3.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1485 AL CONSILIULUI

din 2 septembrie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană (1), în special articolul 17 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 10 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 224/2014.

(2)

La 20 august 2015, Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul Rezoluției 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a inclus trei persoane și o entitate pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor impuse prin punctele 30 și 32 din Rezoluția CSONU 2134 (2014).

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014 ar trebui, prin urmare, să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitatea care figurează în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 224/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 septembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 70, 11.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

Persoanele și entitățile menționate la articolul 1

A.   Persoane

4.

Alfred YEKATOM [alias: (a) Alfred Yekatom Saragba (b) Alfred Ekatom (c) Alfred Saragba (d) Colonel Rombhot (e) Colonel Rambo (f) Colonel Rambot (g) Colonel Rombot (h) Colonel Romboh]

Desemnare: Caporal-șef al Forțelor Armate Centrafricane (Forces Armées Centrafricaines) (FACA)

Data nașterii: 23 iunie 1976

Locul nașterii: Republica Centrafricană

Cetățenie: Republica Centrafricană

Adresa: (a) Mbaiki, provincia Lobaye, Republica Centrafricană (Tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) (b) Bimbo, provincia Ombella-Mpoko, Republica Centrafricană (adresa anterioară)

Alte informații: A controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia. Numele tatălui (tatăl adoptiv) este Ekatom Saragba (ortografiat și ca Yekatom Saragba). Fratele lui Yves Saragba, comandant anti-balaka în Batalimo, provincia Lobaye și fost soldat în cadrul FACA. Descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: închisă; culoarea pielii: neagră; înălțime: 170 cm; greutate 100 kg. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Alfred Yekatom a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 din Rezoluția 2196 (2015) pentru participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau obstrucționează procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență.

Informații suplimentare:

Alfred Yekatom, cunoscut, de asemenea, sub numele Colonel Rombhot, este liderul unei miliții a unei facțiuni a mișcării anti-balaka, cunoscute drept „anti-balaka din Sud”. Acesta a deținut funcția de caporal-șef în Forces Armées Centrafricaines (FACA – Forțele Armate Centrafricane).

Yekatom a participat la acte care subminează pacea, stabilitatea și securitatea Republicii Centrafricane sau a sprijinit aceste acte, incluzând acte care periclitează acordurile tranzitorii sau care periclitează procesul de tranziție politică. Yekatom a controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia, miliția respectivă fiind prezentă în cartierul PK9 din Bangui și în orașele Bimbo (provincia Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa și Mbaïki (capitala provinciei Lobaye) și și-a stabilit cartierul general într-o concesiune forestieră din Batalimo.

Yekatom a deținut controlul asupra unui număr de 12 puncte de trecere a frontierei, fiecare fiind dotat cu un număr mediu de 10 membri ai miliției armate care purtau uniforme militare și armament, inclusiv puști de asalt militare, de la podul principal dintre Bimbo și Bangui până la Mbaïki (provincia Lobaye) și de la Pissa până la Batalimo (lângă frontiera cu Republica Congo), colectând taxe neautorizate de la vehicule și motociclete particulare, microbuze pentru călători și camioane care exportau resurse forestiere în Camerun și Ciad, dar și de la ambarcațiunile care navigau pe râul Oubangui. Yekatom a fost văzut în timp ce colecta personal o parte a acestor taxe neautorizate. De asemenea, conform relatărilor, Yekatom și miliția sa au ucis civili.

5.

Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Desemnare: (a) coordonator anti-balaka pentru provincia Lobaye (b) caporal în cadrul Forțelor Armate Centrafricane (FACA)

Data nașterii: 13 martie 1980

Locul nașterii: Boda, Republica Centrafricană

Cetățenie: Republica Centrafricană Adresa: Boda, Republica Centrafricană (Tel. + 236 72198628)

Alte informații: Numit în funcția de comandant zonal (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014, iar la 28 iunie 2014, pentru întreaga provincie Lobaye. Sub comanda sa au continuat asasinatele selective, confruntările și atacurile împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari. Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră; înălțime: 160cm; greutate: 60 kg. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Habib Soussou a fost inclus pe listă la 20 august 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (e) din Rezoluția 2196 (2015) pentru participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din Republica Centrafricană sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență; pentru implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în Republica Centrafricană, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată și împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Republica Centrafricană sau a accesului la asistență umanitară sau a distribuirii acesteia în Republica Centrafricană.

Informații suplimentare:

Habib Soussou a fost numit comandant zonal anti-balaka (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014 și a susținut că, prin urmare, este responsabil de situația în materie de securitate din sous-préfecture (subprefectură). La 28 iunie 2014, coordonatorul general anti-balaka Patrice Edouard Ngaïssona l-a numit pe Habib Soussou drept coordonator provincial pentru orașul Boda începând de la 11 aprilie 2014, iar de la 28 iunie 2014, pentru întreaga provincie Lobaye. În zonele pentru care Soussou este comandant sau coordonator anti-balaka au avut loc săptămânal asasinate selective, confruntări și atacuri împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari din partea forțelor anti-balaka din orașul Boda. Soussous și forțele anti-balaka din aceste zone au vizat, de asemenea, și au amenințat civilii.

6.

Oumar YOUNOUS [alias: (a) Omar Younous (b) Oumar Sodiam (c) Oumar Younous M'Betibangui]

Desemnare: Fost general Séléka

Cetățenie: Sudan

Adresa: (a) Bria, Republica Centrafricană (Tel. +236 75507560) (b) Birao, Republica Centrafricană (c) Tullus, Darfurul de Sud, Sudan (adresa anterioară)

Alte informații: Se ocupă de contrabanda cu diamante și deține funcția de general cu trei stele al Séléka, fiind un om de încredere apropiat al fostului președinte interimar al Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Descriere fizică: culoarea părului: neagră; înălțime: 180cm; face parte din grupul etnic Fulani. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Oumar Younous a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctelor 11 și 12 litera (d) din Rezoluția 2196 (2015) pentru participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din Republica Centrafricană sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență și pentru acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în Republica Centrafricană.

Informații suplimentare:

Oumar Younous, în calitatea sa de general al fostei Séléka și prin activitatea sa de contrabandă cu diamante, a oferit sprijin unei grupări armate prin exploatarea ilicită a resurselor naturale și comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, în Republica Centrafricană.

În octombrie 2008, Oumar Younous, fost conducător auto pentru firma SODIAM, specializată în cumpărarea diamantelor, s-a alăturat grupului rebel Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). În decembrie 2013, Oumar Younous a fost identificat ca general cu trei stele al Séléka și ca om de încredere apropiat al președintelui interimar Michel Djotodia.

Younous este implicat în comerțul cu diamante de la Bria și Sam Ouandja către Sudan. Sursele au relatat că Oumar Younous a participat la colectarea coletelor cu diamante ascunse la Bria și la transportul acestora către Sudan, spre vânzare.

B.   Entități

1.

BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

[Alias: (a) BADICA/KRDIAM (b) KARDIAM)

Adresa: (a) BP 333, Bangui, Republica Centrafricană (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skvnet·be: site internet: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anvers, Belgia

Alte informații: condus de Abdoul-Karim Dan-Azoumi, începând cu 12 decembrie 1986, și de Aboubaliasr Mahamat, începând cu 1 ianuarie 2005. Printre sucursale se numără MINAiR și SOFIA TP (Douala, Camerun).

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM a fost inclus pe listă la 20 august 2015, în temeiul punctului 12 litera (d) din Rezoluția 2196 (2015) pentru oferirea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în Republica Centrafricană

Informații suplimentare:

BADICA/KARDIAM a oferit sprijin pentru grupările armate din Republica Centrafricană, și anume fosta Séléka și anti-balaka, prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor și a aurului.

În 2014, Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) a continuat să cumpere diamante de la Bria și Sam-Ouandja (provincia Haute Kotto) din estul Republicii Centrafricane, unde fostele forțe Séléka impun taxe aeronavelor care transportă diamante și primesc plăți de garantarea securității din partea colecționarilor de diamante. O parte a colecționarilor furnizori ai BADICA de la Bria și Sam-Ouandja sunt asociați îndeaproape cu foști comandanți ai Séléka.

În mai 2014, autoritățile belgiene au confiscat două colete cu diamante trimise reprezentanței BADICA din Anvers, înregistrată oficial în Belgia sub denumirea KARDIAM. Experții în diamante au apreciat că exisă o probabilitate ridicată ca diamantele confiscate să fie originare din Republica Centrafricană și că prezintă caracteristici tipice pentru Sam-Ouandja și Bria, precum și pentru Nola (provincia Sangha Mbaéré) din sud-vestul țării.

Comercianții care au cumpărat diamante care au făcut obiectul traficului ilegal din Republica centrafricană către piețele externe, inclusiv din partea de vest a țării, au acționat în Camerun în numele BADICA.

De asemenea, în mai 2014, BADICA a exportat aur produs la Yaloké (Ombella-Mpoko), unde minele de aur artizanale au căzut sub controlul Séléka până la începutul lunii februarie 2014, când au fost preluate de grupările anti-balaka.