Помощ

Помощ

Разпечатване на страницата

В главното меню на началната страница са изброени всички държави, в чиито правни бази данни можете да търсите.

За да изберете държава, щракнете върху нейното знаме, което ще ви отведе към екрана за извършване на търсене.

В менюто вляво има 3 опции:

Търсене

Екранът за търсене е до голяма степен един и същ за всички държави, независимо от структурата на националните бази данни.

Въпреки това функциите за търсене са различни в различните бази данни и поради това някои от полетата за търсене в N-Lex може да не са активни.

Съвети за търсене

  1. За помощ и примери за думи за търсене — посочете с мишката 

    /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_elcontextual_help.jpg

    пред полето за търсене.
  2. За да намерите термин на език, който не владеете — щракнете върху 

    /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_ela_to_alfa.jpg

    в края на полето за търсене:

Промяна на търсенето

Резултати от търсенето

Всяка страница с резултати съдържа вашите критерии за търсене и ви позволява:

Разлики в показването на резултатите от търсенето

По време на преходния период, през който хармонизираме технологиите за свързване, може да забележите разлики в показването, наличните възможности за превод и др. в зависимост от страната:

Машинен превод

Можете да го използвате за превод на вашите резултати от търсене (включително заглавия, данни за документите и резюмета) на всеки официален език на ЕС. Тази възможност в момента е достъпна само за базите данни на:

Австрия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_elattention.png

 Тъй като това е машинен превод, резултатите може да не са напълно точни. Система за оценяване със звезди показва качеството на превода:

*** Възможно най-добрият наличен машинен превод

** Достатъчно за разбиране

* За обща представа

 

Как да използвате функцията

Преводът на една цяла страница с резултати отнема около минута (скоростта зависи от количеството показан текст).

Ако резултатите от търсенето заемат повече от 1 страница, ще трябва да повторите процедурата за превод за всяка страница. 

Търсене в множество бази данни

Използвайте тази функция, ако желаете да търсите в базите данни на няколко държави едновременно.

Тя е достъпна само за следните държави: Австрия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция

Търсенето може да бъде извършено едновременно за от 2 до19 държави.

Единственият критерий за търсене, общ за всички тези държави, е търсенето по дума/и в заглавието и в текста.

Изберете държавите, които ви интересуват, от менюто вляво. След това въведете думите в предназначените за целта полета, на езика на интерфейса.

След като въведете 3 знака, ще ви бъдат предложени термини от тезауруса EUROVOC. Ако въведената от вас дума не бъде намерена в тезауруса, тя ще бъде автоматично преведена на изходния език (т.е. на езика на базата данни, към която се изпраща заявката).

 Имайте предвид, че за германската база данни не можете да търсите едновременно думи в полетата „Дума/и в заглавието“ и „Дума/и в текста“.

Резултатите от търсенето се показват по държава на една и съща страница. За превод на резултатите е на разположение инструмент за машинен превод.