Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omräkningskurser mellan nationella valutor och euron

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Omräkningskurser mellan nationella valutor och euron

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2866/98 – omräkningskurser mellan euron och valutorna för de länder som inför euron

VAD ÄR SYFTET MED FÖRORDNINGEN?

  • Förordningen fastställer omräkningskurserna mellan euron och de gamla nationella valutorna i länderna i euroområdet.
  • Dessa kurser fastställdes den 31 december 1998, då de elva första EU-länderna antog euron (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland).

VIKTIGA PUNKTER

  • För att bli medlem i euroområdet, den tredje etappen av EU:s ekonomiska och monetära union, måste ett EU-land uppfylla vissa ekonomiska och rättsliga villkor, de så kallade konvergenskriterierna. Dessa kriterier är utformade för att säkerställa att länder kan uppvisa stabilitet – inom vissa definierade gränser – vad gäller priser, regeringens finansiella ställning, växelkursstabilitet och långfristiga räntesatser.
  • Denna förordning har ändrats flera gånger för att fastställa omräkningskurser för nya länder som ansluter sig till euroområdet:
  • Enligt artikel 140 i fördraget om EU:s funktionssätt, ska omräkningskurserna mellan euron och EU-ländernas valutor fastställas av EU-rådet. Det beslutar med enhällighet för de länder i euroområdet som antagit euron och det berörda landet, efter förslag från Europeiska kommissionen och efter att ha rådfrågat Europeiska centralbanken.

Dessutom fastställs omräkningskurserna oåterkalleligen:

1 euro =

Omräkningskurser

Tidigare nationell valuta

 

40,3399

belgiska francs

 

1,95583

tyska mark

 

15,6466

estländska kronor

 

340,750

grekiska drachmer

 

166,386

spanska pesetas

 

6,55957

franska francs

 

0,787564

irländska pund

 

1936,27

italienska lire

 

0,585274

cypriotiska pund

 

0,702804

lettiska lats

 

3,45280

litauiska litas

 

40,3399

luxemburgska francs

 

0,429300

maltesiska lire

 

2,20371

nederländska floriner

 

13,7603

österrikiska schilling

 

200,482

portugisiska escudos

 

239,640

slovenska tolar

 

30,1260

slovakiska kronor

 

5,94573

finländska mark

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 1999.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2866/98 av 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (EGT L 359, 31.12.1998, s. 1–2)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2866/98 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 25.07.2016

Top