Help Print this page 

Document C:2007:306:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 306, 17. december 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/12/2007
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 306

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
17. decembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

2007/C 306/01

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopíňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpisaná v Lisabone 13. decembra 2007

1

ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A ZMLUVY O ZALOŽENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Článok 1

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

PROTOKOLY

147

148

148

150

153

153

155

156

156

158

158

159

159

165

165

195

199

PRÍLOHA

202

2007/C 306/02

Záverečný akt medzivládnej konferencie

231


SK

 

Top