30.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/71


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1949 AL CONSILIULUI

din 29 octombrie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva Belarus (1), în special articolul 8a alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 mai 2006, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(2)

În conformitate cu hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 6 octombrie 2015 Chyzh și alții/Consiliului (2), nu mai există motive de a păstra patru entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006.

(3)

Informațiile referitoare la anumite persoane și entități menționate pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui actualizate.

(4)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(2)  Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 6 octombrie 2015 Chyzh și alții/Consiliului, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (Nepublicată încă în repertoriul cazurilor).


ANEXĂ

I.

Următoarele entități sunt eliminate de pe lista prevăzută în partea B (Entități) a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Rubricile pentru următoarele persoane care figurează în partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se înlocuiesc cu următoarele:

 

Nume

Transcriere din ortografia belarusă

Transcriere din ortografia rusă

Nume

(ortografia belarusă)

Nume

(ortografia rusă)

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe liste

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresa:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17” управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Maior, șef al unității operative a coloniei penitenciare IK-17 din Shklov. Acesta a exercitat presiuni asupra deținuților politici, refuzându-le dreptul la corespondență și la întâlniri, a emis ordine ca aceștia să fie supuși unui regim penal mai strict, să fie percheziționați și a recurs la amenințări pentru obținerea de mărturisiri. A fost direct responsabil de încălcarea drepturilor omului în cazul deținuților politici și al activiștilor opoziției în 2011-2012, prin recurgerea la forță excesivă împotriva acestora. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Data nașterii: 1960

Locul nașterii: Leonovo, raionul Borisov, regiunea Minsk

Carte de identitate: 4020160A013PB7

Adresa:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

Ministrul informațiilor din 30 iunie 2014, fost prim adjunct al ministrului informațiilor. Din 2003, a jucat un rol major în promovarea propagandei de stat, care incită la, sprijină și justifică represiunile împotriva opoziției democratice și a societății civile, exercitat și prin suprimarea libertății mass-mediei. Opoziția democratică și societatea civilă sunt sistematic evidențiate într-un mod negativ și depreciativ, prin utilizarea unor informații falsificate.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresa:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Colonel, șef-adjunct al serviciului de instruire pentru luptă a trupelor Ministerului de Interne, fost comandant al unei brigăzi speciale a Trupelor interne din cartierul Uruchie din Minsk. A fost la comanda unității sale în timpul represiunii demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk, unde s-a făcut uz excesiv de forță. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Data nașterii: 30.8.1967

Numărul pașaportului: SP0013023

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(str. Kollektornaya 10)

Belarus

Adjunct al ministrului justiției, responsabil cu supravegherea și controlul Baroului, anterior responsabil cu acordarea de asistență juridică instituțiilor care elaborează acte legislative și normative.

Poartă răspunderea pentru rolul și activitatea în cadrul Ministerului Justiției și al sistemului judiciar din Belarus, ca instrumente principale de represiune împotriva populației, prin elaborarea unei legislații cu caracter represiv la adresa societății civile și a opoziției democratice.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

A fost implicat activ în represiunile împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de șef-adjunct al KGB, responsabil cu personalul și organizarea atribuțiilor acestuia, poartă răspunderea pentru activitatea represivă desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. Trecut în rezervă în mai 2012.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresa:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Procuror adjunct în cadrul raionului Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich și Vladimir Homichenko. Acuzarea prezentată de acesta a avut o motivare politică clară și evidentă și încalcă în mod clar Codul de procedură penală. Acuzațiile respective s-au întemeiat pe clasificarea incorectă a evenimentelor din 19 decembrie 2010 și nu au fost susținute cu dovezi, probe sau mărturii.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Data nașterii: 29.4.1965

Adresa:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

General, șef al poliției din Minsk. De la numirea sa ca șef al poliției din Minsk la 21 octombrie 2011, s-a făcut răspunzător, în calitatea sa de comandant, pentru represiunile împotriva unui număr aproximativ de 12 protestatari pașnici în Minsk, care au fost condamnați ulterior pentru încălcarea legii privind evenimentele de masă. Timp de mai mulți ani, a comandat acțiunea poliției împotriva protestelor de stradă ale opoziției.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Data nașterii: 1964

Fost prim-adjunct al ministrului justiției (până în decembrie 2014), răspunzător pentru serviciile judiciare, starea civilă, serviciile notariale. Funcțiile sale includ supravegherea și controlul Baroului. A jucat un rol crucial în eliminarea aproape sistematică din barou a avocaților care au apărat deținuți politici.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Fostă vicepreședintă a Tribunalului raional Kastrichnitski din Minsk responsabilă de secția penală și fostă judecătoare la Tribunalul raional Oktiabrski (Kastrichnitski) din Minsk. A instrumentat cazul lui Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia și Vladimir Homichenko. Modul în care a condus procesul a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich) Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șef-adjunct al KGB, fost șef al KGB din regiunea Brest. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Brest și din Belarus.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresa:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Președintă a Tribunalului raional Partizanski din Minsk, fostă vicepreședintă a Tribunalului raional Frunzeski din Minsk, fostă judecătoare la Tribunalul raional Frunzeski din Minsk, s-a ocupat de cazurile protestatarilor Aleksandr Otroshchenkov (condamnat la 4 ani de detenție în regim restrictiv), Aleksandr Molchanov (3 ani) și Dmitri Novik (3,5 ani de detenție în regim restrictiv). Poartă răspunderea pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Data nașterii: 29.9.1955, Senno, regiunea Vitebsk

Adresa:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Președinte al societății de radioteleviziune de stat din 28 decembrie 2010. Autocaracterizându-se drept „democrat autoritarist”, poartă răspunderea pentru promovarea propagandei de stat la TV, propagandă care sprijinea și justifica represiunile împotriva opoziției democratice și a societății civile după alegerile din decembrie 2010. Opoziția democratică și societatea civilă sunt sistematic evidențiate într-un mod negativ și depreciativ, prin utilizarea unor informații falsificate.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Data nașterii: 22.3.1964

Locul nașterii: Oshmiany, regiunea Hrodna

Adresa:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(str. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Prim-procuror al regiunii Vitebsk din octombrie 2006. Poartă răspunderea pentru represiuni împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010. Aceasta include răspunderea pentru cauzele împotriva Siarhei Kavalenka și a lui Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Data nașterii: 20.9.1954

Locul nașterii: raionul Chashniki, regiunea Vitebsk

Carte de identitate: 3200954E045PB4

Adresa:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Șef al Comitetului regional al vămilor Hrodna (din aprilie 2011), fost prim-vicepreședinte al KGB (2005-2007), fost șef-adjunct al Comitetului de stat al vămilor (2007-2011).

Poartă răspunderea pentru activitatea represivă a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice, în special în perioada 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Data nașterii: octombrie 1964

Carte de identitate: 3271064M000PB3

Fost șef-adjunct al KGB (2010-iulie 2013), însărcinat cu informațiile externe. Răspunzător, alături de alte persoane, pentru activitatea represivă a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Data nașterii: 15.12.1952, Borisov

Adresa:

str. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Rector al Institutului de Drept al Belarus (instituție de învățământ privată). În calitate de fost ministru al justiției, serviciile sale au elaborat legi represive împotriva societății civile și a opoziției democratice. De asemenea, a refuzat sau a anulat înregistrarea unor ONG-uri și partide politice și a ignorat actele ilegale comise de serviciile de securitate împotriva populației.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresa:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Șef-adjunct al Institutului de securitate națională (școala KGB) și fost șef al KGB la nivelul raionului Vitebsk.

Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Vitebsk.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresa:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Fostă judecătoare și vicepreședintă la Tribunalul raional Leninski din Minsk. A instrumentat cazul foștilor candidați la președinție Nikolai Statkevich și Dmitri Uss, precum și cazurile activiștilor politici și ai societății civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov și Dmitri Bulanov. Modul în care a condus procesul a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A fost implicat activ în represiunile împotriva societății civile din Belarus. În calitatea sa de fost adjunct al ministrului internelor și șef al Direcției de anchete preliminare, poartă răspunderea în ceea ce privește reprimarea violentă a protestelor și încălcările drepturilor omului în cursul procedurilor de anchetă instrumentate în legătură cu alegerile din decembrie 2010. A intrat în rezervă în februarie 2012. În prezent are rangul de general în forțele de rezervă.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Șeful direcției de comunicații de stat a KGB. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Data nașterii: 26.11.1961

Locul nașterii: Buchani, raionul Vitebsk

Adresa:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Numărul pașaportului: MP0515811

Prim-adjunct al șefului departamentului principal de justiție din cadrul administrației orașului Minsk. Fost vicepreședinte al Tribunalului raional central din Minsk, fost judecător la Tribunalul raional central din Minsk. La 6 august 2006, i-a condamnat la închisoare pe activiștii societății civile ai inițiativei civice „Parteneriat” pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale din 2006. Nikolai Astreiko a fost condamnat la doi ani de închisoare, Timofei Dranchuk la un an, Aleksandr Shalaiko și Enira Bronitskaya la șase luni. În 2007, 2010, 2011 și 2012, a condamnat mai mulți activiști la un număr de zile de închisoare; în special, la 20 decembrie 2010, i-a condamnat pe Andrei Luhin, Serhey Krauchanka și Stanislau Fedorau la 10 zile de închisoare, iar pe Volha Chernykh la 12 zile de închisoare. La 21 decembrie 2010, l-a condamnat pe activistul Mykalai Dzemidenka la 15 zile de închisoare. La 20 decembrie 2011, a condamnat doi activiști care au participat la o acțiune pentru aniversarea evenimentelor din 19 decembrie 2010, Vassil Parfenkau și Siarhey Pavel, la 15 și, respectiv, 12 zile de închisoare.

La 6 septembrie 2012, l-a condamnat la 5 zile de închisoare pe Aliaksey Tseply pentru o presupusă rezistență în fața unui ofițer de poliție, în timp ce distribuia un ziar al opoziției în centrul Minskului.

Modul în care a instrumentat procesele a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Data nașterii: 1968

Adresa:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Șef al poliției regionale din Minsk (din martie sau aprilie 2015), fost șef al poliției regionale din Vitebsk, general de poliție (din 2013). Fost șef-adjunct al poliției din Minsk și șef al echipei operative de intervenție în timpul demonstrațiilor (OMON). A fost comandantul trupelor care au reprimat violent demonstrația pașnică din 19 decembrie 2010 și a participat personal la exercitarea violenței, fapt pentru care, în februarie 2011, a primit un premiu și o scrisoare de recunoaștere din partea președintelui Lukașenko. În 2011, a fost, de asemenea, comandantul trupelor care au reprimat alte câteva proteste desfășurate de activiști politici și de cetățeni pașnici din Minsk.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Procuror din Minsk care s-a ocupat, în 2011, cu respingerea recursului la sentința pronunțată împotriva lui Dmitri Dashkevich și a lui Eduard Lobov, activiști ai Frontului Molodoi (Frontul tinerilor). Procesul a reprezentat o încălcare evidentă a Codului de procedură penală.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

Belarus

Asistent/consilier al ministrului justiției. În calitate de asistent al ministrului justiției, îi revine răspunderea în ceea ce privește rolul și activitatea Ministerului Justiției și ale sistemului judiciar din Belarus prin elaborarea de legislație cu caracter represiv la adresa societății civile și a opoziției democratice, prin supravegherea activității judecătorilor și a procurorilor, prin refuzarea sau anularea înregistrării unor ONG-uri și partide politice, prin luarea de hotărâri împotriva avocaților care apără deținuții politici, precum și prin ignorarea deliberată a acțiunilor ilegale comise de serviciile de securitate împotriva populației.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Data nașterii: 17.7.1977

Nr. pașaport actual: MP3260350

Comandant al secției de aprovizionare tehnică și cu armament al serviciului de patrule motorizate.

În februarie 2011, a primit un premiu și o scrisoare de recunoaștere din partea președintelui Lukașenko pentru participarea sa activă și pentru punerea în aplicare a ordinelor în timpul reprimării demonstrațiilor din 19 decembrie 2010.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Adresa:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Șef al coloniei penitenciare IK-2 din Bobruisk, poartă răspunderea pentru tratamentele inumane aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia penitenciară IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați, li s-a refuzat accesul la avocați și au fost deținuți în izolare în colonia penitenciară. Kakunin a pus presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i forța să semneze o cerere de grațiere.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Șeful KGB la nivelul regiunii și orașului Minsk și fost adjunct al șefului KGB pentru Minsk. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din Minsk.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Data nașterii: 3.1.1954

Locul nașterii: Akulintsi, regiunea Mohilev

Carte de identitate: 3030154A124PB9

Adresa:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Belarus

Are legături strânse cu președintele Lukașenko, cu care a colaborat îndeaproape în anii '80 și în special în anii '90. Șef-adjunct al Comitetului Olimpic Național (al cărui șef este Alexandr Lukașenko). Șef al Federației de handbal, reales în 2014. Fost președinte al Camerei Inferioare a Parlamentului. A jucat unul dintre rolurile principale în alegerile prezidențiale fraudate din 2006.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Șef al comisiei de anchetă a raionului Oktiabrsky din Minsk, fost procuror în cazul împotriva foștilor candidați la președinție Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, împotriva unor membri ai echipei de campanie a domnului Neklyaev, Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta și Sergei Vozniak, precum și împotriva vicepreședintelui Frontului tinerilor, Anastasia Polozhanka. Acuzarea prezentată de acesta a avut o motivare politică clară și evidentă și încalcă în mod clar Codul de procedură penală. Acuzațiile respective s-au întemeiat pe clasificarea incorectă a evenimentelor din 19 decembrie 2010 și nu au fost susținute cu dovezi, probe sau mărturii.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(str. Kollektornaya 10)

Belarus

Consultant superior în cadrul Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG-uri din cadrul Ministerului Justiției. A participat activ la represiuni împotriva societății civile și a opoziției democratice începând cu 2001, ocupându-se personal de refuzul înregistrării unor ONG-uri și partide politice, fapt care a dus, în multe cazuri, la dispariția acestora.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresa:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Fost șef al Comisiei electorale regionale din regiunea Brest în timpul alegerilor prezidențiale din 2010. Șeful Comisiei electorale regionale din regiunea Brest în timpul alegerilor locale din martie 2014. Șeful organizației sindicale regionale favorabile regimului. În calitate de președinte al Comisiei electorale regionale, poartă răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și pentru falsificarea alegerilor locale din martie 2014 din regiunea Brest.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Șef al Tribunalului raional Sovetski din Minsk, fost judecător în cadrul Tribunalului municipal Minsk care a autorizat respingerea apelului lui Byalyatski. Byalyatski a jucat un rol activ în apărarea și sprijinirea celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresa:

Centrul de formare al KGB Бядули 2, 220034, Минск

General-maior, numit șef al centrului de formare al KGB, fost șef al KGB din regiunea Hrodna. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Hrodna.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Pekalin, raionul Smolevichi, regiunea Minsk

Adresa:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Șef al Departamentului de cercetare științifică al Universității de stat pentru cultură și arte (din septembrie 2014). Fost director adjunct al Centrului de informații și analiză al administrației prezidențiale, care este una dintre principalele surse ale propagandei de stat care sprijină și justifică represiunile împotriva opoziției democratice și a societății civile.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Data nașterii: 25.7.1959

Locul nașterii: Ali-Bairamly, Azerbaidjan

Carte de identitate: 3250759A066PB3

Adresa:

220030 Minsk, str. K. Marx, 3

Consilier în cadrul Departamentului pentru lupta împotriva criminalității organizate, a terorismului și a traficului de droguri, cooperare în domeniul siguranței și noi provocări și amenințări al Comitetului executiv al CSI. A fost implicat activ în represiunile împotriva societății civile din Belarus. În fosta sa calitate de ministru al internelor, a comandat trupele Ministerului Internelor care au reprimat cu brutalitate manifestația pașnică de la 19 decembrie 2010, declarându-se mândru de această responsabilitate. Trecut în rezervă în cadrul forțelor armate în ianuarie 2012.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

General-maior, fost șef al centrului de formare al KGB, fost șef al KGB în regiunea Minsk și în orașul Minsk, trecut în rezervă. În calitate de persoană responsabilă de pregătirea și formarea personalului KGB, poartă răspunderea în ceea ce privește activitatea de represiune a KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. În legătură cu funcțiile anterioare, poartă răspunderea în ceea ce privește aceeași activitate de represiune a KGB în Minsk și în regiunea Minsk.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Data nașterii: 31.8.1947

Locul nașterii: Minsk

Adresa:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Membru al consiliului de conducere al Uniunii scriitorilor, favorabilă regimului. Poartă răspunderea pentru organizarea și difuzarea de informații falsificate prin mijloacele de informare controlate de stat. În calitate de fost adjunct al ministrului informațiilor, a jucat un rol major în promovarea propagandei de stat, care sprijină și justifică represiunile împotriva opoziției democratice și a societății civile. Opoziția democratică și societatea civilă au fost sistematic prezentate într-un mod negativ și derogatoriu, pe baza unor informații falsificate și neadevărate.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Data nașterii: 18.1.1951

Nevinyany, regiunea Minsk (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Carte de identitate: 3180151H004PB2

Adresa:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Secretar al Comisiei electorale centrale din Belarus.

Din 2000, a fost una dintre principalele persoane implicate în falsificările în alegerile și în referendumurile fraudate, în special în 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Data nașterii: 14.5.1947

Adresa:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Președinte al Uniunii jurnaliștilor din Belarus, favorabilă regimului. Redactor-șef al ziarului „Respublika” al Consiliului de Miniștri. Din poziția sa, este unul dintre cei mai prolifici în declarații și influenți membri ai mașinii propagandei de stat din presa scrisă. A susținut și justificat represiunile împotriva opoziției democratice și a societății civile, care sunt prezentate sistematic într-un mod negativ și derogatoriu, pe baza unor informații falsificate, în special după alegerile prezidențiale din 2010.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresa:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Judecător la Tribunalul raional Pervomaiski din Minsk. În perioada 2010-2011, a aplicat amenzi sau a condamnat la închisoare următorii reprezentanți ai societății civile pentru protestele lor pașnice: (a) 14.7.2011, Struy Vitali, 10 unități-zi (35 000 BLR); (b) 4.7.2011, Shalamitski Paval, 10 zile de închisoare; (c) 20.12.2010, Sikirytskaya Tatsyana, 10 zile de închisoare; (d) 20.12.2010, Dranchuk Yuliya, 13 zile de închisoare; (e) 20.12.2010, Lapko Mikalay, 12 zile de închisoare; (f) 20.12.2010, Pramatoraw Vadzim, 12 zile de închisoare.

A condamnat în mod repetat la închisoare și la plata unor amenzi considerabile persoanele implicate în proteste pașnice și, prin urmare, poartă răspunderea pentru represiunile împotriva societății civile și a opoziției democratice din Belarus. La 24 iulie 2012, chiar și după includerea sa pe lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor, l-a amendat pentru huliganism răuvoitor pe Andrej Molchan, activist din opoziție, care fusese bătut cu brutalitate de doi polițiști.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Data nașterii: 27.1.1944, Karabani, regiunea Minsk

A subminat în mod activ democrația în Belarus. În fosta lui calitate de președinte al Comitetului controlului de stat (până la 28 decembrie 2010), a fost unul dintre principalii actori implicați în cazul lui Ales Byalyatski, unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului pentru apărarea drepturilor omului „Vyasna” din Belarus, vicepreședinte al FIDH. A. Byalyatski a jucat un rol activ în apărarea și sprijinirea celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a represiunilor împotriva societății civile și a opoziției democratice.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Adresa:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Șef al coloniei penitenciare IK-9 din Horki, poartă răspunderea pentru tratamentele inumane aplicate lui D. Dashkevich, inclusiv tortură și refuzul accesului la reprezentanți legali. Lopatko a avut un post-cheie în colonia penitenciară în care era deținut Dashekevich și în care deținuților politici, inclusiv domnului Dashekevich, li s-au aplicat presiuni psihologice, printre care deprivarea de somn și izolarea.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Data nașterii: 30.8.1954

Locul nașterii: Kopys, regiunea Vitebsk

Adresa:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д. 43

Președinte al Republicii Belarus.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Data nașterii: 28.11.1975

Adresa:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Asistent/consilier al președintelui în chestiuni de securitate națională. În mai 2013, a fost numit de tatăl său co-supraveghetor al Comisiei belaruso-ruse pentru exporturile de potasă. Fiind unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai tatălui său, a jucat un rol major în măsurile represive aplicate opoziției democratice și societății civile. În calitate de membru-cheie al Consiliului securității de stat, poartă răspunderea pentru coordonarea măsurilor represive împotriva opoziției democratice și a societății civile, în special în reprimarea demonstrației din 19 decembrie 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Data nașterii: 12.8.1971

Carte de identitate: 3120871A074PB7

Comandantul regimentului special al orașului Minsk din cadrul Ministerului Internelor.

A fost comandantul trupelor care au reprimat demonstrația pașnică din 19 decembrie 2010, fapt pentru care, în februarie 2011, a primit un premiu și o scrisoare de recunoaștere din partea președintelui Lukașenko. În iunie 2011, a fost totodată comandantul trupelor care au exercitat o acțiune represivă împotriva cetățenilor pașnici din Minsk. La 7 mai 2014, regimentul aflat sub comanda sa a primit un drapel în semn de recunoaștere specială din partea Ministerului Afacerilor Interne.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Data nașterii: 5.8.1958,

regiunea Hrodna

Carte de identitate: 3050858A060PB5

Adresa:

Ministerul Afacerilor Externe

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Ministru al afacerilor externe, fost șef al administrației prezidențiale.

În calitate de șef al administrației prezidențiale a fost considerat a doua persoană cea mai puternică a regimului și, ca atare, poartă răspunderea pentru organizarea alegerilor falsificate din 2008 și 2010 și pentru represiunile ulterioare împotriva persoanelor care au demonstrat pașnic.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șeful direcției militare de contrainformații a KGB. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Data nașterii: 18.10.1954

Locul nașterii: Kosuta, regiunea Minsk

Adresa:

str. Gvardeiskaya, 16-17

Șef al Curții Constituționale și fost procuror general care a fost activ în reprimarea societății civile și a opoziției democratice. În fosta sa funcție, a fost una dintre principalele persoane implicate în reprimarea opoziției democratice și a societății civile în perioada 2004-2008. De la numirea sa la Curtea Constituțională în 2008, a pus în aplicare cu fidelitate politicile represive ale regimului și a validat legi represive, chiar dacă acestea încălcau constituția.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresa:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Procuror al regiunii Hrodna. Poartă răspunderea pentru represiuni împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresa:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Judecătoare la Tribunalul raional Moskovski din orașul Minsk.

A fost implicată direct în represiunea judiciară a persoanelor care au demonstrat pașnic la 19 decembrie 2010. La 10, 21 și 31 ianuarie 2011, i-a condamnat, respectiv, pe activistul Frontului tinerilor Yulian Misiukevich la 12 zile de închisoare, pe activistul politic Usevalad Shasharin la 9 zile de închisoare și pe activistul societății civile Tsimafei Atranschankau la 9 zile de închisoare.

De asemenea, pentru participarea acestora la o acțiune în sprijinul deținuților politici, i-a condamnat pe apărătorul drepturilor omului Mikhail Matskevich la 10 zile de închisoare la 27 decembrie 2010 și pe activistul societății civile Valer Siadou la 12 zile de închisoare la 20 ianuarie 2011. De asemenea, a fost direct implicată în represiunea judiciară a activiștilor societății civile în 2011. La 4 și 7 iulie 2011, i-a condamnat pe Anton Glinisty și Andrei Ignatchyk la 10 zile de închisoare. De asemenea, a fost direct implicată în represiunea judiciară a activiștilor politici în 2012.

La 22 februarie 2012, l-a condamnat la 10 zile de închisoare pe proeminentul activist politic Pavel Vinagradau, în cazul căruia a pronunțat, la 10 aprilie 2012, și o hotărâre de supraveghere preventivă de către poliție timp de doi ani. La 23 martie 2012, i-a condamnat pe activiștii politici Mikhas Kostka și Anastasia Shuleika ai „Revoluției prin rețele sociale” la 5 zile de închisoare.

La 21 aprilie 2012, a condamnat-o din nou pe aceasta din urmă la 10 zile de închisoare.

La 24, 25 și 26 mai 2012, i-a condamnat pe activiștii Frontului tinerilor Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski și Raman Vasiliev la respectiv 10, 10 și 12 zile de închisoare.

La 22 iunie 2012, l-a condamnat pe jurnalistul Euroradio Paval Sverdlou la 15 zile de închisoare. La 18 iulie 2012, a condamnat-o pe activista Katsiarina Halitskaya la 10 zile de închisoare. La 8 și 9 noiembrie 2012, i-a condamnat din nou pe activiștii Frontului tinerilor Uladzimir Yaromenak și Raman Vasiliev la 15 zile de închisoare. La 7 mai 2013, l-a condamnat pe activistul Aliaksandr Yarashevich la 12 zile de închisoare. Modul în care a condus procesele a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate. La 6 august 2014, l-a condamnat pe activistul Oleg Korol la 10 zile de detenție administrativă fără să îi fi dat ocazia de a lua cuvântul în fața instanței; în schimb, a afirmat: „Știu că vă recunoașteți vinovăția”.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data nașterii: 7.2.1956,

Locul nașterii: Smolensk (Rusia)

Nu a cercetat cazurile disparițiilor neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost ministru al internelor și, de asemenea, fost șef al serviciului de securitate al președintelui. În calitate de ministru al internelor, poartă răspunderea pentru represiunile împotriva demonstrațiilor pașnice până la pensionarea sa la 6 aprilie 2009 pe motive de sănătate.

A primit de la administrația prezidențială o reședință în cartierul nomenclaturii, Drozdy, din Minsk. În octombrie 2014, președintele Lukașenko i-a acordat Ordinul „Pentru merit” clasa a III-a.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Data nașterii: 5.3.1962,

Locul nașterii: Slutsk (regiunea Minsk)

Adresa:

str. Beruta, 15-62 (2 korp)

Carte de identitate: 3050362A050PB2

Pașaport: MP2272582

Șef al serviciului de securitate al holdingului Triple al lui Yuri Chizh, fost șef al Unității misiuni speciale, Ministerul Internelor. În calitate de comandant al trupelor interne de intervenție în timpul demonstrațiilor, este direct răspunzător și a fost direct implicat în reprimarea violentă a demonstrațiilor pașnice, în special în 2004 și 2008.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Carte de identitate: 3130564A041PB9

A fost implicat activ în represiunea împotriva societății civile din Belarus. În calitate de fost prim-adjunct al ministrului internelor (până în decembrie 2012), poartă răspunderea pentru represiunile împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010. Colonel în forțele de rezervă.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Data nașterii: 1.10.1963

Locul nașterii: Zagorsk

(Sergijev Posad/Rusia)

Fost ministru al informațiilor (a părăsit funcția în iunie 2014), fost șef-adjunct al administrației prezidențiale, fost șef al Direcției generale pentru ideologie din cadrul administrației prezidențiale, fost director al Centrului de analiză și informații al administrației prezidențiale.

A fost una dintre principalele surse și voci ale propagandei de stat și ale sprijinului ideologic al regimului. A fost promovat în funcția de ministru și a continuat după aceea să fie un propagandist energic și un susținător al acțiunilor regimului împotriva opoziției democratice și a societății civile.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Data nașterii: 1.7.1951

Locul nașterii: Votnia, regiunea Mohilev

Carte de identitate: 3010751M102PB0

Fost consilier al președintelui Lukașenko (începând cu 18 mai 2015), fost prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale, fost ministru al educației.

A închis Universitatea Europeană de Științe Umane, a ordonat represiunea studenților din opoziție și a organizat studenții pentru a-i obliga să voteze în favoarea regimului. A jucat un rol activ în organizarea alegerilor fraudate din 2008, 2010 și 2012 și în represiunea ulterioară împotriva persoanelor care au demonstrat pașnic în 2008 și 2010. Este foarte apropiat de președintele Lukașenko. Este șeful Belaya Rus, principala organizație ideologică și politică a regimului.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Data nașterii: 4.5.1955

Locul nașterii: Minsk

Adresa:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membru al Camerei Inferioare a Parlamentului, vicepreședinte al Comisiei permanente pentru securitate națională, șef-adjunct al șefului Comisiei pentru securitate națională. Fost șef al Direcției de securitate economică a KGB.

Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Data nașterii: 1977

Adresa:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

Începând cu ianuarie 2012, a fost numit șef-adjunct al Diviziei din Minsk a Comisiei de anchetă. În calitate de procuror în raionul Pervomaiski din Minsk, acesta s-a ocupat de procesul lui Ales Byalyatski, unul dintre cei mai importanți apărători ai drepturilor omului, director al centrului bielorus „Vyasna” pentru apărarea drepturilor omului, vicepreședinte al Federației Internaționale a Drepturilor Omului (FIDH). Acuzațiile prezentate de procuror în cadrul procesului au avut o motivație politică clară și evidentă și au constituit o încălcare evidentă a Codului de procedură penală. Byalyatski a jucat un rol activ în apărarea și sprijinirea celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresa:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

Șeful sucursalei Hrodna a organizației sindicale favorabile regimului. Fost șef al Comisiei electorale regionale din regiunea Hrodna pentru alegerile prezidențiale din 2010 și pentru alegerile locale din martie 2014. În calitate de președinte al Comisiei electorale regionale, poartă răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale la alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 și pentru falsificările de la alegerile locale din martie 2014, în regiunea Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresa:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Membru al Consiliului de securitate, șef al Comisiei de anchetă, fost șef-adjunct al Comisiei de anchetă și fost procuror al regiunii Homel. Poartă răspunderea pentru represiuni împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresa:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Președinte al Tribunalului raional Zavodskoy din orașul Minsk (din 2014), fost vicepreședinte al Tribunalului raional Partizanski din orașul Minsk, fost judecător la Tribunalul Oktiabrski din orașul Minsk.

A fost implicată direct în represiunea judiciară a persoanelor care au demonstrat pașnic la 19 decembrie 2010. La 20 decembrie 2010, i-a condamnat pe activiștii societății civile Ales Sobal, Maksim Hrishel și Kastantsin Chufistau la 10 zile de închisoare și pe Siarhei Kardymon la 15 zile de închisoare. La 7 iulie 2011, l-a condamnat pe activistul Artur Zauharodny la 13 zile de închisoare. La 12 octombrie 2012, i-a condamnat pe activiștii Aleh Korban și Uladzimir Siarheeu la 5 zile de închisoare. Modul în care a condus procesele a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Adresa:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Căpitan, șef al unității operative a coloniei penitenciare IK-17 din Shklov. Acesta a exercitat presiuni asupra deținuților politici, refuzându-le dreptul la corespondență, și a recurs la amenințări pentru obținerea de mărturisiri. Poartă răspunderea încălcarea drepturilor omului în cazul deținuților politici și al activiștilor opoziției prin recurgerea la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Data nașterii: 26.5.1958,

Locul nașterii: regiunea Hrodna

Adresa:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Șeful Departamentului de management al administrației prezidențiale. Poartă răspunderea pentru disparițiile neelucidate ale lui Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski și Dmitri Zavadski în Belarus în perioada 1999-2000. Fost secretar al Consiliului securității. Sheiman este în continuare asistent/consilier special al președintelui.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresa:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Judecător și vicepreședinte la Tribunalul raional Moskovski din orașul Minsk.

A fost implicat direct în represiunea judiciară a persoanelor care au demonstrat pașnic la 19 decembrie 2010. La 20 și 27 decembrie 2010, i-a condamnat la 10 zile de închisoare pe activiștii societății civile Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski și Volha Damarad. La 20 decembrie 2011 l-a condamnat pe activistul Siarhei Kanapatski pentru comemorarea represiunii de la data de 19 decembrie 2010. Modul în care a condus procesele a constituit o încălcare clară a Codului de procedură penală. A susținut utilizarea unor probe și a unor mărturii irelevante pentru persoanele acuzate.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șef al Direcției de contraspionaj a KGB și fost șef-adjunct al consiliului pentru contraspionaj al KGB. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Adresa:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Judecător în cadrul Tribunalului raional Zheleznodorozhny din Vitebsk. A condamnat mai mulți protestatari în timpul procesului de recurs, în ciuda faptului că aceștia nu au fost găsiți vinovați în primă instanță. Poartă răspunderea pentru aplicarea sancțiunilor administrative și penale motivate politic împotriva unor reprezentanți ai societății civile, inclusiv a activistului politic Siarhei Kavalenka.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Data nașterii: 15.4.1952

Locul nașterii: Slonim, regiunea Hrodna

Adresa:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membru al Camerei Inferioare a Parlamentului, șef-adjunct al Comisiei juridice permanente, fost procuror al regiunii Mohilev. Poartă răspunderea pentru represiunile împotriva societății civile în urma alegerilor din decembrie 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Data nașterii: 14.1.1963

Locul nașterii: Stolitsa, regiunea Vitebsk

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Prim-adjunct al șefului KGB, fost șef al KGB la nivelul regiunii Mohilev. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice din regiunea Mohilev și din Belarus.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Data nașterii: 4.3.1962

Locul nașterii: Borisov, regiunea Minsk

Carte de identitate: 3040362B062PB7

Numărul pașaportului: MP2249974 (eliberat la 30.3.2007)

Adresa:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Guvernator-adjunct al regiunii Minsk (din ianuarie 2015), fost șef al comitetului medical al orașului Minsk și fost chirurg șef al spitalului de urgență din Minsk. Nu s-a opus răpirii candidatului prezidențial Nekliayev, transportat la spitalul său după ce fusese supus unor bătăi severe la data de 19 decembrie 2010, și, prin faptul că nu a chemat poliția, s-a făcut părtaș la acțiunea unor persoane necunoscute. În urma acestei inacțiuni, a fost promovat. În calitate de șef al comitetului medical al orașului Minsk, poartă răspunderea pentru supervizarea utilizării instituțiilor de sănătatea muncii în oprimarea drepturilor omului.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Data nașterii: 16.8.1972

Locul nașterii: Hrodna

Adresa:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(str. Kollektornaya 10) 220004 Minsk

Belarus

Ministru al justiției, membru al Comisiei electorale centrale (CEC) și fost șef al Direcției pentru organizații sociale și partide politice din cadrul Ministerului Justiției. În calitate de membru al CEC, poartă răspunderea pentru încălcarea standardelor electorale internaționale care a avut loc începând cu alegerile din 2007. Prin funcția sa din cadrul Ministerului Justiției și prin controlul exercitat asupra sistemului judiciar, a participat activ la reprimarea societății civile și a opoziției democratice, prin refuzul înregistrării unor ONG-uri și partide politice, fapt care a dus, în multe cazuri, la dispariția acestora.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Șef-adjunct al Centrului de combatere a terorismului din CSI și fost șef-adjunct al KGB, responsabil cu personalul și organizarea activității. Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șeful direcției de apărare a ordinii constituționale și de combatere a terorismului din cadrul KGB.

Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresa:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Locotenent-colonel, fost agent operativ al serviciului militar de contrainformații al KGB (în prezent director al serviciului de presă al Comitetului de anchetă din Belarus). A falsificat probe și a recurs la amenințări pentru a obține mărturisiri de la activiștii opoziției în centrul de detenție al KGB de la Minsk, după represiunea demonstrației de protest care a avut loc în urma alegerilor, la 19 decembrie 2010 la Minsk. A fost direct responsabil de recurgerea la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și de refuzul dreptului la un proces echitabil. Acțiunile sale au constituit o încălcare directă a angajamentelor internaționale ale Belarusului din domeniul drepturilor omului.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresa:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Șef-adjunct al coloniei penitenciare IK-2 din Bobruisk, poartă răspunderea pentru tratamente inumane și cu cruzime aplicate deținuților politici A. Sannikau și A. Beliatski în colonia penitenciară IK-2 din Bobruisk. Sub supravegherea sa, activiștii opoziției au fost torturați și deținuți în izolare în colonia penitenciară, refuzându-li-se accesul la reprezentare legală. Trutko a exercitat presiune asupra lui A. Beliatski și a lui A. Sannikau pentru a-i obliga să semneze o cerere de grațiere.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șef-adjunct al KGB, responsabil pentru criminalitatea economică și combaterea corupției.

Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresa:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(str. Kollektornaya 10 220004 Minsk)

Belarus

Ministru adjunct al justiției, responsabil cu furnizarea de asistență juridică instituțiilor care redactează actele legislative și normative care tratează chestiuni economice, precum și cu înregistrarea persoanelor juridice.

Poartă răspunderea în ceea ce privește rolul și activitatea Ministerului Justiției și ale sistemului judiciar din Belarus, care sunt instrumente principale de represiune împotriva populației, prin impunerea propagandei de stat în cadrul sistemului judiciar care provoacă și justifică represiunea împotriva opoziției democratice și a societății civile, prin refuzarea sau anularea înregistrării unor ONG-uri și partide politice.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Data nașterii: 1971,

Penza (Rusia)

Șef-adjunct al Consiliului de Securitate al Republicii Belarus (din 2014).

Fost șef al serviciului de securitate al președintelui.

Sub supravegherea sa, mai mulți membri ai serviciului său au luat parte la interogatoriile unor activiști politici după demonstrațiile din 19 decembrie 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Data nașterii: 19.6.1964,

regiunea Brest

Adresa:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Șeful KGB, fost șef al Comisiei de anchetă și fost șef al Centrului operațional și de analiză al administrației prezidențiale, responsabil pentru telecomunicații, inclusiv monitorizarea, filtrarea, controlarea și interceptarea diferitelor canale de comunicații, de exemplu internetul. În calitatea sa de șef al KGB, poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Fost prim-adjunct al șefului KGB, responsabilul serviciului de contrainformații. A ieșit la pensie la 1 aprilie 2013, fiind trecut în rezervă.

Poartă răspunderea pentru activitatea de represiune desfășurată de KGB împotriva societății civile și a opoziției democratice. A fost inițiatorul cazului deținutului politic Ales Byalyatski, unul dintre cei mai proeminenți apărători ai drepturilor omului, director al centrului pentru apărarea drepturilor omului „Vyasna” din Belarus, vicepreședinte al FIDH. A. Byalyatski a jucat un rol activ în apărarea și sprijinirea celor care au avut de suferit de pe urma represiunii legate de alegerile din 19 decembrie 2010 și a reprimării societății civile și a opoziției democratice.