Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2014 ( 2014. gada 11. marts ), kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 saistībā ar fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma “produkts no kalnu rajoniem” izmantošanas nosacījumiem
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/23


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 665/2014

(2014. gada 11. marts),

kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 saistībā ar fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma “produkts no kalnu rajoniem” izmantošanas nosacījumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 31. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 ir izveidota fakultatīviem kvalitātes apzīmējumiem paredzēta shēma, lai iekšējā tirgū veicinātu informācijas nodošanu par lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību paaugstinošām īpašībām vai pazīmēm, ko veic šo produktu ražotāji. Ar to ir izveidoti fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma “produkts no kalnu rajoniem” lietošanas nosacījumi un Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka atkāpes no šiem lietošanas nosacījumiem pienācīgi pamatotos gadījumos un nolūkā ņemt vērā dabas ierobežojumus, kas skar lauksaimniecisko ražošanu kalnu rajonos. Minētajā regulā Komisija ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros nosaka ražošanas metodes un citus kritērijus, kas attiecas uz minētā apzīmējuma piemērošanu.

(2)

Lai novērstu patērētāju maldināšanu, būtu jāprecizē termina “produkts no kalnu rajoniem” lietošana attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem. Dzīvnieku radīto produktu, piemēram, piena un olu, ražošanai jānotiek kalnu rajonos. Attiecībā uz produktiem, kas ražoti no dzīvniekiem, piemēram, gaļu, dzīvniekiem būtu jābūt audzētiem kalnu rajonos. Ņemot vērā to, ka lauksaimnieki bieži iegādājas jaunus dzīvniekus, šiem dzīvniekiem vajadzētu pavadīt vismaz divas trešdaļas no mūža kalnu rajonos.

(3)

Daudzos Savienības rajonos tiek praktizēta sezonālā pārdzīšana, ieskaitot pārdzīšanu starp kalnu un zemieņu apgabaliem, lai izmantotu ganīšanas iespējas dažādos gadalaikos. Tas nodrošina to, ka tiek saglabātas gan augstkalnu ganības, kas nav piemērotas ganīšanai cauru gadu, gan tradicionālās kultūrainavas kalnu apgabalos. Sezonālajai pārdzīšanai ir arī tieša ietekme uz vidi, piemēram, mazinās erozijas un sniega nogruvumu risks. Lai veicinātu pastāvīgu sezonālās pārdzīšanas praksi, būtu arī jāļauj terminu “produkts no kalnu rajoniem” piemērot produktiem, kas izgatavoti no sezonāli pārdzenamajiem dzīvniekiem, kuri vismaz ceturtdaļu mūža pavada ganībās kalnu rajonos.

(4)

Lai nodrošinātu, ka barība lauksaimniecības dzīvniekiem nāk galvenokārt no kalnu rajoniem, būtu jāprecizē, ka principā vismaz pusei no dzīvnieku gada uztura, ko izsaka kā sausnas procentuālo sastāvu, būtu jāsastāv no barības, kas nāk no kalnu rajoniem.

(5)

Ņemot vērā, ka atgremotājiem pieejamā barība kalnu rajonos veido vairāk nekā pusi no viņu gada uztura, šādā gadījumā procentuālajai daļai vajadzētu būt lielākai.

(6)

Dabas apstākļu ierobežojumu dēļ un tādēļ, ka kalnu rajonos ražotā barība galvenokārt ir paredzēta atgremotājiem, tikai neliela daļa no cūkām paredzētās barības pašlaik ir no kalnu rajoniem. Lai panāktu vajadzīgo līdzsvaru starp termina “produkts no kalnu rajoniem” divkāršajiem mērķiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 45. apsvērumā, nodrošinot turpmāku cūku audzēšanu kalnu rajonos un tādējādi saglabājot lauku struktūru, cūkām paredzētās barības, kurai jābūt ražotai šādos rajonos, procentuālajai daļai vajadzētu būt mazākai par pusi no dzīvnieku gada uztura apjoma.

(7)

Sezonāli pārdzenamiem dzīvniekiem barības ierobežojumi būtu jāpiemēro tik ilgi, kamēr tie uzturas kalnu rajonos.

(8)

Tā kā sezonālā pārvietošana attiecas arī uz bišu stropiem, termina “produkts no kalnu rajoniem” attiecināšana uz biškopības produktiem būtu jāprecizē. Tomēr, tā kā cukura sīrups bišu barošanai parasti nav ražots kalnu rajonos, attiecībā uz bitēm barības ierobežojumi nebūtu jāpiemēro.

(9)

Lai novērstu patērētāju maldināšanu, termins “produkts no kalnu rajoniem” uz augu izcelsmes produktiem būtu jāattiecina tikai tad, ja attiecīgie augi ir audzēti kalnu rajonos.

(10)

Tādas izejvielas kā cukurs, sāls vai garšaugi, kuri nevar būt ražoti kalnu rajonos, būtu jāļauj izmantot kā sastāvdaļas pārstrādātu produktu saturā, ja tie neveido vairāk kā 50 % no šo produktu kopējā svara.

(11)

Kalnu rajonos dažās Savienības daļās nav pietiekami daudz iekārtu piena un piena produktu ražošanai no neapstrādāta piena, dzīvnieku kaušanai un liemeņu sadalīšanai un atkaulošanai, kā arī olīveļļas spiešanai. Dabas apstākļu ierobežojumi negatīvi ietekmē piemērotu apstrādes iekārtu pieejamību kalnu rajonos un padara pārstrādi sarežģītu un neizdevīgu. Pārstrāde kādā citā vietā kalnu rajonu tuvumā nemaina šādas pārstrādes produktu īpašības saistībā ar to izcelsmi kalnu rajonā. Tāpēc būtu jāatļauj attiecināt terminu “produkts no kalnu rajoniem” uz šādiem produktiem, ja tos pārstrādā vietās, kas neatrodas kalnu rajonos. Ņemot vērā pārstrādes iekārtu atrašanās vietu dažās dalībvalstīs un vajadzību apmierināt patērētāju prasības, pārstrādes darbībām būtu jānotiek ne vairāk kā 30 km attālumā no attiecīgā kalnu rajona.

(12)

Turklāt, lai nodrošinātu esošo piena un piena produktu ražošanas iekārtu darbības turpināšanu, tikai tām iekārtām, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 spēkā stāšanās dienā, būtu jāļauj izmantot terminu “produkts no kalnu rajoniem”. Tā kā šādu iekārtu pieejamība kalnu rajonos atšķiras, dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt stingrākas prasības attiecībā uz attālumu vai izslēgt šādu iespēju vispār,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dzīvnieku izcelsmes produkti

1.   Terminu “produkts no kalnu rajoniem” var piemērot dzīvnieku radītajiem produktiem, kas ražoti kalnu rajonos, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 2. punktā, un kurus pārstrādā šādos rajonos.

2.   Terminu “produkts no kalnu rajoniem” var attiecināt uz produktiem, kas ražoti no dzīvniekiem, kuri vismaz divas trešdaļas dzīves laika audzēti šajos kalnu rajonos, ja produkts ir pārstrādāts šādos rajonos.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, terminu “produkts no kalnu rajoniem” drīkst attiecināt uz produktiem, kas ražoti no sezonāli pārdzenamiem dzīvniekiem, kas vismaz vienu ceturtdaļu no dzīves laika ir ganījušies sezonālās ganībās kalnu rajonos.

2. pants

Dzīvnieku barība

1.   Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām lauksaimniecības dzīvnieku barību uzskata par tādu, kas nāk galvenokārt no kalnu rajoniem, ja dzīvnieku gada uztura, ko nevar saražot kalnu rajonos, īpatsvars, izsakot sausnas procentos, nepārsniedz 50 % un attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvniekiem – 40 %.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz cūkām tās barības īpatsvars, kuru nevar saražot kalnu rajonos, izsakot sausnas procentos, nepārsniedz 75 % no dzīvnieku gada uztura apmēra.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro 1. panta 3. punktā minēto sezonāli pārdzenamo dzīvnieku barībai, kuri nav audzēti kalnu rajonos.

3. pants

Biškopības produkti

1.   Terminu “produkts no kalnu rajoniem” drīkst attiecināt uz biškopības produktiem, ja bites ir savākušas nektāru un ziedputekšņus tikai kalnu rajonos.

2.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz cukura sīrupu bišu barošanai nepiemēro prasību, ka tam jābūt ražotam kalnu rajonos.

4. pants

Augu izcelsmes produkti

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 1. punkta a) apakšpunkta, terminu “produkts no kalnu rajoniem” var attiecināt tikai uz tādu augu izcelsmes produktiem, kas audzēti kalnu rajonos, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 2. punktā.

5. pants

Sastāvdaļas

Šādas sastāvdaļas, ja tās izmanto 1. un 4. pantā minētajos produktos, var būt ražotas vietās, kas neatrodas kalnu rajonos, ar nosacījumu, ka tās neveido vairāk kā 50 % no kopējā sastāvdaļu svara:

a)

Līguma I pielikumā neuzskaitītie produkti; un

b)

garšaugi, garšvielas un cukurs.

6. pants

Pārstrādes darbības, kas notiek vietās, kuras neatrodas kalnu rajonos

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1151/2012 31. panta 1. punkta b) apakšpunkta un šīs regulas 1. panta 1. un 2. punkta, šādas pārstrādes darbības var notikt vietās, kas neatrodas kalnu rajonos, ja to attālums no attiecīgā kalnu rajona nepārsniedz 30 km:

a)

pārstrādes darbības piena un piena produktu ražošanai pārstrādes iekārtās, kas darbojas 2013. gada 3. janvārī;

b)

dzīvnieku kaušana un liemeņu sadalīšana un atkaulošana;

c)

olīveļļas spiešana.

2.   Attiecībā uz savā teritorijā ražotiem produktiem dalībvalstis var noteikt, ka 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā atkāpe netiek piemērota vai ka pārstrādes iekārtām jāatrodas attālumā, kas ir mazāks nekā 30 km no attiecīgā kalnu rajona.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


Top