Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Befrielse som avser resande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Befrielse som avser resande

I direktivet fastställs en gemenskapsordning för skattebefrielse för mervärdesskatt (moms) och punktskatt för icke-kommersiell import av varor som görs av resande inom ramen för trafik mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer.

SAMMANFATTNING

I direktivet bestäms den maximala summa pengar liksom gränser för vilka kvantiteter alkohol och/eller tobak som resande från tredjeländer får importera till Europeiska unionen (EU) och undantas från tullrätter, moms och punktskatter. Varorna ska inte vara av kommersiell karaktär.

Tillämpningsområde

Ordningen gäller varor som importeras i det personliga bagage som medförs av resande från tredjeländer eller från territorier som inte är underställda harmoniserade regler om moms och punktskatter.

Undantagen tillämpas på grundval av monetära begränsningar eller kvantitativa begränsningar på varor som resande från tredjeländer får importera utan att betala skatt när de reser in i EU.

Beloppsbegränsningar

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna undantar från moms och punktskatter import av varor vars värde understiger 300 euro per person. Detta belopp är 430 euro för flyg- och sjöresenärer.

För resenärer under 15 år, kan medlemsstaterna sänka beloppsbegränsningen. Denna beloppsbegränsning kan inte vara lägre än 150 euro, oavsett transportsätt.

Medlemsstaterna får välja att inte påföra moms eller punktskatt vid import av varor som införs av resenärer om skatten skulle uppgå till högst 10 euro. Vid tillämpning av beloppsbegränsningar får värdet av ett enskilt föremål inte delas upp. Medlemsstaterna får också sänka beloppsbegränsningarna och de kvantitativa gränserna för resenärer som bor i en gränszon, för gränsarbetare eller besättningen på transportmedel som används i internationell trafik.

Kvantitativa begränsningar för tobak

För tobaksprodukter, ska medlemsstaterna tillämpa undantag från moms och punktskatter på import med tillämpning av antingen den högre eller den följande lägre kvantitativa begränsningen:

  • 200 cigaretter eller 40 cigaretter,
  • 100 cigariller eller 20 cigariller,
  • 50 cigarrer eller 10 cigarrer,
  • 250 g röktobak eller 50 g röktobak.

Medlemsstaterna kan välja att skilja på flygresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägre kvantitativa begränsningarna för flygresenärer.

Kvantitativa begränsningar för alkohol

Medlemsstaterna ska tillämpa undantag från mervärdesskatt och punktskatt för alkohol och andra alkoholhaltiga drycker med tillämpning av följande kvantitativa begränsningar:

  • Sammanlagt 1 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent eller odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent,
  • Sammanlagt 2 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som uppgår till högst 22 volymprocent.

Undantag från skatteplikt för tobak och alkohol ska inte tillämpas på resenärer som är under 17 år.

Europeiska kommissionen ska 2012, och sedan vart fjärde år, lämna en rapport till rådet om verkställandet av direktivet.

Bakgrund

Med effekt från och med den 1 december 2008, upphäver detta direktiv direktiv 69/169/EEG.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/74/EG

29.12.2007Gäller från och med 1.12.2008

1.12.2008

EUT L 346, 29.12.2007

Senast ändrat den 30.05.2008

Top