Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Människorättsförsvarare – EU:s stöd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Människorättsförsvarare – EU:s stöd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s riktlinjer om stöd till människorättsförsvarare

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

  • I riktlinjerna anges EU:s strategi för att stödja och skydda människorättsförsvarare* i länder utanför EU för att de ska kunna verka fritt.
  • Den operativa aspekten av dessa riktlinjer sker inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp).

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Människorättsförsvarare spelar en viktig roll när det gäller att

  • dokumentera våld,
  • ge offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna rättsligt, psykologiskt, medicinskt eller annat stöd,
  • bekämpa straffrihet för dem som kränker de mänskliga rättigheterna,
  • öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna och deras försvarare på nationell, regional och internationell nivå.

Men människorättsförsvarare utsätts ofta för attacker och hot, och därför är det viktigt att se till att de är säkra och skyddas.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Människorättsförsvarare: Individer, grupper och organisationer som på ett fredligt sätt främjar och skyddar de universellt erkända mänskliga rättigheterna, det vill säga medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, exempelvis rättigheter för medlemmar av ursprungsbefolkningar.

EU:s beskickningar Ambassader och konsulat i EU-länderna och EU:s delegationer.

HUVUDDOKUMENT

Säkerställande av skydd – Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare, Europeiska unionens råd (utrikes frågor), 2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 77, 15.3.2014, s. 85–94).

Senast ändrat 04.07.2016

Top