8.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/548 AL CONSILIULUI

din 7 aprilie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran (1), în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(2)

Pe baza reexaminării Deciziei 2011/235/PESC a Consiliului (2), Consiliul a decis că măsurile restrictive dispuse ar trebui reînnoite până la 13 aprilie 2016.

(3)

Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că rubricile corespunzătoare anumitor persoane și unei entități incluse în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului ar trebui actualizate.

(4)

În plus, nu mai există niciun temei pentru menținerea a două persoane pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

(5)

În plus, o rubrică privind o persoană deja inclusă în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui eliminată.

(6)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(2)  Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran (JO L 100, 14.4.2011, p. 51).


ANEXĂ

1.

Rubricile pentru următoarele persoane se elimină din lista care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Rubricile pentru următoarele persoane și pentru următoarea entitate prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 se înlocuiesc cu rubricile următoare:

Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

10.

RADAN Ahmad-Reza

Locul nașterii: Isfahan (Iran) – Data nașterii: 1963

Șeful Centrului de studii strategice al Poliției, fost adjunct al șefului Poliției Naționale Iraniene până în iunie 2014. Ca adjunct al șefului Poliției Naționale din 2008, Radan a fost responsabil de agresiunile fizice, crimele și arestările și reținerile arbitrare îndreptate împotriva protestatarilor, comise de forțele de poliție.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Locul nașterii: Teheran – Data nașterii: 1963

Adjunct al comandantului IRGC însărcinat cu informațiile. Fost comandant al Basij până în octombrie 2009. Forțele aflate sub comanda sa au participat la agresiuni fizice în masă, crime, rețineri și la torturarea protestatarilor pașnici.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Fost șef al Parchetului din Mashhad până în septembrie 2014. Este probabil că se află în prezent în proces de transfer într-o altă funcție. Sub conducerea sa procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului și bazându-se pe mărturii obținute sub presiune și prin tortură. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Locul nașterii: Najafabad (Iran) – Data nașterii: 1945

Membru al Adunării Experților și reprezentant al Liderului Suprem în provincia Markazi („Centrală”). Fost procuror-general al Iranului până în septembrie 2009, precum și fost ministru al informațiilor pe durata președinției Khatami.

În calitatea de procuror-general al Iranului, a dispus și a supravegheat procesele-simulacru în urma primelor proteste postelectorale, pe parcursul cărora nu au fost respectate drepturile acuzaților și nu li s-a permis un avocat. De asemenea, acesta este responsabil de abuzurile din Kahrizak.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. A răspuns de cazurile deținuților legate de criza postelectorală și a amenințat în repetate rânduri familiile deținuților pentru a le reduce la tăcere. A contribuit la emiterea ordinelor de detenție către Centrul de detenție Kahrizak. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Fost judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran. A participat la procesele protestatarilor. A fost audiat de parchet cu privire la actele de violență de la Kahrizak. A contribuit la emiterea ordinelor de reținere pentru trimiterea deținuților la Centrul de detenție Kahrizak. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Locul nașterii: Yazd (Iran) – Data nașterii: 1953

Procuror general al Teheranului din august 2009. Biroul lui Dolatabadi a pus sub acuzare un număr ridicat de protestatari, inclusiv persoane care au participat la protestele din decembrie 2009, cu ocazia zilei Ashura. Acesta a ordonat închiderea biroului lui Karroubi în septembrie 2009 și arestarea mai multor politicieni reformiști. De asemenea, a interzis două partide politice reformiste în iunie 2010. Biroul său a acuzat protestatarii de „Muharebeh”, sau ofense aduse lui Dumnezeu, care implică condamnarea la moarte, și a refuzat dreptul la un proces corespunzător persoanelor pasibile de condamnarea la moarte. De asemenea, biroul său a vizat și a arestat reformiști, activiști în domeniul drepturilor omului și membri ai mediei ca parte a unor represiuni de amploare împotriva opoziției politice.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Judecător, șef al Tribunalului Revoluționar din Teheran, secția 28. Acesta s-a ocupat de cazuri postelectorale. A emis condamnări la perioade lungi de detenție în cursul unor procese neechitabile în care erau implicați activiști sociali și politici și jurnaliști, precum și mai multe condamnări la moarte ale unor protestatari și activiști sociali și politici.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Locul nașterii: Ejiyeh – Data nașterii: circa 1956

Procuror-general al Iranului din septembrie 2009 și purtător de cuvânt al Parchetului, precum și fost ministru al informațiilor pe parcursul alegerilor din 2009. În timp ce ocupa postul de Ministru al Informațiilor, pe parcursul alegerilor din 2009, agenți de informații aflați sub comanda sa au fost responsabili de reținerea, torturarea și obținerea de mărturii false sub presiune din partea a sute de activiști, jurnaliști, disidenți și politicieni reformiști. Mai mult, personalități politice au fost obligate să facă mărturii false în cursul unor interogatorii insuportabile care au inclus torturi, abuzuri, șantaj și amenințarea membrilor familiei.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Locul nașterii: Meybod, Yazd (Iran) – Data nașterii: 1967

Fost procuror general al Teheranului până în august 2009.

În calitate de procuror-general al Teheranului, a emis un ordin general utilizat pentru reținerea a sute de activiști, jurnaliști și studenți. În ianuarie 2010, o anchetă parlamentară l-a desemnat direct răspunzător pentru deținerea a trei prizonieri care au decedat ulterior în detenție. A fost suspendat din funcție în august 2010, după o anchetă a Parchetului iranian privind rolul său în decesul celor trei persoane reținute la ordinul său, în urma alegerilor. În noiembrie 2014, rolul său în moartea deținuților a fost recunoscut oficial de autoritățile iraniene.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Judecător, Tribunalul Revoluționar din Teheran, secția 26. Acesta răspunde de cazurile postelectorale, a emis condamnări la perioade lungi de detenție pe parcursul unor procese neechitabile împotriva activiștilor în domeniul drepturilor omului și a emis mai multe condamnări la moarte împotriva protestatarilor.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Judecător la Curtea Supremă. Fost judecător-șef, Tribunalul Revoluționar din Mashhad. Sub jurisdicția sa, procesele s-au desfășurat sumar și în sesiuni închise, fără a se ține seama de drepturile de bază ale acuzatului. Întrucât hotărârile privind executarea au fost emise în masă, sentințele de condamnare la moarte au fost pronunțate fără a se respecta în mod corespunzător procedurile corecte de audiere.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Șeful Procuraturii Teheran. Fost șef al Organizației Închisorilor din Iran. În această calitate, a fost complice la detenția în masă a protestatarilor politici și a acoperit abuzurile din sistemul de detenție.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Director-general al Cartierului general antinarcotice al Iranului. Fost comandant al forțelor de poliție din Teheran. Sub conducerea sa, forțele de poliție au fost responsabile pentru utilizarea violenței extrajudiciare împotriva suspecților în timpul arestării și al detenției înaintea prezentării în fața instanței. De asemenea, forțele de poliție din Teheran au fost implicate în raiduri asupra căminelor Universității din Teheran în iunie 2009, în cursul cărora, potrivit unei comisii a Majlis iraniene, peste 100 de studenți au fost răniți de poliție și de Basiji.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din aprilie 2014. Fost președinte al Procuraturii Teheranului. În această calitate a fost responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, arestări arbitrare, refuzul respectării drepturilor prizonierilor și o creștere a numărului de execuții.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Consultant al Procuraturii din Iran. Fost procuror al Shirazului până în 2012. Acesta a fost responsabil pentru utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri, prin pronunțarea a zeci de condamnări la moarte. Procuror în cazul atacului cu bombă din Shiraz din 2008 care a fost utilizat de regim pentru condamnarea la moarte a mai multor opozanți.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Procuror-adjunct al Isfahanului. Complice la procedurile care au refuzat un proces echitabil acuzaților – precum Abdollah Fathi, executat în mai 2011, în urma ignorării de către Habibi a dreptului de a fi audiat și a problemelor de sănătate mintală ale acestuia în timpul procesului său din martie 2010. Prin urmare, Habibi este complice la o încălcare gravă a dreptului la respectarea garanțiilor procedurale, contribuind la utilizarea excesivă a pedepsei cu moartea într-un număr tot mai mare de cazuri și la o creștere puternică a numărului de execuții de la începutul anului 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Locul nașterii: Isfahan Data nașterii: 1956

Adjunctul șefului forțelor armate, a jucat un rol-cheie în intimidarea și amenințarea „dușmanilor” Iranului și în bombardarea satelor kurde din Irak. Fost șef al Corpului Sarollah al IRGC din Teheran și fost șef al forțelor Basij, a jucat un rol esențial în reprimarea protestelor postelectorale.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Procuror al Tabrizului. A fost implicat în cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și este complice la încălcări grave ale dreptului la respectarea garanțiilor procedurale.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

Locul nașterii: Oroumieh (Iran) Data nașterii: 1959/60

Consultant al fostului președinte și actual membru al Consiliului Oportunităților, Mahmoud Ahmadinejad, și membru al Frontului Perseverenței. Ministru al bunăstării și al securității sociale între 2009 și 2011. Ministru al internelor până în august 2009. În calitate de Ministru al internelor, Mahsouli a deținut autoritatea asupra tuturor forțelor de poliție, a agenților de securitate ai Ministerului Internelor și a agenților în civil. Forțele aflate sub comanda sa au fost responsabile pentru atacurile împotriva căminelor Universității din Teheran din 14 iunie 2009 și pentru torturarea studenților în subsolul ministerului (faimosul nivel 4 de la subsol). La centrul de detenție Kahrizak, condus de poliție sub controlul lui Mahsouli, s-au săvârșit abuzuri grave împotriva altor protestatari.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Procuror al Kermanshahului. A jucat un rol în creșterea dramatică a condamnărilor la moarte în Iran, inclusiv prin instrumentarea cauzelor a șapte prizonieri condamnați pentru trafic de droguri care au fost spânzurați în aceeași zi, la 3 ianuarie 2010 în închisoarea centrală din Kermanshah.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Locul nașterii: Selseleh (Iran) – Data nașterii: 1964

Membru al Comitetului pentru securitate națională și politică externă. Vicepreședinte al Parlamentului provinciei Lorestan. Membru al Comisiei parlamentare pentru politica externă și de securitate. Fost comandant al închisorii Evin până în 2012. Tortura s-a practicat în mod curent în închisoarea Evin în timp ce aceasta era condusă de Souri. În secția 209 au fost închiși mai mulți activiști pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Membru al parlamentului iranian. Fost guvernator general („Farmandar”) al provinciei Teheran până în septembrie 2010, a fost responsabil pentru intervenția forțelor de poliție și, prin urmare, pentru reprimarea demonstrațiilor.

În decembrie 2010, a fost premiat pentru rolul său în represiunea postelectorală.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Locul nașterii: Shahr Kord-Isfahan Data nașterii: 1959

Șeful Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului. Fost guvernator general IRGC al provinciei Teheran.

În calitatea sa de guvernator și de șef al Consiliului provincial de securitate publică al Teheranului, acesta poartă răspunderea generală pentru toate activitățile de represiune întreprinse de IRGC în provincia Teheran, inclusiv reprimarea protestelor politice începând din iunie 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Judecător la Curtea penală a provinciei Teheran. Fost judecător al primei instanțe a Tribunalului din Evin. A instrumentat mai multe procese împotriva manifestanților, în principal procesul împotriva lui Abdol-Reza Ghanbari, învățător arestat în ianuarie 2010 și condamnat la moarte pentru activitățile sale politice. Tribunalul de Primă Instanță din Evin a fost înființat în incinta închisorii din Evin, iar Jafari Dolatabadi a sprijinit înființarea acestuia în martie 2010. În această închisoare, o serie de acuzați au fost izolați, maltratați și constrânși să dea declarații false.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Locul nașterii: Mashad (Iran) Data nașterii: 1952

Adjunct al avocatului general, responsabil cu aspecte politice și de securitate. Fost ministru al justiției între 2009 și 2013.

În timpul mandatului său de ministru al justiției, condițiile în închisorile iraniene s-au degradat sub standardele internaționale acceptate, iar relele tratamente ale deținuților au avut o largă răspândire. În plus, a jucat un rol-cheie în amenințarea și hărțuirea diasporei iraniene, prin anunțarea înființării unei instanțe speciale care să se ocupe în mod exclusiv de iranienii care trăiesc în afara țării. De asemenea, a prezidat asupra unei creșteri acute a numărului de execuții în Iran, inclusiv execuții secrete neanunțate de guvern și execuții pentru infracțiuni legate de droguri.

10.10.2011

60.

Doctor HOSSEINI Mohammad (alias: Doctor HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed și Sayyid)

Locul nașterii: Rafsanjan, Kerman Data nașterii: 1961

Consultant al fostului președinte și actual membru al Consiliului Oportunităților, Mahmoud Ahmadinejad. Fost ministru al Culturii și Orientării Islamice (2009-2013). Fost membru al IRGC, a fost complice la represiunea împotriva jurnaliștilor.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Locul nașterii: Isfahan (Iran) Data nașterii: 1956

Șeful organizației pentru publicații privind rolul clerului în timp de război. Fost ministru al informațiilor (2009-2013).

Pe durata conducerii sale, Ministerul Informațiilor a continuat practicile larg răspândite de detenție arbitrară și persecutare a protestatarilor și a disidenților. Ministerul Informațiilor conduce secția 209 a închisorii Evin, în care au fost deținuți numeroși militanți pentru activitățile lor pașnice împotriva guvernului aflat la putere. Anchetatorii din Ministerul Informațiilor au supus prizonierii secției 209 la agresiuni fizice și la abuzuri psihice și sexuale.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Locul nașterii: Dezful (Iran) Data nașterii: 22 iulie 1959

Șef al Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Iran (IRIB) până în noiembrie 2014. Este probabil că se află în prezent în proces de transfer într-o altă funcție. În timpul mandatului său la IRIB, a răspuns de toate deciziile privind programarea. IRIB a difuzat mărturisiri forțate ale unor deținuți, precum și o serie de procese-simulacru în august 2009 și decembrie 2011. Acestea constituie o încălcare clară a dispozițiilor internaționale privind procesul echitabil și dreptul la respectarea garanțiilor procedurale.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Locul nașterii: Maragheh (Iran) Data nașterii: 1957

Membru al Consiliului Municipal din Teheran. Fost ministru al informațiilor și comunicațiilor (2009-2012).

În calitate de ministru al informațiilor, a fost unul dintre funcționarii de rang înalt responsabili cu cenzurarea și controlul activităților de pe internet, precum și al tuturor celorlalte tipuri de comunicații (în special telefoanele mobile). În cursul interogării deținuților politici, persoanele care realizează interogatoriile utilizează datele cu caracter personal, e-mailurile și comunicațiile acestora. În mai multe rânduri, începând de la alegerile prezidențiale din 2009 și în cursul demonstrațiilor stradale, liniile de telefonie mobilă și de mesagerie-text au fost întrerupte, canalele de televiziune prin satelit au fost bruiate, internetul a fost suspendat local sau cel puțin viteza a fost redusă.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Colonel în cadrul Poliției Tehnologiei și Comunicațiilor, acesta a anunțat o campanie de recrutare de hackeri guvernamentali, în scopul de a îmbunătăți controlul asupra informației de pe internet și de a submina site-urile „dăunătoare”.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Locul nașterii: Najaf (Irak) Data nașterii: 1960 sau august 1961

Șeful procuraturii. În această calitate, îi revine sarcina de a aproba orice pedeapsă în temeiul qisas (retribuție), al hodoud (crime împotriva lui Dumnezeu) și al ta'zirat (crime împotriva statului) și de a semna aceste pedepse. Printre acestea se numără sentințe constând în pedeapsa cu moartea, flagelări și amputări. În acest context, a semnat personal numeroase sentințe constând în pedeapsa cu moartea, încălcând astfel standardele internaționale, inclusiv lapidări, execuții prin spânzurare, execuții ale unor minori, precum și execuții publice, cum ar fi cele în cazul cărora deținuții au fost spânzurați de poduri în fața unor mulțimi de mii de oameni.

A permis de asemenea sentințe constând în pedepse corporale, precum amputări și picurarea de acid în ochii condamnatului. De la preluarea funcției de către Sadeq Larijani, numărul arestărilor arbitrare ale deținuților politici, ale apărătorilor drepturilor omului și ale membrilor minorităților a crescut în mod semnificativ. Numărul execuțiilor a crescut de asemenea considerabil începând din 2009. Sadeq Larijani este de asemenea responsabil de eșecurile sistematice de a respecta dreptul la un proces echitabil, la nivelul procesului judiciar iranian.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Face parte din cercul apropiat al Liderului Suprem, fiind unul dintre cei responsabili de planificarea suprimării protestelor, care a fost pusă în aplicare începând din 2009, și asociat cu cei responsabili de reprimarea protestelor.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Locul nașterii: Dezful (Iran) Data nașterii: 1954

Secretar general al Fundației Mondiale a Holocaustului, instituită în cadrul Conferinței Internaționale pentru Revizuirea Viziunii Globale asupra Holocaustului din 2006, pentru organizarea căreia Ramin a fost responsabil în numele Guvernului iranian. Principalul responsabil de cenzură, în calitate de ministru adjunct însărcinat cu presa până în decembrie 2013, fiind direct responsabil de închiderea a numeroase organe de presă reformatoare (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh etc.), de închiderea Sindicatului Independent al Presei, precum și de acțiuni de intimidare sau de arestarea unor jurnaliști.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Locul nașterii: Meibod (Iran) Data nașterii: 1967

Primar al celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashad, în care au loc cu regularitate execuții publice. Fost ministru adjunct al internelor însărcinat cu afacerile politice. A fost responsabil pentru conducerea represiunii la adresa persoanelor care s-au exprimat în apărarea drepturilor lor legitime, inclusiv a libertății de exprimare. Numit ulterior șef al Comitetului Electoral Iranian pentru alegerile parlamentare din 2012 și pentru alegerile prezidențiale din 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procuror al Karaj. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de instrumentarea unor procese în care se pronunță condamnarea la moarte. Pe parcursul mandatului său de procuror, numărul execuțiilor în regiunea Karaj a fost ridicat.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Procuror. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de implicare în executarea unui minor.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Șef al securității la Ministerul Apărării. Fost șef al protecției și securității la IRGC până în martie 2012. Fostul comandant al serviciului de informații al IRGC până în octombrie 2009. Implicat în reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin asocierea cu cei responsabili de arestarea bloggerilor/jurnaliștilor în 2004, și se relatează că ar fi avut un rol în reprimarea protestelor postelectorale din 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data nașterii: 1967

Consultant al Tribunalului Disciplinar pentru Judecători din 2012. Membru al „Comitetului pentru stabilirea conținutului penal de pe internet”, organ responsabil de cenzura site-urilor internet și a platformelor de comunicare socială. Fost șef al urmăririi penale speciale a criminalității informatice între 2007 și 2012. A fost responsabil de reprimarea libertății de exprimare, inclusiv prin arestarea, deținerea și punerea sub acuzare a bloggerilor și a jurnaliștilor. Persoanele arestate sub suspiciunea de infracțiuni cibernetice au fost maltratate și supuse unui proces judiciar incorect.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Judecător al unui tribunal ordinar din nordul Teheranului. Fost supervizor al Parchetului din Teheran. Adjunct al șefului Biroului pentru Probleme legate de Închisori al provinciei Teheran. Fost adjunct al procurorului din Teheran până în 2013. A condus centrul de urmărire penală de la Evin. A fost responsabil de refuzarea drepturilor, inclusiv a vizitelor și a altor drepturi ale deținuților, în cazul apărătorilor drepturilor omului și al deținuților politici.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Director al închisorii din Evin, numit la jumătatea anului 2012. De la numirea sa, condițiile carcerale s-au deteriorat, iar rapoartele au indicat o intensificare a relelor tratamente aplicate deținuților. În octombrie 2012, nouă deținuți-femei au intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva încălcării drepturilor lor și a tratamentului violent aplicat de gardienii închisorii.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 4, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a patru prizonieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trei frați) și Ali Sharifi. Aceștia au fost arestați, torturați și spânzurați fără respectarea garanțiilor procedurale. Aceste cauze și lipsa respectării garanțiilor procedurale au fost evidențiate într-un raport din 13 septembrie 2012 al raportorului special al ONU privind drepturile omului în Iran, în raportul Secretarului General al ONU privind Iranul din 22 august 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Ahwaz, secția 2, a pronunțat condamnări la moarte în cazul a cinci arabi din Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, la 17 martie 2012 pentru „activități împotriva securității naționale” și „atitudine dușmănoasă față de Dumnezeu”. Aceste sentințe au fost confirmate de Curtea Supremă iraniană la 9 ianuarie 2013. Cei cinci au fost ținuți în arest fără punere sub acuzare timp de peste un an, au fost torturați și au primit sentințe fără respectarea garanțiilor procedurale.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Data nașterii: aproximativ 1963 Locul nașterii: Teheran Reședință: Teheran Loc de muncă: sediul IRIB și PressTV, Teheran

Președintele Societății de Radiodifuziune și Televiziune a Republicii Islamice Iran (IRIB). Fost președinte al IRIB World Service și Press TV, responsabil pentru toate deciziile legate de programare. Strâns asociat aparatului de securitate al statului. Sub conducerea lui, Press TV, împreună cu IRIB, a colaborat cu serviciile de securitate iraniene și cu procurorii pentru a difuza mărturii forțate ale deținuților, inclusiv aceea a jurnalistului și realizatorului de film iraniano-canadian Maziar Bahari, în cadrul programului săptămânal „Iranul azi”. Autoritatea independentă de reglementare a media OFCOM a amendat Press TV în UK cu 100 000 GBP pentru difuzarea mărturiei lui Bahari în 2011, mărturie filmată în închisoare, obținută prin constrângerea lui Bahari. Prin urmare Sarafraz este asociat încălcării dreptului la respectarea garanțiilor procedurale și la un proces echitabil.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Procuror al provinciei Mazandaran, răspunzător pentru arestări ilegale și încălcări ale drepturilor deținuților Baha'i de la arestul inițial la menținerea lor în celule de izolare în Centrul de detenție al serviciului de informații. Șase exemple concrete de cauze în care respectarea garanțiilor procedurale a fost încălcată sunt probate. Jafari a instrumentat cauze care au dus la numeroase execuții, inclusiv execuții publice.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Judecător la Tribunalul Revoluționar din Tabriz, secția 1. Răspunzător pentru sentințe grele împotriva jurnaliștilor și a minorității etnice azere și a activiștilor pentru drepturile lucrătorilor, pe care i-a acuzat de spionaj, acte împotriva securității naționale, propagandă împotriva regimului iranian și insultarea liderului iranian. Sentințele sale nu au respectat garanțiile procedurale în numeroase rânduri, iar deținuții au fost obligați să depună mărturii mincinoase. Un caz cu vizibilitate ridicată a implicat 20 de lucrători voluntari care și-au adus ajutorul după cutremur (în urma cutremurului din Iran din august 2012) și care au primit sentințe privative de libertate pentru încercările lor de ajutorare a victimelor cutremurului. Tribunalul a stabilit că lucrătorii s-au făcut vinovați de „colaborare în adunare și coluziune în vederea comiterii de infracțiuni împotriva securității naționale.”

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Șef al Procuraturii Revoluționare din Shiraz. Răspunzător de arestări ilegale și de rele tratamente aplicate unor activiști politici, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, Baha'i și prizonieri de conștiință, care au fost hărțuiți, torturați, interogați și care nu au avut acces la avocat și la respectarea garanțiilor procedurale. Musavi-Tabar a semnat hotărâri judecătorești în celebrul centru de detenție nr. 100 (o închisoare pentru bărbați), inclusiv un ordin de detenție de trei ani în celulă de izolare pentru o femeie-deținut Baha'i pe nume Raha Sabet.

12.3.2013

Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Centrul de investigare a criminalității organizate (alias: Biroul pentru criminalitate informatică sau Poliția informatică)

Amplasament: Teheran, Iran Site internet: http://www.cyberpolice.ir

Poliția informatică iraniană, înființată în ianuarie 2011, este o unitate a poliției Republicii Islamice Iran, condusă de Esmail Ahmadi-Moqaddam (înscris pe listă). Ahmadi-Moqaddam a subliniat că Poliția informatică se va ocupa de grupările antirevoluționare și disidente care s-au folosit de rețele sociale pe internet în 2009 pentru a genera proteste împotriva realegerii președintelui Mahmoud Ahmadinejad. În ianuarie 2012, Poliția informatică a emis noi orientări pentru internet cafe-uri, conform cărora utilizatorii trebuie să ofere informații personale care vor fi păstrate șase luni de proprietarii internet cafe-urilor, precum și o evidență a site-urilor internet vizitate. De asemenea, potrivit regulilor, proprietarii de internet-cafe-uri trebuie să instaleze sisteme de televiziune cu circuit închis și să păstreze înregistrările timp de șase luni.

Aceste noi reguli pot crea un registru pe care autoritățile îl pot folosi pentru a îi urmări pe activiști sau pe oricine este considerat o amenințare la adresa securității naționale. În iunie 2012, mass-media iraniană a raportat faptul că Poliția informatică va iniția măsuri de reprimare a rețelelor virtuale private (VPN). La 30 octombrie 2012, Poliția informatică l-a arestat pe bloggerul Sattar Beheshti fără mandat pentru „acțiuni împotriva securității naționale pe rețele sociale și Facebook.” Beheshti criticase guvernul iranian pe blogul său. Beheshti a fost găsit mort în celulă la 3 noiembrie 2012 și se crede că a fost torturat până la moarte de către autoritățile Poliției informatice.