Help Print this page 

Document C:2004:096:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 96, 21. april 2004

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 21/04/2004
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 96
47. årgang
21. april 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2004/C 96/01Euroens vekselkurs 1
2004/C 96/02Informationsprocedure — Tekniske forskrifter (1) 2
2004/C 96/03Liste over forslag til retsakter samt andre KOM-dokumenter vedtaget af Kommissionen fra den 1. juli 2003 til den 31. december 2003 5
2004/C 96/04Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Thailand 38
2004/C 96/05Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/E.1/36.212 — Karbonfrit papir (efter artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsultentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)) (1) 39
2004/C 96/06Ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur (KN) (Tarifering af varer) 40
2004/C 96/07Ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur (KN) (Tarifering af varer) 41
2004/C 96/08Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3396 — Group 4 Falck/Securicor) (1) 42
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2004/C 96/09Meddelelse om indkaldelse af forslag — Tacis-partnerskabsprogram for institutionsopbygning — EuropeAid/119707/C/G/BY 43

Meddelelse til læserne S3
DA(1) EØS-relevant tekst
Top