9.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1058/2014 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2014

de modificare pentru a 221-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 23 septembrie 2014, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a aprobat adăugarea a 14 persoane fizice și două entități la lista întocmită de Comitetul de sancțiuni împotriva Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. De asemenea, acesta a decis să modifice o intrare din listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele intrări:

(a)

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani [alias (a) Abu Maryam alZahrani; (b) Abu Maryam al-Saudi; (c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; (d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; (e) Abu Maryam al-Azadi; (f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; (g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri]. Funcția: membru cu rang înalt al Al-Qaida. Data nașterii: 15.9.1978. Locul nașterii: Dammam, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E126785 (pașaport saudit, eliberat la 27.5.2002, expirat la 3.4.2007). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Saleh al Zahrani; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (e) se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(b)

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data nașterii: 12.4.1976. Locul nașterii: Al Baraka, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: C389664 (pașaport saudit, eliberat la 15.9.2000, expirat la 15.9.2005). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele închisă; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(c)

„Anders Cameroon Ostensvig Dale [alias (a) Muslim Abu Abdurrahman; (b) Abu Abdurrahman Norvegianul; (c) Abu Abdurrahman Marocanul]. Data nașterii: 19.10.1978. Locul nașterii: Oslo, Norvegia. Cetățenie: norvegiană. Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui, păr închis, înălțime: 185 cm. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(d)

„Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias (a) Barahim Suliman H. al Hblian; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal]. Funcția: expert în explozivi și agent operativ al Brigăzilor Abdallah Azzam (AAB). Data nașterii: 17.12.1984. Locul nașterii: Buraidah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F800691 (pașaport saudit). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(e)

„Seifallah Ben-Hassine [alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data nașterii: 8.11.1965. Cetățenie: tunisiană. Alte informații: lider al Ansar al-Shari'a Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(f)

„Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias (a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; (b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; (c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; (e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; (f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; (g) A. Rahman al-Naimi; (h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; (i) A. Rahman Omair J Alnaimi; (j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Data nașterii: 1954. Pașaport nr.: 00868774 (pașaport qatarian, expirat la 27.4.2014). Nr. național de identificare: 25463401784 (carte de identitate qatariană, expiră la 6.12.2019). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(g)

„Abd Al-Rahman Khalaf «Ubayd Juday»Al-'Anizi [alias(a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; (c) Abu Usamah alRahman; (d) Abu Shaima' Kuwaiti; (e) Abu Usamah al-Kuwaiti; (f) Abu Usama; (g) Yusuf]. Data nașterii: 1973 (dată aproximativă). Cetățenie: kuweitiană. Alte informații: se află în Siria din 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(h)

„Anas Hasan Khattab [alias (a) Samir Ahmed al-Khayat; (b) Hani; (c) Abu Hamzah; (d) Abu-Ahmad Hadud]. Titlu: emir. Data nașterii: 7.4.1986. Locul nașterii: Damasc, Siria. Nr. național de identificare: 00351762055. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(i)

„Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi [alias (a) Muyassir al-Jiburi; (b) Muyassir Harara; (c) Muyassir al-Shammari; (d) Muhammad Khalid Hassan; (e) Al-Shammari; (f) Mus'ab al-Qahtani; (g) Abu Maria al-Qatani]. Titlu: emir. Data nașterii: 1.6.1976. Locul nașterii: (a) Al-Shura, Mosul, Irak; (b) Harara, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(j)

„Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias (a) Shafi al-Ajmi; (b) Sheikh Shafi al-Ajmi; (c) Shaykh Abu-Sultan]. Titlu: doctor. Data nașterii: 1.1.1973. Locul nașterii: Warah, Kuweit. Adresa: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuweit. Cetățenia: kuweitiană. Pașaport nr.: 0216155930. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(k)

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli [alias (a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; (b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; (c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; (d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa alBayati; (e) Aliazra Ra'ad Ahmad; (f) Abu-Shuayb; (g) Hajji Imam; (h) Abu Imam; (i) Abu Ala; (j) Abu Hasan; (k) Abu Muhammad; (l) Abu Zayna]. Funcția: înalt funcționar al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL). Data nașterii: (a) 1959; (b) 1957. Locul nașterii: Mosul, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(l)

„Emilie Konig. Data nașterii: 9.12.1984. Locul nașterii: Ploemeur, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: se află în Siria din 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(m)

„Kevin Guiavarch. Data nașterii: 12.3.1993. Locul nașterii: Paris, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: se află în Siria din 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(n)

„Oumar Diaby [alias: (a) Omsen; (b) Oumar Omsen]. Data nașterii: 5.8.1975. Locul nașterii: Dakar, Senegal. Cetățenie: senegaleză. Alte informații: se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

2.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele intrări:

(a)

„Ansar Al-shari'a Tunisia (AAS-T) [alias (a) AAS-T; (b) Ansar al-Sharia Tunisia; (c)Ansar al-Shari'ah Tunisia; (d) Ansar al-Shari'ah; (e) Ansar alSharia; (f) Susținătorii Legii Islamice; (g) Fundația Media Al-Qayrawan]. Alte informații: (a) activează în Tunisia; (b) lider: Seifallah ben Hassine. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

(b)

„Brigăzile Abdallah Azzam (AAB) [alias (a) AAB; (b) Brigăzile Abdullah Azzam; (c) Batalioanele Ziyad al-Jarrah ale Brigăzilor Abdallah Azzam; (d) Batalioanele Yusuf al-'Uyayri ale Brigăzilor Abdallah Azzam.] Alte informații: activează în Liban, Siria și Peninsula Arabică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

3.

Intrarea „Iyad ag Ghali. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Abeibara, regiunea Kidal, Mali. Cetățenie: maliană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.2.2013.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Iyad ag Ghali [alias (a)Sidi Mohamed Arhali]. Funcția: lider al Ansar Eddine. Adresa: Mali. Data nașterii: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Locul nașterii: (a) Abeibara, regiunea Kidal, Mali; (b) Bouressa, regiunea Bourem, Mali. Pașaport nr.: A1037434 (pașaport malian eliberat la 10.8.2001, expiră la 31.12.2014). Alte informații: (a) numele tatălui: Ag Bobacer Arhali, numele mamei: Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificat de naștere malian, nr. 012546. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.2.2013.”