Help Print this page 

Document C:2007:306:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 306, 2007. gada 17. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/12/2007
Miscellaneous information
  • Author: Eiropas Savienība
  • Form: Oficiālais Vēstnesis
Text
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 306

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 17. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

2007/C 306/01

Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī

1

GROZĪJUMI LĪGUMĀ PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMĀ

1. pants

2. pants

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3. pants

4. pants

5. pants

6. pants

7. pants

PROTOKOLI

147

148

148

150

153

153

155

156

156

158

158

159

159

165

165

195

199

PIELIKUMS

202

2007/C 306/02

Starpvaldību konferences Nobeiguma akts

231


LV

 

Top