsou pak označena šedou barvou.

Tipy pro vyhledávání

  1. Nápovědu a příklady klíčových slov si zobrazíte tak, že přejedete myší

    /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_elcontextual_help.jpg

    před vyhledávací pole.
  2. Chcete-li vyhledat termín v jazyce, který neovládáte, klikněte na 

    /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_ela_to_alfa.jpg

    na konci vyhledávacího pole:

Upřesnění výsledků

Výsledky vyhledávání

Na každé stránce s výsledky se zobrazují zadaná kritéria vyhledávání a je možné:

Rozdíly v zobrazení výsledků

Během přechodného období, tj. než budou zcela propojeny jednotlivé systémy, mohou být patrné určité rozdíly (ve způsobu zobrazení, možnostech překladu atd.), a to v závislosti na konkrétní zemi:

Strojový překlad

Strojový překlad můžete využít k hrubému překladu výsledků vyhledávání (včetně názvů, odkazů, shrnutí) do všech úředních jazyků EU. Tato možnost je v současné době k dispozici pouze u těchto databází:

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_elattention.png

 Kvalita strojového překladu nemusí být vždy zcela uspokojivá. Kvalita překladu se označuje hvězdičkami:

*** Nejlepší kvalita, která je v současné době u strojového překladu k dispozici

** Stačí k porozumění textu

* Poskytuje orientační představu o textu

 

Jak strojový překlad používat

Překlad 1 stránky výsledků trvá zhruba 1 minutu (rychlost závisí na množství textu).

Pokud potřebujete přeložit více stránek, je třeba proces opakovat u každé stránky. 

Vyhledávání ve více databázích najednou

Chcete-li vyhledávat v databázích několika zemí současně.

Je k dispozici pouze u těchto zemí: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Vyhledávat lze současně v databázích 2–19 zemí.

Jediné vyhledávací kritérium společné pro všechny tyto země je vyhledávání podle slov v názvu a v textu.

Zemi volíte v nabídce vlevo. Poté zadejte vyhledávaná slova v příslušných oblastech, v jazyce rozhraní.

Jakmile vložíte alespoň 3 znaky, tezaurus EUROVOC vám automaticky navrhne pojmy, které tyto 3 znaky osahují. Pokud vámi zadané slovo v tezauru není, k překladu hesla do požadovaného jazyka (tj. jazyka databáze, kterou prohledáváte) bude použit strojový překlad.

 U Německa nelze zároveň zadávat klíčová slova do vyhledávacího pole „text“ a „název“.

Výsledky vyhledávání jsou pak seřazeny na jedné stránce podle zemí. K překladu výsledků můžete použít strojový překlad.