27.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1920 AL CONSILIULUI

din 26 octombrie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 15 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 februarie 2014, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția („RCSONU”) 2140 (2014) prin care se solicită aplicarea unor restricții de călătorie persoanelor care urmează a fi desemnate de către comitetul instituit în temeiul punctului 19 din RCSONU 2140 (2014) („comitetul”) și înghețarea fondurilor și a activelor persoanelor desemnate de comitet.

(2)

La 7 noiembrie 2014, comitetul a desemnat trei persoane pe baza criteriilor prevăzute la punctul 17 din RCSONU 2140 (2014).

(3)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1352/2014.

(4)

La 16 septembrie 2015, comitetul a modificat informațiile privind o persoană.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui modificat în consecință

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 60.


ANEXĂ

În lista persoanelor, entităților și organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014, punctul nr. 5 din cadrul secțiunii „Persoane” se înlocuiește cu următorul punct:

„5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh (pseudonim: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titlu: fost ambasador, fost general de brigadă. Data nașterii: 25 iulie 1972. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: a) pașaport yemenit numărul 17979 emis pe numele Ahmed Ali Abdullah Saleh (la care se face trimitere mai jos în cartea de identitate diplomatică nr. 31/2013/20/003140); b) pașaport yemenit numărul 02117777 emis la 8.11.2005 pe numele Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) pașaport yemenit numărul 06070777 emis la 3.12.2014 pe numele Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresa: Emiratele Arabe Unite. Alte informații: A jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului. Ahmed Saleh este fiul fostului președinte al Republicii Yemen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh provine dintr-o zonă cunoscută sub denumirea de Bayt Al-Ahmar, care se află la aproximativ 20 de kilometri sud-est de capitala Sanaa. Carte de identitate diplomatică nr. 31/2013/20/003140, emisă la 7.7.2013 de Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite pe numele Ahmed Ali Abdullah Saleh; situația actuală: anulată. Data desemnării de către ONU: 14.4.2015.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Ali Saleh a acționat în sensul subminării autorității președintelui Hadi, al contracarării încercărilor lui Hadi de a reforma armata și al împiedicării tranziției pașnice a Yemenului spre democrație. Saleh a jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. La jumătatea lunii februarie 2013, Ahmed Ali Saleh a furnizat mii de puști noi brigăzilor Gărzii Republicane și unor șeici tribali neidentificați. Armele au fost achiziționate inițial în 2010 și destinate să asigure fidelizarea beneficiarilor lor, pentru un interes politic ulterior.

După ce tatăl lui Saleh, fostul președinte al Republicii Yemen Ali Abdullah Saleh, a demisionat din funcția de președinte al Yemenului în 2011, Ahmed Ali Saleh și-a păstrat funcția de comandant al Gărzii Republicane a Yemenului. Cu puțin mai mult de un an mai târziu, Saleh a fost destituit din funcție de președintele Hadi, dar a păstrat o influență semnificativă în cadrul armatei yemenite, chiar și după înlăturarea sa din funcția de comandă. Ali Abdullah Saleh a fost desemnat de către ONU în noiembrie 2014, în temeiul RCSONU 2140.”