Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omräkningskurser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Omräkningskurser

Förordningen fastställer de oåterkalleligen låsta omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inföt euron

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2866/98 av 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning fastställer omräkningskurserna mellan euron och de gamla nationella valutorna i medlemsstaterna. Dessa kurser fastställdes den 31 december 1998, då de elva första medlemsstaterna antog euron (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland).

Denna förordning har sedan ändrats flera gånger för att fastställa omräkningskurser för nya medlemsstater som ansluter sig till eurozonen:

Enligt artikel 140 i fördraget om EU:s funktionssätt, ska omräkningskurserna mellan euron och medlemsstaternas valutor fastställas av EU-rådet. EU-rådet beslutar, med enhällighet för de medlemsstater som antagit euron och den berörda medlemsstaten, efter förslag från kommissionen och efter att ha rådfrågat Europeiska centralbanken. Dessutom fastställs omräkningskurserna oåterkalleligen:

1 euro =

Omräkningskurser

Tidigare nationell valuta

-

40,3399

belgiska francs

-

1,95583

tyska mark

-

15,6466

estländska kronor

-

340,750

grekiska drachmer

-

166,386

spanska pesetas

-

6,55957

franska francs

-

0,787564

irländska pund

-

1936,27

italienska lire

-

0,585274

cypriotiska pund

-

40,3399

luxemburgska francs

-

0,429300

maltesiska lire

-

2,20371

nederländska floriner

-

13,7603

österrikiska schilling

-

200,482

portugisiska escudos

-

239,640

slovenska tolar

-

30,1260

slovakiska kronor

-

5,94573

finländska mark

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2866/98

1.1.1999

-

EUT L 359, 31.12.1998

Ändringsrättsakt (er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1478/2000

1.1.2001

-

EUT L 167, 7.7.2000

Förordning (EG) nr 1086/2006

1.1.2007

-

EUT L 195, 15.7.2006

Förordning (EG) nr 1134/2007

1.1.2008

-

EUT L 256, 2.10.2007

Förordning (EG) nr 1135/2007

1.1.2008

-

EUT L 256, 2.10.2007

Förordning (EG) nr 694/2008

1.1.2009

-

EUT L 195, 24.7.2008

Förordning (EU) nr 671/2010

1.1.2011

-

EUT L 196, 28.7.2010

Senast ändrat den 15.10.2010

Top