9.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1057/2014 AL CONSILIULUI

din 8 octombrie 2014

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (1), în special articolul 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

(1)

La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

(2)

La 11 februarie, 18 martie, 16 mai, 30 iulie și 20 august 2014, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LUPI


(1)  JO L 199, 2.8.2011, p. 1.


ANEXĂ

I.   Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Qari Rahmat (alias: Kari Rahmat).

Motivele includerii pe listă: Comandant taliban cel puțin din februarie 2010. Adresa: a) satul Kamkai, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. b) provincia Nangarhar, Afganistan. Data nașterii: a) 1981, b) 1982. Locul nașterii: Shadal (variantă Shadaal) Bazaar, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. Alte informații: (a) colectează taxe și mite în numele talibanilor. (b) ține legătura cu militanții talibani din provincia Nangarhar, Afganistan, și le furnizează informații, orientări, locuințe și arme și a amplasat dispozitive explozive improvizate (IED) și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane. Data desemnării de către ONU: 21.8.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Qari Rahmat este comandant taliban cel puțin din februarie 2010. La începutul anului 2013, Rahmat a fost comandant taliban în regiunea Shadaal Bazaar din districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. Rahmat a dirijat activitățile a aproximativ 300 de militanți talibani în districtul Achin și a oferit orientări operaționale și arme acestor militanți. La sfârșitul anului 2012, Rahmat a condus un atac asupra forțelor afgane în districtul Kot, provincia Nangarhar, Afganistan. Începând de la jumătatea anului 2012, Rahmat a fost sub comanda șefului taliban din umbră al districtului Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. În acest timp, Rahmat a acționat în calitate de mijlocitor taliban care a amplasat dispozitive explozive improvizate și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane.

 

De asemenea, Rahmat colectează taxe și mite în numele talibanilor. De la începutul anului 2013, Rahmat a colectat în numele talibanilor taxe de la traficanții de droguri cu baza în Shadaal Bazaar, districtul Achin, provincia Nangarhar. Începând de la jumătatea anului 2012, Rahmat a fost responsabil de colectarea pentru talibani a taxelor de la traficanții de narcotice.

 

Rahmat oferă informații operative talibanilor. De la începutul anului 2013, Rahmat le-a furnizat superiorilor săi talibani informații cu privire la activitățile desfășurate de reprezentanții guvernului afgan și de forțele de securitate afgane în districtul Achin, provincia Nangarhar. Rahmat a colectat informații pentru talibani de la angajați ai guvernului afgan de la jumătatea anului 2012 și, de asemenea, a desfășurat investigații pentru a expune informatorii FIAS și ai guvernului afgan în beneficiul talibanilor.

 

De asemenea, Rahmat a furnizat luptătorilor talibani ajutoare letale, locuințe și orientare. De la sfârșitul anului 2012, Rahmat a furnizat talibanilor lansatoare de grenade, mitraliere ușoare PKM și puști de asalt AK- 47. De asemenea, Rahmat a oferit adăpost luptătorilor talibani în casa sa de oaspeți și a furnizat luptătorilor talibani orientări tactice în această perioadă. De la sfârșitul anului 2011, Rahmat a deținut în districtul Achin o casă de oaspeți în care membrii talibanilor au fost găzduiți adesea.

2.

Qari Saifullah Tokhi [alias: (a) Qari Saifullah, (b) Qari Saifullah Al Tokhi, (c) Saifullah Tokhi, (d) Qari Sahab].

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, Afganistan. Adresa: zona Chalo Bawari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1964. Locul nașterii: satul Daraz, districtul Jaldak wa Tarnak, provincia Zabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. (b) responsabil de instalarea de dispozitive explozive improvizate și organizarea de atacuri sinucigașe. (c) descriere fizică: înălțimea: 180 cm; greutatea: aproximativ 90 kg; constituția: constituție atletică; culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: roșu; culoarea tenului: mediu brun. (d) caracteristici fizice distinctive: față mare, rotundă, barbă completă și merge șchiopătat din cauza unei proteze plastice care înlocuiește partea inferioară a piciorului său stâng.

(e) originea etnică: pashtun; aparține tribului Tokhi (ortografiere alternativă a tribului: Torchi), subtribului Barkozai (ortografiere alternativă a tribului: Bakorzai), clanul Kishta Barkorzai (Barkorzai de rang inferior). (f) situația matrimonială: căsătorit. (g) numele tatălui: Agha Mohammad. (h) Numele fratelui: Humdullah. Data desemnării de către ONU: 19.3.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Qari Saifullah Tokhi este viceguvernator taliban din umbră și comandant operațional în provincia Zabul, din estul Afganistanului. El a comandat direct două grupuri de aproximativ 50 de luptători talibani și a avut în subordine comandanții talibani din provincia Zabul. Qari Saifullah Tokhi a utilizat aceste grupări pentru organizarea de activități teroriste împotriva guvernului Republicii Islamice Afganistan și a forțelor Coaliției în provincia Zabul din estul țării. De asemenea, Qari Saifullah Tokhi a emis ordine către subordonații săi care au întreprins atacuri cu dispozitive explozive improvizate (IED), atacuri cu focuri de armă de calibru ușor și atacuri cu rachete în provincia Zabul.

 

Trei luptători talibani au fost uciși în noaptea de 2 decembrie 2012, în districtul Qalat, provincia Zabul, Afganistan. Aceștia au fost prinși în timp ce amplasau IED și au fost uciși în urma acestui incident. Toți cei trei erau cunoscuți drept oameni ai lui Qari Saifullah Tokhi.

 

La 14 ianuarie 2012, șase insurgenți talibani subordonați lui Qari Saifullah Tokhi au atacat un convoi al Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS). Insurgenții talibani au atacat convoiul în vecinătatea satului Abdul Haq Kalay, districtul Tarnak Wa Jaldak, cu lansatoare de grenade.

 

La 28 septembrie 2011, doi atentatori sinucigași cu bombe, în subordinea comandantului taliban Qari Saifullah Tokhi plănuiau atacuri. Unul dintre atentatorii sinucigași cu bombe plănuia să atace echipa pentru reconstrucția provinciilor (PRT) în districtul Qalat, provincia Zabul. Cel de al doilea atentator sinucigaș cu bombă plănuia să atace o bază FIAS în districtul Shajoy. Atentatorii sinucigași cu bombă plănuiseră să atace bazele forțelor Coaliției între 29 septembrie și 1 octombrie 2011.

 

Talibanii, sub comanda lui Qari Saifullah Tokhi, au avertizat la 20 aprilie 2011 rețelele locale de telefonie mobilă să își închidă serviciile în provincia Zabul. Dacă serviciile nu se închideau în conformitate cu comanda talibanilor, aceștia amenințaseră că vor distruge antenele companiilor de telefonie mobilă de-a lungul drumurilor din provincia Zabul.

 

La 25 noiembrie 2010, Qari Saifullah Tokhi a ordonat unui comandant taliban și viceguvernatorului din umbră taliban al districtului Atghar, provincia Zabul, să transporte arme ușoare în Qalat City, capitala provinciei Zabul. Transportul a inclus aproximativ 25 de puști Kalașnikov, 10 mitraliere, cinci lansatoare de grenade și 20 de grenade. Atentatorii sinucigași cu bombă plănuiau să utilizeze aceste arme împotriva forțelor FIAS și a forțelor naționale afgane de securitate, vizând în mod specific Brigada a doua a Armatei Naționale Afgane și sediul poliției.

3.

Yahya Haqqani [alias: (a) Yaya (b) Qari Sahab]

Motivele includerii pe listă: membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN). Adresa: o madrassa Haqqani din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data nașterii: (a) 1982, (b) 1978. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) strâns implicat în activitățile militare, financiare și de propagandă ale grupului. (b) rănit la un picior. (c) numele tatălui este Hajji Meyawar Khan (decedat). Data desemnării de către ONU: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Yahya Haqqani este un membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) care a fost implicat strâns în activitățile militare, financiare și de propagandă ale grupului. Yahya acționează în calitate de șef de facto al grupului în lipsa liderilor de cel mai înalt rang, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (cumnatul lui Yahya), Badruddin Haqqani (decedat, fost inclus pe listă) și Khalil Haqqani. Yahya și-a asumat, de asemenea, atribuții de logistician al HQN și a facilitat finanțarea pentru comandanți Haqqani, inclusiv pentru un subordonat al comandantului HQN în prezent decedat Sangin Zadran Sher Mohammad și pentru șeful operațiunilor sinucigașe al HQN, Abdul Rauf Zakir. De asemenea, Yahya a acționat în calitate de interpret de limba arabă și mesager al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

 

Yahya a întreprins activități semnificative de facilitare în sprijinul atacurilor și al altor activități ale HQN. La începutul anului 2013, el a facilitat finanțarea pentru luptătorii HQN. Tot la începutul anului 2013, Yahya a coordonat transferul produselor de aprovizionare din Emiratele Arabe Unite către liderul de rang înalt al HQN, Khalil Haqqani. În 2012, Yahya a coordonat distribuția de dispozitive explozive improvizate (IED) și echipamente de comunicații și a supervizat, de asemenea, pregătirile pentru atacul HQN din 7 august 2012 împotriva unei baze de operațiuni avansate a Coaliției din provincia Logar, Afganistan, în care au fost rănite treisprezece persoane, inclusiv unsprezece civili afgani. Este probabil că Yahya a știut dinainte de atacul din iunie 2011 asupra hotelului Intercontinental din Kabul, Afganistan, condus de Sirajuddin Haqqani și Badruddin Haqqani. Optsprezece oameni au fost uciși și doisprezece răniți în acest atac. Începând din 2011, Yahya a transmis bani de la Sirajuddin Haqqani către comandanții HQN pentru operațiuni.

 

Yahya servește uneori drept om de legătură între HQN și Al-Qaida (AQ) și a menținut legături cu AQ cel puțin de la jumătatea anului 2009. În acest rol, Yahya a furnizat fonduri pentru cheltuielile personale ale membrilor AQ din regiune. Începând de la jumătatea anului 2009, el a acționat ca principal om de legătură al HQN cu luptătorii străini, inclusiv arabi, uzbeci și ceceni.

 

De asemenea, Yahya a desfășurat și gestionat activități media și de propagandă ale HQN și talibane. De la începutul anului 2012, Yahya s-a întâlnit în general cu Sirajuddin Haqqani pentru a obține aprobarea finală a filmelor de propagandă ale talibanilor realizate de Yahya. Yahya a lucrat la activitățile media ale HQN începând cel puțin din 2009, când a activat într-un studio media dintr-o madrassa HQN, editând materiale video provenite de la luptătorii din Afganistan. De la sfârșitul anului 2011, Yahya a obținut bani pentru cheltuielile cu media ale HQN de la Sirajuddin Haqqani sau de la unul dintre înlocuitorii lui Sirajuddin Haqqani.

 

De la începutul anului 2012, Yahya a călătorit aproximativ de două ori pe lună, uneori împreună cu Saidullah Jan, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

4.

Saidullah Jan (alias: Abid Khan).

Motivele includerii pe listă: membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) începând din 2013. Data nașterii: 1982. Locul nașterii: districtul Giyan, provincia Paktika, Afganistan. Alte informații: (a) a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN. (b) a fost implicat, de asemenea, în eforturile de recrutare ale grupului, începând din 2011. (c) numele tatălui este Bakhta Jan. Data desemnării de către ONU: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Saidullah Jan a fost inclus pe listă la 31 iulie 2014, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014) pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, cu numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.

 

Saidullah Jan este un membru de rang înalt al rețelei Haqqani (HQN) începând din 2013, care a acționat, de asemenea, uneori, ca adjunct la comanda HQN, în calitate de comandant HQN pentru zona de nord a Afganistanului și în calitate de coordonator logistic esențial al HQN.

 

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a oferit un sprijin important de facilitare șoferilor și vehiculelor care transportau muniție pentru HQN. De la sfârșitul anului 2011, Saidullah a fost, de asemenea, implicat în eforturile de recrutare ale grupului și a realizat evaluarea a cel puțin unul dintre recruții HQN.

 

La sfârșitul anului 2013, Saidullah a călătorit în Golf în compania colectorilor de fonduri HQN Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi și a altor membri ai HQN, inclusiv un facilitator de atac. În 2010, Saidullah a călătorit în Golf cu un grup de lideri ai HQN, inclusiv cu oficialul HQN Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad, în prezent decedat.

 

Spre sfârșitul anului 2013, se relatează că Saidullah se bucură de încrederea membrilor Al-Qaida ca asociat HQN care poate oferi ajutor în orice problemă, inclusiv arestarea.

 

De la începutul anului 2012, Saidullah Jan a călătorit uneori cu Yahya Haqqani, pentru a se întâlni cu emisarul financiar al HQN, Nasiruddin Haqqani, în prezent decedat.

5.

Muhammad Omar Zadran (alias: Mohammad-Omar Jadran).

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Motivele includerii pe listă: lider al rețelei Haqqani (HQN), la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan, începând din 2013. Data nașterii: 1958. Locul nașterii: satul Sultan Kheyl, districtul Spera, provincia Khost, Afganistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: implicat în pregătirea de atacuri împotriva forțelor afgane și internaționale în Afganistan. Data desemnării de către ONU: 31.7.2014

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Muhammad Omar Zadran (Omar) este un lider al rețelei Haqqani (HQN) care, începând din 2013, se află la comanda a peste 100 de militanți activi în provincia Khost, Afganistan. Omar a servit drept guvernator districtual din umbră HQN și în calitate de comandant în subordinea liderului HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani începând din 2005 și a planificat sau a fost însărcinat să planifice, cel puțin din 2006, atacuri în numele HQN. Omar a colaborat cu talibanii, fiind în 2010 membru al consiliului Shura al talibanilor instituit de talibani pentru a discuta logistica pentru insurgenți, necesitățile, antrenamentul, misiunile pentru comandanți și desfășurarea de celule teroriste în sud-estul Afganistanului. De asemenea, în 2010, Omar a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani.

 

Omar a participat la pregătirea și planificarea de atacuri împotriva cetățenilor afgani, a guvernului afgan și a personalului Coaliției din Afganistan atât în numele HQN, cât și în cel al talibanilor. La începutul anului 2013, Omar a fost responsabil de introducerea ilicită de explozivi în Afganistan. În 2012, Omar și zeci de alți membri HQN au lucrat la un atac cu dispozitiv exploziv improvizat montat pe un vehicul împotriva unei tabere a forțelor Coaliției și a fost implicat în planificarea atacului împotriva trupelor din provincia Paktiya, Afganistan. Începând din 2011, Omar a fost implicat în planificarea de atacuri sinucigașe. În 2010, Omar a fost însărcinat de un comandant HQN să răpească și să asasineze resortisanți afgani localnici care lucrează pentru forțele Coaliției în provinciile Khost, Paktia, Paktika și Baghlan, Afganistan.

 

În 2010, Omar și alți lideri militanți din regiune au convenit să intensifice atacurile împotriva guvernului afgan și a forțelor Coaliției, să cucerească și să controleze diferite districte, să perturbe alegerile pentru Adunarea Națională și construcțiile de drumuri, precum și să recruteze tineri localnici.

II.   Rubricile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se înlocuiesc cu rubricile prevăzute mai jos.

A.   Persoane fizice asociate talibanilor

1.

Malik Noorzai [alias: (a) Hajji Malik Noorzai, (b) Hajji Malak Noorzai, (c) Haji Malek Noorzai, (d) Haji Maluk, (e) Haji Aminullah].

Titlu: haji. Motivele includerii pe listă: finanțator al talibanilor. Adresa: (a) drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, (b) Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. Data nașterii: (a) 1957, (b) 1960, (c)1 ian. 1963. Locul nașterii: (a) orașul de frontieră Chaman, Pakistan, (b) Pishin, provincia Baluchistan, Pakistan. Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: pașaportul pakistanez cu numărul FA0157612, emis la 23 iulie 2009, a expirat la 22 iulie 2014, anulat oficial din 2013, emis pe numele de Allah Muhammad. Număr național de identificare: număr național de identificare pakistanez 54201-247561-5, anulat oficial din 2013. Alte informații: (a) deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în Japonia. (b) din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic. (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. (d) face parte din tribul Nurzai. (e) fratele lui Faizullah Khan Noorzai. (f) numele tatălui este Haji Akhtar Muhammad. Data desemnării de către ONU: 4.10.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona de asemenea un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat de asemenea un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la deplasarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

2.

Khairullah Barakzai Khudai Nazar [alias (a) Haji Khairullah, (b) Haji Khair Ullah, (c) Haji Kheirullah, (d) Haji Karimullah, (e) Haji Khair Mohammad].

Titlu: haji. Motivele includerii pe listă: coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan. (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. Numărul pașaportului: BP4199631 (pașaport pakistanez, a expirat la 25 iunie 2014, anulat oficial din 2013). Număr național de identificare: număr național de identificare pakistanez 5440005229635, anulat oficial din 2013. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan. Alte informații: (a) asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan. (b) face parte din tribul Barakzai. (c) numele tatălui este Haji Khudai Nazar. (d) numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar și operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). De la sfârșitul lui 2009, Khairullah și Abdul Satar Abdul Manan au avut un parteneriat egal în HKHS. Aceștia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan și Dubai și au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la începutul anului 2010, Khairullah a fost șeful filialei HKHS din Kabul. Din 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane și a furnizat asistență financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activitățile talibanilor în Afganistan. Din 2008, Khairullah și Satar au strâns bani de la donatori și au distribuit aceste fonduri talibanilor folosind hawala lor.

3.

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah [alias: (a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, (b) Haji Ahmad Shah, (c) Haji Mullah Ahmad Shah, (d) Maulawi Ahmed Shah, (e) Mullah Mohammed Shah].

Titlu: (a) mollah, (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai și altor talibani din provincia Helmand. Data nașterii: (a) 1 ianuarie 1985(b) 1981 Locul nașterii: Quetta, Pakistan. Numărul pașaportului: pașaportul pakistanez cu numărul NC5140251, emis la 23 octombrie 2009, expiră la 22 octombrie 2014, anulat oficial din 2013. Număr național de identificare: număr de card de identitate pakistanez 54401-2288025-9, anulat oficial din 2013. Adresa: Quetta, Pakistan. Alte informații: (a) deține și operează Roshan Money Exchange. Data desemnării de către ONU: 26.2.2013

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah deține și operează Roshan Money Exchange, care oferă sprijin financiar, material sau tehnologic pentru talibani sau servicii financiare sau de altă natură pentru talibani ori în sprijinul acestora. Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu narcotice. Din 2011, Roshan Money Exchange a fost unul dintre furnizorii principali de servicii monetare (hawala) utilizați de către responsabilii talibani în provincia Helmand, Afganistan.

 

Ahmed Shah furnizează de mai mulți ani servicii de tip hawala liderilor talibani din provincia Helmand și, începând din 2011, a fost un furnizor de servicii monetare pentru talibani în care aceștia au încredere. La începutul anului 2012, talibanii i-au ordonat lui Ahmed Shah să transfere bani mai multor hawala din Lashkar Gah, provincia Helmand, de unde un comandant taliban de rang înalt urma să aloce ulterior fondurile.

 

În ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a adunat sute de mii de dolari SUA pentru a-i vira Comisiei financiare a regimului taliban și a transferat sute de mii de dolari SUA către talibani, inclusiv unor comandanți talibani de rang înalt. Tot în ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a primit prin filiala sa hawala din Quetta, Pakistan, un transfer în numele talibanilor, sumă din care o parte a fost folosită pentru achiziționarea de îngrășăminte și componente pentru dispozitive explozive improvizate (IED), inclusiv baterii și relee de detonare. La mijlocul anului 2011, șeful Comisiei financiare a regimului taliban, Gul Agha Ishakzai, i-a dat instrucțiuni lui Ahmed Shah să depună mai multe milioane de dolari SUA la Roshan Money Exchange, pentru talibani. Gul Agha a explicat că, atunci când va fi necesar un transfer de bani, îl va informa pe Ahmed Shah cu privire la beneficiarul taliban.

 

Ahmed Shah urma să furnizeze ulterior fondurile solicitate prin sistemul său de hawala. Începând cu jumătatea anului 2010, Ahmed Shah a mutat bani între Pakistan și Afganistan pentru comandanți talibani și pentru traficanți de narcotice. În plus față de activitățile sale de facilitare, Ahmed Shah a donat talibanilor, în 2011, mari sume de bani, dar al căror cuantum nu este specificat.

4.

Jalaluddin Haqqani [alias: (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani, (c) Jallalouddine Haqani].

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1942; (b) aproximativ 1948. Locul nașterii: (a) regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; (b) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani (decedat); (b) fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani; (c) este un lider activ al talibanilor, (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (e) șeful shurei talibane Miram Shah Shura în 2008, (f) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Jalaluddin Haqqani are relații strânse cu Mohammed Omar și a avut relații strânse cu Usama bin Laden (decedat). El este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani (decedat) și fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani. Este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida și talibani în 2007. În iunie 2008, era președintele „Consiliului Miram Shah” al talibanilor.

 

Inițial, a fost comandant al partidului islamic Mwalawi Hezbi în provinciile Khost, Paktika și Paktia. Ulterior s-a alăturat talibanilor și a fost numit ministru al afacerilor frontaliere. În urma prăbușirii regimului taliban, s-a refugiat, împreună cu elemente talibane și ale rețelei Al-Qaida, în Waziristanul de nord și a început să își regrupeze milițiile pentru lupta împotriva guvernului afgan.

 

Haqqani a fost acuzat de implicare în bombardarea ambasadei Indiei de la Kabul din 2008 și în tentativa de asasinare a președintelui Karzai care a avut loc în timpul unei parade militare desfășurate la Kabul, mai devreme în cursul aceluiași an. Haqqani a fost de asemenea implicat într-un atac asupra unor clădiri ministeriale de la Kabul, în februarie 2009.

 

Jalaluddin Haqqani este fondatorul rețelei Haqqani.

5.

Nasiruddin Haqqani [alias: (a) Naseer Haqqani, (b) Dr Naseer Haqqani, (c) Nassir Haqqani, (d) Nashir Haqqani, (e) Naseruddin, (f) Dr Alim Ghair].

Motivele includerii pe listă: unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1970-1973. Locul nașterii: districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Adresa: Pakistan. Alte informații: (a) fiul lui Jalaluddin Haqqani. (b) a călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. (c) se presupune că a decedat în 2013. Data desemnării de către ONU: 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care are ca bază de operațiuni Waziristanul de Nord, din zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani, dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008.

 

De la jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

6.

Abdul Habib Alizai [alias: (a) Haji Agha JanAlizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha (f) Abdul Habib (g) Agha Jan Alizai

Image

(desemnat anterior cu acest nume)].

Titlu: haji. Motivele includerii pe listă: a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan. Data nașterii: (a)15.10.1963(b)14.2.1973(c) 1967 (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Yatimchai, districtul Musa Qala, provincia Helmand, Afganistan (b) provincia Kandahar, Afganistan Cetățenia: afgană Alte informații: (a) a călătorit frecvent în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante. Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

7.

Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad [alias: (a) Ahmed Jan Kuchi, (b) Ahmed Jan Zadran]

Motivele includerii pe listă: (a) comandant important al rețelei Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. (b) acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: satul Barlach, districtul Qareh Bagh, provincia Ghazni, Afganistan. Alte informații: (a) funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor în timpul regimului taliban. (b) asigură legătura cu Consiliul Suprem Taliban. (c) a călătorit în străinătate. (d) asigură legătura cu comandanții talibani din provincia Ghazni, Afganistan, furnizându-le bani, arme, echipamente de comunicații și provizii. (e) se presupune că a decedat în 2013. Data desemnării de către ONU: 6.1.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Ahmed Jan Wazir este un comandant important al rețelei Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor care acționează din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Ahmed Jan Wazir acționează în calitate de adjunct, purtător de cuvânt și consilier al lui Sirajuddin Haqqani, un lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și conduce reuniuni în numele rețelei Haqqani. La sfârșitul anului 2010, Ahmed Jan Wazir a călătorit cu membri importanți ai rețelei Haqqani în zona Golfului.

 

Ahmed Jan Wazir a reprezentat rețeaua Haqqani în cadrul consiliului Shura al talibanilor și a acționat drept legătură între rețeaua Haqqani și talibani în provincia Ghazni, Afganistan. În 2008, militanții talibani și Al-Qaida l-au numit pe Ahmed Jan Wazir în calitatea de comandant taliban în provincia Ghazni. El le-a asigurat altor comandanți talibani din provincia Ghazni fonduri și provizii, inclusiv arme și echipament de comunicații. Pe timpul regimului taliban, a fost angajat la Ministerul Finanțelor.

8.

Bakht Gul [alias: (a) Bakhta Gul, (b) Bakht Gul Bahar, (c) Shuqib].

Motivele includerii pe listă: (a) asistent pe probleme de comunicații al lui Badruddin Haqqani (decedat). (b) de asemenea, coordonează deplasările de insurgenți Haqqani, de luptători străini și de arme în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data nașterii: 1980. Locul nașterii: satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. Cetățenia: afgană. Adresa: Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte informații: face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 27.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bakht Gul este un responsabil important pentru comunicațiile rețelei Haqqani cel puțin din 2009, când predecesorul său a fost arestat în Afganistan. Din 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin Haqqani (decedat), lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și a acționat ca intermediar pentru cei care doreau să îl contacteze pe acesta din urmă. Responsabilitățile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanți din Afganistan către responsabili de rang înalt ai rețelei Haqqani, către responsabili cu mijloacele mass-media talibane și către centrele mass-media legitime din Afganistan. Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai rețelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona deplasarea insurgenților rețelei Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan și în Afganistanul de Est. Din 2010, Gul a transmis ordine operaționale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din Afganistan. La sfârșitul anului 2009, Gul a distribuit bani subcomandanților rețelei Haqqani care călătoreau între Miram Shah și Afganistan.

9.

Abdul-Haq Wassiq [alias: (a)Abdul-Haq Wasseq, (b) Abdul Haq Wasiq].

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1975, (b) 1971. Locul nașterii: satul Gharib, districtul Khogyani, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Adresa: închisoarea din Golful Guantanamo. Alte informații: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar. Sub regimul taliban, a deținut funcții succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz și Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al informațiilor, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah. În această funcție, a fost responsabil de gestionarea relațiilor cu luptătorii străini asociați cu Al-Qaida, precum și cu taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanților regimului taliban din sudul Afganistanului.

10.

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad [alias: (a) Abdul Jalil Akhund (b) Akhter Mohmad (c) Haji Gulab Gul (d) Abdul Jalil Haqqani (d) Nazar Jan]

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007, (b) membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban, (c) responsabil cu aspectele logistice pentru talibani și, de asemenea, om de afaceri cu activitate în nume personal la mijlocul anului 2013. (d) ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan, (b) orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Numărul pașaportului: (a) pașaportul cu numărul: OR 1961825 (emis sub numele Akhter Mohmad, fiul lui Noor Mohmad, născut în 1965 la Kandahar) emis la 4.2.2003 de consulatul afgan din Quetta, Pakistan, a expirat la 2.2.2006). (b) pașaportul cu numărul: TR 024417 (emis sub numele Haji Gulab Gul fiul lui Haji Hazrat Gul, născut în 1955 la Logar, Afganistan) emis la 20.12.2003 de Departamentul Central pentru Pașapoarte de la Kabul, Afganistan, a expirat la 29 decembrie 2006. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (b) face parte din tribul Alizai. (c) fratele lui Atiqullah Wali Mohammad. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad a fost membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007 și membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban.

11.

Abdulhai Motmaen [alias (a) Abdul Haq]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) director al Departamentului informațiilor și culturii din provincia Kandahar în regimul taliban, (b) purtător de cuvânt al regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: (a) satul Shinkalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan, (b) provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaportul afgan cu numărul OA 462456 (emis sub numele Abdul Haq fiul lui M. Anwar Khan) eliberat la 31.1.2012 (11-11-1390) de Consulatul General Afgan în Peshawar, Pakistan. Alte informații: (a) familia este originară din Zabul, dar s-a stabilit ulterior în Helmand, (b) membru al Consiliului Suprem Taliban și purtător de cuvânt al mollahului Mohammed Omar din 2007, (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (d) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar (TI.O.4.01). A fost membru al Consiliului Suprem Taliban și, din 2007, purtător de cuvânt al lui Mohammed Omar.

12.

Najibullah Haqqani Hidayatullah (alias Najibullah Haqani)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. (b) membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010. Data nașterii: 1971. Locul nașterii: satul Moni, districtul Shigal, provincia Kunar. Cetățenie: afgană. Număr național de identificare: Carte de identitate afgană (tazkira) nr. 545167, eliberată în 1974. Alte informații: (a) văr cu maulavi Noor Jalal. (b) numele bunicului este Salam. (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Najibullah Haqqani Hydayatullah a fost, de asemenea, ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. Această titulatură a fost adăugată pe listă la 18 iulie 2007. La 27 septembrie 2007, informațiile din listă referitoare la acest nume au fost actualizate, eliminându-se titulatura inițială „ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban”.

 

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayatullah era membru al Consiliului Taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal.

 

Potrivit informațiilor din iunie 2008, conducerea talibană l-a numit responsabil cu activitatea militară în provincia Kunar

 

Najibullah Haqqani Hidayatullah a fost membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010.

13.

Abdul Raqib Takhari

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al repatrierii în regimul taliban. (b) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan din decembrie 2009. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: satul Zardalu Darra, districtul Kalafgan, provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: este confirmată uciderea sa la 17 februarie în Peshawar, Pakistan și înhumarea în provincia Takhar, Afganistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Raqib Takhari a fost membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan din decembrie 2009.

14.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Motivele includerii pe listă: (a) Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadeste un traficant de narcotice care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Data nașterii: (a) aproximativ 1962, (b) 1961. Locul nașterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Adresa: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: (a) a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Temur, provincia Kandahar, Afganistan, (c) a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan, (d) eliberat din arest în Afganistan în februarie 2014, (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

 

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadeste un traficant de narcotice care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

 

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de narcotice și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de narcotice. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammada deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.