Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fredsbevarande resurs för Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fredsbevarande resurs för Afrika

Europeiska unionen inrättar en finansieringsmekanism i syfte att förstärka Afrikanska unionens förmåga att delta i åtgärder för att bevara och upprätthålla fred i Afrika.

RÄTTSAKT

AVS-EG-ministerrådets beslut nr 2003/3 (FR)(pdf) av den 11 december 2003 om användning av medel ur nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till inrättandet av en fredsbevarande resurs för Afrika.

SAMMANFATTNING

Beslutet om att inrätta en fredsbevarande resurs för Afrika är ett resultat av det mandat som rådet tillkännagav under sitt möte den 21 juli 2003 som ett svar på en begäran som formulerats vid toppmötet för Afrikanska unionen (AU) vilket hölls i Maputo den 4- 12 juli 2003.

Europeiska unionen ger den nya fredsbevarande resursen för Afrika (EN) (FR) ett första belopp på 250 miljoner eurounder en period på tre år räknat från dagen för ikraftträdandet.

Dessa 250 miljoner euro tas i enlighet med Cotonouavtalet från Europeiska utvecklingsfonden (EUF). 126,4 miljoner euro härrör från de 1,5 % som vart och ett av de afrikanska länderna bidrar med från det anslag som de har fått tilldelade. Resterande 123,6 miljoner euro tas från de icke tilldelade medlen (reserven) ur anslaget för nionde EUF.

Rådet beslutade den 11 april 2006 att förlänga detta initiativ för perioden 2008-2010 och tillerkände finansiering om 300 miljoner euro inom ramen för indikativa intra-AVS-programmet ur anslaget för tionde EUF.

Detta belopp kan därmed användas för att finansiera de kostnader som uppkommer för de afrikanska länderna till följd av utstationeringen av deras fredsbevarande styrkor i ett eller flera andra afrikanska länder (kostnader för trupptransport, för soldaternas uppehälle, kapacitetsutveckling etc.). Pengarna får dock inte i något fall användas för militära utgifter eller krigsförberedelser.

Den fredsbevarande resursen grundar sig på principen om ett afrikanskt egenansvar. Den stöder både de fredsbevarande operationer som genomförs av de afrikanska länderna i Afrika och kapacitetsuppbyggnaden av Afrikanska unionens säkerhetsstruktur som börjar att ta form. Dessa operationer kommer att lanseras och genomföras av de organisationer som är medlemmar i Afrikanska unionen och av subregionala organisationer. Afrikanska unionen kommer att ha en central roll i beslutsprocessen rörande dessa operationer.

Afrikanska unionens delegation i Darfur/Sudan (AMIS) är den första som fått medel från den fredsbevarande resursen för Afrika, sedan ett finansieringsbeslut fattats i juni 2004 avseende ett belopp på 12 miljoner euro.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/3

11.12.2003

-

EUT L 345, 31.12.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

AVS-EG-Ministerrådets beslut nr 2/2007 av den 25 maj 2007 om att möjliggöra ytterligare bilaterala bidrag, som skall förvaltas av kommissionen, för att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika [EUT L 175, 5.7.2007].

Rådets förordning (EG) nr 617/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av tionde Europeiska utvecklingsfonden enligt AVS-EG-partnerskapsavtalet [EUT L 152, 13.6.2007].

Senast ändrat den 10.08.2007

Top