26.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1001 AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (1), în special articolul 46 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

(2)

În conformitate cu Decizia (PESC) 2015/1008 a Consiliului (2), o persoană și opt entități ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

(3)

În plus, mențiunile privind șase entități care fac obiectul măsurilor restrictive, care figurează în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012, ar trebui să fie modificate.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT

Articolul 1

Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 88, 24.3.2012, p. 1.

(2)  Decizia (PESC) 2015/1008 a Consiliului din 25 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (a se vedea p. 19 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

1.

Mențiunile privind persoanele și entitățile enumerate mai jos se elimină de pe lista prevăzută în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

I.

Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului.

A.   PERSOANE

5.

Mahmood JANNATIAN

B.   ENTITĂȚI

160.

CF Sharp and Company Private Limited

III.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   ENTITĂȚI

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

127.

NHL Basic Ltd.

128.

NHL Nordland GmbH

132.

Prosper Basic GmbH

2.

Următoarele mențiuni înlocuiesc mențiunile privind entitățile enumerate mai jos, prevăzute în anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012.

I.

Persoane și entități implicate în activitățile nucleare sau privind rachete balistice și persoane și entități care acordă sprijin guvernului Iranului.

B.   ENTITĂȚI

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii în listă

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Controlată efectiv de Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, care este desemnată de UE drept întreprindere a Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene. Sprijină guvernul Iranului prin implicarea sa în sectorul energetic iranian, inclusiv în câmpul gazeifer South Pars.

23.5.2011

77.

Universitatea Shahid Beheshti

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Universitatea Shahid Beheshti este o entitate publică supervizată de Ministerul Științei, Cercetării și Tehnologiei. Desfășoară cercetări științifice relevante pentru dezvoltarea armelor nucleare.

23.5.2011

132.

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, Iran Tel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-mail: info@naftiran.com

Filială (100 %) a Companiei Naționale Iraniene a Petrolului (NIOC)

16.10.2012

154.

Banca de investiții First Islamic Investment Bank

Sucursală: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Sucursală: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Relații cu investitorii: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonezia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) furnizează sprijin financiar și logistic guvernului Iranului. FIIB a fost folosită de Babak Zanjani pentru a canaliza o parte semnificativă a plăților efectuate în legătură cu petrolul iranian în numele guvernului Iranului.

22.12.2012

157.

HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade este deținută și controlată în întregime de Compania Națională Iraniană a Petrolului, o entitate desemnată și aflată în proprietatea statului, care oferă sprijin guvernului Iranului. În plus, HK Intertrade a oferit guvernului Iranului sprijin logistic și financiar prin facilitarea transferului de fonduri legate de petrol în numele guvernului Iranului.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Elveția

Petro Suisse, o societate angajată în sectorul iranian al petrolului și gazelor, este deținută 100 % de NIOC (Compania Națională Iraniană a Petrolului), care este o entitate desemnată care asigură sprijin financiar guvernului Iranului. De asemenea, Petro Suiss este asociată cu Naftiran Intertrade Co (NICO), desemnată ca filială (100 %) a Companiei Naționale Iraniene a Petrolului (NIOC).

22.12.2012