21.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 102/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/615 AL CONSILIULUI

din 20 aprilie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d'Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d'Ivoire (1), în special articolul 11a alineatele (5) și (6),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(2)

Consiliul a efectuat o revizuire a listei prevăzute în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005, în conformitate cu articolul 11a alineatul (6) din regulamentul respectiv.

(3)

Consiliul a stabilit că măsurile restrictive impuse de Regulamentul (CE) nr. 560/2005 în ceea ce privește persoanele incluse pe lista din anexa IA ar trebui să fie menținute pentru cinci persoane incluse pe listă.

(4)

Tribunalul Uniunii Europene, prin hotărârea sa din 14 ianuarie 2015 în cauza T-406/13 (2), a anulat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 479/2014 al Consiliului (3) de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005, în ceea ce îl privește pe domnul Marcel Gossio. În urma acestei anulări, rubrica referitoare la Marcel Gossio ar trebui de asemenea să fie eliminată din anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(5)

La 26 februarie 2015, Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul Rezoluției 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu privire la Côte d'Ivoire a eliminat o persoană de pe lista persoanelor cărora li se aplică măsurile prevăzute la punctele 9 și 12 din rezoluția respectivă. Rubrica referitoare la persoana respectivă ar trebui să fie eliminată din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(6)

De asemenea, Comitetul de sancțiuni a actualizat alte rubrici pentru persoanele cărora li se aplică măsurile prevăzute la punctele 9 și 12 din Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al ONU.

(7)

Prin urmare, lista persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în anexele I și IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 aprilie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(2)  Hotărârea din 14 ianuarie 2015, Gossio/Consiliu, T-406/13, nepublicată încă în Repertoriu.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 479/2014 al Consiliului din 12 mai 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (JO L 138, 13.5.2014, p. 3).


ANEXA I

„ANEXA I

Lista persoanelor fizice sau juridice sau a entităților menționate la articolele 2, 4 și 7

1.   Nume: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: 1.1.1972. Locul nașterii: (a) Guibéroua, Gagnoa, Côte d'Ivoire; (b) Niagbrahio/ Guiberoua, Côte d'Ivoire; (c) Guiberoua, Côte d'Ivoire. Alias cert: (a) Génie de kpo; (b) Gbapé Zadi. Alias incert: Général. Cetățenia: ivoriană. Număr de pașaport: (a) 04LE66241, eliberat la 10.11.2005, eliberat în Côte d'Ivoire (data expirării: 9.11.2008); (b) AE/088 DH 12, eliberat la 20.12.2002, eliberat în Côte d'Ivoire (data expirării: 11.12.2005); (c) 98LC39292, eliberat în Côte d'Ivoire (data expirării: 23.11.2003). Număr național de identificare: indisponibil. Adresă: (a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Côte d'Ivoire; (b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire; (c) Cocody (suburbie), Abidjan, Côte d'Ivoire (adresa declarată în documentul de călătorie nr. C2310421 eliberat de Elveția la 15.11.2005 și valabil până la 31.12.2005). Inclus pe listă la: 7.2.2006.

Alte informații

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Conducător al COJEP («Tineri patrioți»); în mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și execuții extrajudiciare; intimidarea Organizației Națiunilor Unite, a Grupului de lucru internațional (IWG), a opoziției politice și a presei independente; sabotarea unor posturi de radio internaționale; obstrucționarea acțiunii IWG, a operației Organizației Națiunilor Unite în Côte d'Ivoire (UNOCI), a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

3.   Nume: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: (a) 1.1.1966; (b) 20.12.1969. Locul nașterii: Côte d'Ivoire. Alias cert: indisponibil. Alias incert: indisponibil. Cetățenia: ivoriană, Număr de pașaport: 04 LE 017521, eliberat la 10.2.2005 (data expirării: 10.2.2008). Număr național de identificare: indisponibil. Adresă: indisponibilă. Inclus pe listă la: 7.2.2006.

Alte informații:

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Conducător al Uniunii Patrioților pentru Eliberarea Totală a Republicii Côte d'Ivoire (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire – UPLTCI). În mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și execuții extrajudiciare; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

4.   Nume: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: 1.1.1968. Locul nașterii: BOHI, Côte d'Ivoire. Alias cert: indisponibil. Alias incert: indisponibil. Cetățenia: ivoriană. Număr de pașaport: indisponibil. Număr național de identificare: (a) 2096927, eliberat la 17.3.2005, eliberat în Burkina Faso; (b) CNB N.076, eliberat la 17.2.2003, eliberat în Burkina Faso (certificat de cetățenie din Burkina Faso); (c) 970860100249, eliberat la 5.8.1997, eliberat în Côte d'Ivoire (data expirării: 5.8.2007). Adresă: indisponibilă. Inclus pe listă la: 7.2.2006.

Alte informații:

Numele tatălui: Yao Koffi FOFIE. Numele mamei: Ama Krouama KOSSONOU.

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Caporal-șef, comandant al Forțelor noi pentru sectorul Korhogo. Forțele de sub comanda sa au practicat recrutarea de copii-soldați, răpiri, impunerea de muncă forțată, abuzul sexual al femeilor, arestări arbitrare și execuții extrajudiciare, încălcând convențiile în domeniul drepturilor omului și dreptul internațional umanitar; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

5.   Nume: LAURENT GBAGBO

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: 31.5.1945. Locul nașterii: Gagnoa, Côte d'Ivoire. Alias cert: indisponibil. Alias incert: indisponibil. Cetățenia: ivoriană. Număr de pașaport: indisponibil. Număr național de identificare: indisponibil. Adresă: indisponibilă. Inclus pe listă la: 30.3.2011.

Alte informații:

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Fost președinte al Côte d'Ivoire: obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, respingerea rezultatului alegerilor prezidențiale.

6.   Nume: SIMONE GBAGBO

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: 20.6.1949. Locul nașterii: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire. Alias cert: indisponibil. Alias incert: indisponibil. Cetățenia: ivoriană. Număr de pașaport: indisponibil. Număr național de identificare: indisponibil. Adresă: indisponibilă. Inclus pe listă la: 30.3.2011.

Alte informații:

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Președintele grupului parlamentar al Frontului popular ivorian (FPI): obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, incitare publică la ură și violență.

8.   Nume: DÉSIRÉ TAGRO

Titlu: indisponibil. Desemnare: indisponibilă. Data nașterii: 27.1.1959. Locul nașterii: Issia, Côte d'Ivoire. Alias cert: indisponibil. Alias incert: indisponibil. Cetățenia: ivoriană. Număr de pașaport: AE 065FH08. Număr național de identificare: indisponibil. Adresă: indisponibilă. Inclus pe listă la: 30.3.2011.

Alte informații:

Decedat la 12.4.2011 la Abidjan.

Rezumatul motivelor includerii pe listă: Secretar General în cadrul așa-numitei «președinții» a domnului Gbagbo: participare în cadrul guvernului nelegitim al domnului Gbagbo, obstrucționarea procesului de pace și de reconciliere, neacceptarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, participarea la reprimarea violentă a mișcărilor populare.”


ANEXA II

Se elimină din anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 rubrica referitoare la următoarea persoană:

Marcel GOSSIO.