21.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 301/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1103/2014 AL CONSILIULUI

din 20 octombrie 2014

privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(2)

La 27 iunie 2014, Comitetul pentru sancțiuni, instituit în temeiul Rezoluției 1970(2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Libia, a actualizat lista persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.


ANEXĂ

Informațiile prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 referitoare la persoanele care figurează în continuare se înlocuiesc cu informațiile următoare:

DORDA, Abu Zayd Umar

Director, Organizația pentru Securitate Externă. Fidel al regimului. Șeful agenției de informații externe.

Statutul/localizarea presupusă: reținut în Libia.

Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (data desemnării de către UE: 28.2.2011).

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Titlul: colonel

Data nașterii: 1949

Locul nașterii: Sudan

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Pașaport numărul: B0515260

Data nașterii: 1948

Locul nașterii: Anefif (Kidal), Mali

Data emiterii: 10 ianuarie 2012

Locul emiterii: Bamako, Mali

Data de expirare: 10 ianuarie 2017

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numărul cărții de identitate maliene: 073/SPICRE

Locul nașterii: Anefif, Mali

Data emiterii: 6 decembrie 2011

Locul emiterii: Essouck, Mali

Directorul Serviciului de Informații Militare. Implicare a Serviciului de Informații Militare în reprimarea demonstrațiilor. În trecut, suspectat de implicare în masacrul de la închisoarea Abu Selim. Condamnat în lipsă pentru bombardarea zborului UTA. Cumnatul lui Muammar QADHAFI.

Statutul/localizarea presupusă: reținut în Libia.

Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (data desemnării de către UE: 28.2.2011).