27.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 20/2


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/108 AL CONSILIULUI

din 26 ianuarie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Prin hotărârile sale din 13 noiembrie 2014 în cauzele T-653/11, T-654/11 și T-43/12, Tribunalul Uniunii Europene a anulat decizia Consiliului de a include pe Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho și Hamcho International pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho și Hamcho International ar trebui incluși din nou pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, pe baza unor noi expuneri de motive.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 ianuarie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

Persoanele și entitatea enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

I.   LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 14 ȘI LA ARTICOLUL 15 ALINEATUL (1) LITERA (a)

A.   PERSOANE

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Data nașterii: 20 mai 1966.

Pașaport nr. 002954347

Proeminent om de afaceri sirian, proprietar al Hamcho International, apropiat al unor personalități marcante ale regimului sirian, printre care se numără președintele Bashar al-Assad și Maher al-Assad.

Din martie 2014, deține funcția de președinte pentru China al consiliilor bilaterale de afaceri, ca urmare a numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho beneficiază de sprijinul regimului sirian pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Proeminent om de afaceri sirian, apropiat al lui Maher al-Assad, o personalitate marcantă a regimului sirian.

Khalid Qaddur beneficiază de sprijinul regimului sirian pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.

27.1.2015

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Proeminent om de afaceri sirian, apropiat al unor personalități marcante ale regimului sirian, printre care se numără Maher al-Assad și Rami Makhlouf.

De asemenea, a oferit sprijin regimului prin facilitarea importului de petrol de la Overseas Petroleum Trading în Siria prin intermediul societății sale El Jazireh.

Ayman Jabir beneficiază de sprijinul regimului pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.

27.1.2015

B.   ENTITĂȚI

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damasc

Tel. 963 112316675

Fax 963 112318875

Site: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International este o importantă societate holding siriană deținută de Mohammed Hamcho.

Hamcho International beneficiază de sprijinul regimului pe care îl susține la rândul său și este asociat cu o persoană care beneficiază de regim și care îl susține.

27.1.2015