Help Print this page 

Document L:2006:265:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 265, 26. september 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 26/09/2006
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
26. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1406/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1407/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1408/2006 z 22. septembra 2006, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky obyčajnej v zóne I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1409/2006 z 22. septembra 2006 ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky v zónach I, II (nórske vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1410/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1002/2006 na hospodársky rok 2006/2007

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006 z 26. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95

18

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch [oznámené pod číslom K(2006) 4089]  (1)

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top