29.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/27


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 583/2014 AL COMISIEI

din 28 mai 2014

de modificare pentru a 214-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 22 mai 2014, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să adauge o entitate pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 29 aprilie 2014, CSONU a decis eliminarea unei persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. În plus, la 14 mai 2014, Comitetul pentru sancțiuni din cadrul CSONU a decis să modifice două mențiuni de pe listă, ceea ce a dus la crearea unei mențiuni suplimentare.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele mențiuni:

(a)

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network; (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Alte informații: (a) își desfășoară activitatea în Siria; (b) inclusă anterior pe listă, între 30 mai 2013 și 13 mai 2014, ca alias pentru Al-Qaida in Iraq. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.5.2014.”

(b)

„Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [alias (a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c) Boko Haram (d) Western Education is a Sin]. Adresă: Nigeria. Alte informații: (a) afiliată cu Al-Qaida și cu Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic (AQIM), (b) asociată cu Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), (c) liderul acesteia este Abubakar Shekau. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.5.2014.”

(2)

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Wali Ur Rehman. Data nașterii: aproximativ 1970. Locul nașterii: Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) se spune că s-a născut în Waziristanul de Sud, Pakistan; (b) se crede că își are reședința în Pakistan; (c) Emir al TehrikiTaliban pentru agenția pentru zona de sud-vest a regiunii Waziristan, zonele tribale administrate la nivel federal, Pakistan. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2010.”

(3)

Mențiunea „Agus Dwikarna. Data nașterii: 11 august 1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: arestat la 13.3.2002, condamnat la 12.7.2002 în Filipine.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Agus Dwikarna. Data nașterii: 11.8.1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: document de călătorie indonezian cu numărul XD253038. Alte informații: (a) descriere fizică: înălțimea acestuia este de 165 cm; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.”

(4)

Mențiunea „Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI; (b) al-Tawhid; (c) the Monotheism and Jihad Group; (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; (l) JTJ; (m) Islamic State of Iraq; (n) ISI; (o) alZarqawi network; (p) Jabhat al Nusrah; (q) Jabhet al-Nusra; (r) Al-Nusrah Front; (s) The Victory Front; (t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant; (u) Islamic State in Iraq and the Levant]. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Qaida in Iraq [alias (a) AQI; (b) al-Tawhid; (c) the Monotheism and Jihad Group; (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; (k) Jama'at AlTawhid Wa'al-Jihad; (l) JTJ; (m) Islamic State of Iraq; (n) ISI; (o) al-Zarqawi network; (p) Jabhat al Nusrah; (q) Jabhet al-Nusra; (r) Al-Nusrah Front; (s) The Victory Front; (t) Islamic State in Iraq and the Levant]. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.”