21.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 301/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1105/2014 AL CONSILIULUI

din 20 octombrie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Dată fiind gravitatea situației, 16 persoane și două entități ar trebui adăugate pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Informațiile referitoare la trei persoane și la o entitate care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui, de asemenea, actualizate.

(4)

Prin hotărârea sa din 3 iulie 2014 în cauza T-2013/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar/Consiliu, Tribunalul Uniunii Europene a anulat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 363/2013 al Consiliului (3) în măsura în care acesta îl includea pe domnul Mohammad Nidal Al-Shaar pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum era prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(5)

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(2)  Nepublicată încă.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 363/2013 al Consiliului din 22 aprilie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 111, 23.4.2013, p. 1).


ANEXĂ

I.

Următoarele persoane și entități sunt adăugate la lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului.

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Houmam Jaza'iri

(alias Humam al-Jazaeri)

Data nașterii: 1977

Ministru al economiei și comerțului exterior începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(alias Mohammad Amer Mardini)

Data nașterii: 1959.

Locul nașterii: Damasc

Ministru al învățământului superior începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data nașterii: 1969

Locul nașterii: Damasc

Ministru al comunicațiilor și tehnologiei începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(alias Kamal al-Sheikha)

Data nașterii: 1961.

Locul nașterii: Damasc

Ministru al resurselor de apă începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(alias Hassan al-Nouri)

Data nașterii: 9.2.1960

Ministru al dezvoltării administrative începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Data nașterii: 1951.

Locul nașterii: Alep

Ministru al locuințelor și dezvoltării urbane începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data nașterii: 1960.

Locul nașterii: Deir ez-Zor

Ministru al muncii începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data nașterii: 1961

Locul nașterii: Damasc

Ministru al sănătății începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(alias Hassan Safiye)

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Latakia

Ministru al comerțului interior și al protecției consumatorului începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Data nașterii: 1965

Locul nașterii: Banias

Ministru al culturii începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Data nașterii: 1968

Locul nașterii: Ariha (Idlib)

Ministru de stat începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data nașterii: 1961.

Locul nașterii: Latakia

Ministru al transporturilor începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.

21.10.2014

13.

General-maior Ghassan Ahmed Ghannan

(alias general-maior Ghassan Ghannan, alias general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem)

 

În calitate de comandant al Brigadei 155 de rachete, sprijină regimul sirian și este responsabil pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Este responsabil de lansarea a cel puțin 25 de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013. Asociat al lui Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Colonel Mohammed Bilal

(alias locotenent-colonel Muhammad Bilal)

 

În calitate de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene din Siria, sprijină regimul sirian și este responsabil pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Este, de asemenea, asociat al Scientific Studies Research Centre (Centrul de studii și cercetare științifică) (SSRC), inclus pe listă.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(alias Muhammad Farahat)

 

Vicepreședinte responsabil de finanțe și administrație în cadrul societății Tri-Ocean Energy, care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia; în consecință, este asociat unei entități incluse pe listă.

Având în vedere funcția înaltă pe care o ocupă în cadrul societății Tri-Ocean Energy, este responsabil pentru activitățile entității în ceea ce privește furnizarea de petrol regimului.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah, alias Hamid Khamis, alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către regimul sirian cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia.

Având în vedere faptul că deține funcția supremă în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia.

21.10.2014

B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Emiratele Arabe Unite

Pangates joacă rolul de intermediar în furnizarea de petrol către regimul sirian. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociat companiei petroliere de stat siriene Sytrol.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damasc

Siria

Societate-mamă a Pangates, deținând controlul operațional asupra acesteia. Ca atare, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociată companiei petroliere de stat siriene Sytrol.

21.10.2014

II.

Rubricile referitoare la persoanele și entitățile enumerate mai jos, astfel cum figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, se înlocuiesc cu rubricile următoare:

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data nașterii: 20 mai 1951;

Locul nașterii: Damasc;

pașaport diplomatic nr. D000001300

Șef al Direcției de Securitate Generală; implicat în violențe împotriva manifestanților.

21.10.2014

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(alias Jaber)

Locul nașterii: Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției Shabiha. Acordă, de asemenea, sprijin financiar regimului.

21.10.2014

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(alias Al Akhras)

Data nașterii: 2 iunie 1951;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Pașaport sirian nr. 0000092405

Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma regimului, pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri).

21.10.2014

B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Adresă: Adra Free Zone Area Damasc — Syria;

Tel: +963-11-5327266;

Telefon mobil: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax: +963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Site internet: http://sites.google.com/site/sorohco

Majoritatea acțiunilor societății sunt deținute direct sau indirect de Rami Makhlouf.

21.10.2014