13.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 630/2014 AL COMISIEI

din 12 iunie 2014

de modificare pentru a 215-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida, (1) în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 2 iunie 2014, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să adauge trei persoane pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La aceeași dată, CSONU a decis să elimine două persoane de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și să modifice trei mențiuni din această listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de politică externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

(a)

„Al Mouakaoune Biddam [alias (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

(b)

„Al Moulathamoun [alias (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled]. Adresa: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger]. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

(c)

„Al Mourabitoun [alias (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.”

2.

Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a)

„Jainal Antel Sali (jr.) [alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenia: filipineză. Alte informații: se presupune că a decedat în 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

(b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri [alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias alKashmiri, (c) Ilyas Naib Amir]. Titlu: Muftiu. Adresa: Satul Thathi, Samahni, Districtul Bhimber, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Data nașterii: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Locul nașterii: Bhimber, Valea Samahani, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Alte informații: (a) titlul anterior: Maulana; (b) se presupune că a decedat în Pakistan, la 11 iunie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.”

3.

Mențiunea „Abu Mohammed Al-Jawlani [alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih]. Data nașterii: între 1975 și 1979. Locul nașterii: Siria. Cetățenia: siriană. Adresa: în Siria, în iunie 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.7.2013.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu:

„Abu Mohammed Al-Jawlani [alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed alGolani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih]. Data nașterii: între 1975 și 1979. Locul nașterii: Siria. Cetățenia: siriană. Adresa: în Siria, în iunie 2013. Alte informații: din ianuarie 2012, este liderul Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.7.2013.”

4.

Mențiunea „Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data nașterii: 12.5.1964. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Alte informații: (a) locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; (b) mandat internațional de arestare emis în anul 2000. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu:

„Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data nașterii: 12.5.1964. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Alte informații: (a) locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; (b) mandat internațional de arestare emis în anul 2000; (c) se presupune că a decedat în aprilie 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.”

5.

Mențiunea „Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Jabhat al Nusrah, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Al-Nusrah Front, (s) The Victory Front, (t) Islamic State in Iraq and the Levant]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Islamic State in Iraq and the Levant)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.”