Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
A Bizottság 665/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 11. ) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/23


A BIZOTTSÁG 665/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 11.)

az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet létrehozta a minőségre utaló választható kifejezések rendszerét annak érdekében, hogy a termelők számára megkönnyítse az értéknövelő sajátosságokkal és jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági termékek jellemzőinek és sajátosságainak a belső piacon való megismertetését. A rendelet megállapította a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételeit, és feljogosította a Bizottságot arra, hogy a hegyvidéki térségekben a mezőgazdasági termelést hátrányosan befolyásoló természeti adottságok figyelembevétele céljából kellően indokolt esetben eltéréseket lehetővé tévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A rendelet arra is feljogosítja a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termelési módszerek megállapítására és egyéb, a minőségre utaló választható kifejezés használata szempontjából releváns kritériumokra vonatkozóan.

(2)

A fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében egyértelműbbé kell tenni, hogy az állati eredetű termékekre milyen esetben használható a „hegyvidéki termék” kifejezés. Az állatok által előállított termékek, mint a tej és a tojás esetében a termelésnek hegyvidéken kell történnie. Az állatokból előállított termékek esetében az állatokat hegyvidéki térségben kell felnevelni. Mivel a gazdálkodók gyakran jutnak fiatal állatokhoz vásárlás útján, célszerű azt előírni, hogy az állat legalább az élete utolsó kétharmadát töltse hegyvidéki térségben.

(3)

A legelő állatok vándoroltatása – ami akár a hegyvidék és az alacsonyabb fekvésű területek között is történhet – az Unió számos területén élő gyakorlat, amely az időszakos legelők kihasználását szolgálja. Lehetővé teszi az év csak egy részében használható magas fekvésű legelők és az ember által kialakított hagyományos hegyvidéki tájkép megőrzését. A vándorlegeltetésnek a környezetre nézve kedvező hatásai vannak, ugyanis csökkenti az erózió és a lavinák kialakulásának kockázatát. A vándorlegeltetés hagyományának megőrzése érdekében indokolt lehetővé tenni, hogy a „hegyvidéki termék” kifejezést olyan állatokból készített termékek esetében is lehessen alkalmazni, amelyek életüknek legalább egy negyedét hegyvidéki legelőkön töltötték.

(4)

Mivel a kötött tartású állatok esetében is biztosítani kell, hogy takarmányuk alapvetően hegyvidéki származású legyen, egyértelművé kell tenni, hogy az állatok által évente elfogyasztott táplálék legalább felének, szárazanyagban kifejezve, hegyvidéki területről kell származnia.

(5)

A kérődzők esetében az éves takarmányszükségletnek több mint a fele megterem a hegyvidékeken, ezért esetükben magasabb arányt kell előírni.

(6)

A természetes adottságok következtében, és mivel a hegyvidékeken elsősorban kérődzőknek szoktak takarmányt termeszteni, a sertések takarmányai viszonylag kis arányban származnak hegyvidéki térségekből. Annak érdekében, hogy az 1151/2012/EU rendelet (45) preambulumbekezdésének megfelelő „hegyvidéki termék” kifejezés alkalmazásának mindkét célja teljesüljön, vagyis egyrészt folytatódhasson a hegyvidékeken a sertések nevelése, másrészt megőrződjön a vidék szerkezete, célszerű megelégedni azzal, ha a sertések éves takarmányának kevesebb, mint fele származik hegyvidékről.

(7)

A takarmány származására vonatkozó megkötés a vándoroltatott legelő állatok esetében csak a hegyvidéki térségekben töltött időben alkalmazandó.

(8)

Mivel a méhkasokat is gyakran vándoroltatják, egyértelművé kell tenni, hogy a méhészeti termékekre milyen esetben alkalmazható a „hegyvidéki termék” kifejezés. Azonban, mivel a méheknek adott cukor általában nem hegyvidékről származik, a méhek esetében nem szabad a takarmányozásra vonatkozó megkötéseket alkalmazni.

(9)

A fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében a „hegyvidéki termék” kifejezést csak olyan növényi eredetű termékekre szabad alkalmazni, amelyek hegyvidéken termett növényekből készültek.

(10)

A feldolgozott termékek esetében meg kell engedni, hogy összetevőként tartalmazzanak olyan nyersanyagokat, pl. cukrot, sót és fűszereket, amelyek nem állíthatók elő hegyvidéken, amennyiben az ilyen összetevők nem tesznek ki többet az összetevők teljes tömegének felénél (50 %).

(11)

Az Unió egyes hegyvidéki térségei nem rendelkeznek olyan infrastruktúrával, ahol megoldható a nyerstejből a tej és a tejtermékek előállítása, az állatok levágása, a tetemek darabolása és kicsontozása, vagy az olívaolaj préselése. A hegyvidékek természetes adottságai korlátozzák a megfelelő létesítmények rendelkezésre állását, és megnehezítik vagy ellehetetlenítik a helyben történő feldolgozást. A hegyvidék közelében történő feldolgozás azonban nem befolyásolja a termékek hegyvidéki származását. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a „hegyvidéki termék” kifejezést a hegyvidéken kívül feldolgozott hegyvidéki termékekre is alkalmazzák. Figyelemmel egyes tagállamokban a feldolgozó létesítmények elhelyezkedésére és ugyanakkor a fogyasztói igények kielégítésének szükségességére, célszerű úgy rendelkezni, hogy a feldolgozási műveletek a származási hegyvidéki térségtől 30 km-es távolságon belül végzendők el.

(12)

Annak érdekében, hogy a tejet és tejtermékeket előállító meglévő létesítmények működése fennmaradhasson, elő kell írni, hogy a „hegyvidéki termék” kifejezés csak az 1151/2012/EU rendelet hatálybalépésekor már meglévő létesítmények termékeire alkalmazható. Mivel a különböző hegyvidéki térségek között nagyok az eltérések az ilyen létesítmények rendelkezésre állása tekintetében, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a feldolgozás távolsága tekintetében szigorúbb követelményeket vezessenek be, vagy az erre vonatkozó engedményt eltöröljék,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Állati eredetű termékek

(1)   Állatok által előállított termékekre a „hegyvidéki termék” kifejezés akkor alkalmazható, ha a termékeket az 1151/2012/EU rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hegyvidéki térségben állították elő és dolgozták fel.

(2)   Állatokból előállított termékekre a „hegyvidéki termék” kifejezés akkor alkalmazható, ha az állatok legalább életük utolsó két harmadát hegyvidéki térségben töltötték, és a termék feldolgozására is hegyvidéken került sor.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve a „hegyvidéki termék” kifejezés alkalmazható az olyan vándorlegeltetéssel nevelt állatokból előállított termékekre, amely állatok életük legalább egy negyedét hegyvidéki térségek legelőin töltötték.

2. cikk

Takarmányok

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában az állatok takarmánya akkor tekinthető alapvetően hegyvidéki térségekből származónak, ha az állat éves táplálékfogyasztásának nem hegyvidéken előállított része szárazanyagban kifejezve nem haladja meg az 50 %-ot, illetve kérődzők esetében a 40 %-ot.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a sertések esetében a nem hegyvidéki térségben előállított takarmány aránya szárazanyagban kifejezve elérheti az éves fogyasztás 75 %-át.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 1. cikk (3) bekezdésében említett, vándorlegeltetéssel nevelt állatokra azokban az időszakokban, amelyeket a hegyvidéken kívül töltenek.

3. cikk

Méhészeti termékek

(1)   Méhészeti termékekre akkor alkalmazható a „hegyvidéki termék” kifejezés, ha a méhek kizárólag hegyvidéki térségekben gyűjtöttek nektárt és virágport.

(2)   Az 1151/2012/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a méheknek adott cukornak nem szükséges hegyvidéki térségből származnia.

4. cikk

Növényi eredetű termékek

Az 1151/2012/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a „hegyvidéki termék” kifejezés csak olyan növényekből készült termékekre alkalmazható, amely növények az 1151/2012/EU rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hegyvidéki térségben termettek.

5. cikk

Összetevők

Az 1–4. cikkben említett termékekhez felhasználhatók a következő, nem hegyvidékről származó összetevők, amennyiben ezek nem tesznek ki többet az összetevők teljes tömegének 50 %-ánál:

a)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő termékek; valamint

b)

gyógynövények, fűszerek és cukor.

6. cikk

A hegyvidéken kívül végzett feldolgozási műveletek

(1)   Az 1151/2012/EU rendelet 31. cikke (1) bekezdésének b) pontjától és e rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésétől eltérve a következő feldolgozási műveletek elvégezhetők a hegyvidéki térségen kívül, annak 30 km-es körzetében:

a)

tej és tejtermékek előállítását szolgáló feldolgozási műveletek a 2013. január 3-án már működő létesítményekben;

b)

állatok levágása, a tetemek darabolása és kicsontozása;

c)

olívaolaj préselése.

(2)   A területükön feldolgozott termékek kapcsán az egyes tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontjában biztosított eltérés nem alkalmazható, illetve hogy a feldolgozó létesítményeknek a szóban forgó hegyvidéki térségtől 30 km-nél kisebb, általuk meghatározott távolságon belül kell lenniük.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.


Top