27.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1013/2014 AL CONSILIULUI

din 26 septembrie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(2)

Prin hotărârea sa din 16 iulie 2014 în cauza T-572/11, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat decizia Consiliului privind includerea lui Samir Hassan pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

(3)

Samir Hassan ar trebui inclus din nou pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, pe baza unei noi expuneri de motive.

(4)

În plus, informațiile referitoare la două entități care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui actualizate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANEXĂ

1.

Următoarea persoană se introduce pe lista persoanelor fizice și juridice prevăzută în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Samir Hassan este un om de afaceri cunoscut, apropiat al unor personalități-cheie ale regimului sirian, precum Rami Makhlouf și Issam Anbouba; din martie 2014 ocupă poziția de vicepreședinte pentru Rusia al consiliilor de afaceri bilaterale, în urma numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali. În plus, sprijină efortul de război al regimului cu donații în numerar. Prin urmare, Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îl sprijină și furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

27.9.2014”

2.

Mențiunile referitoare la entitățile menționate mai jos prevăzute în secțiunea B din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se înlocuiesc cu următoarele mențiuni:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„54.

Overseas Petroleum Trading

alias «Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)»

alias «Overseas Petroleum Company»

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Liban

Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian.

23.7.2014

55.

Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egipt, cod poștal 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian.

23.7.2014”