Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Använda mobiltelefon på flyget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Använda mobiltelefon på flyget

Snart kommer konsumenterna att kunna använda sina mobiltelefoner säkert ombord på flygplan. Kommissionen harmoniserar de tekniska bestämmelserna om utveckling av mobilkommunikationstjänster på flygplan. För att EU:s luftrum ska kunna öppnas för mobilkommunikationstjänster ombord på flygplan måste det också till en samordning mellan de nationella licensbestämmelserna för att använda en av de första verkligt EU-omfattande telekommunikationstjänsterna.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut nr 2008/294/EG av den 7 april 2008 om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen.

SAMMANFATTNING

Mobilkommunikationstjänster ombord på luftfartyg betyder att passagerna kan använda sina mobiltelefoner ombord på flyget för att ringa, skicka eller ta emot meddelanden under flygning över EU.

Det övergripande regelverket för att använda mobiltelefoner på flyget är beroende av två faktorer:

Flygbolag ska kunna ansöka om licens för mobiltelefoni i sitt hemland och den licensen ska vara giltig för hela Europeiska unionen (EU). Ett flygplan som är registrerat i Spanien ska alltså kunna erbjuda mobilkommunikationstjänster för sina passagerare när det t.ex. passerar tjeckiskt luftrum utan att behöva göra någon särskild licensansökan.

Det här beslutet gäller inga kommersiella aspekter, som t.ex. avgifter, för mobilkommunikationstjänster och det behandlar inte heller några villkor för användningen. Det är upp till flygbolagen och mobiloperatörerna att skapa de förutsättningar som krävs ombord för att de som vill ska kunna använda mobilkommunikationstjänster utan att störa de andra passagerarna.

Vissa flygbolag kommer att lansera den här typen av tjänster under 2008. Medlemsstaterna måste senast inom ett halvår efter det att det här beslutet har trätt i kraft kunna ge tillstånd för mobilkommunikationstjänster på flygplan som är registrerade hos dem.

Verksamheten

Passagerarnas telefoner vidarekopplas till ett mobilnät ombord på planet (basstation i flygplanet) som i sin tur kommunicerar med marken via satellit för att undvika att telefonerna ansluter till mobilnäten i de länder man flyger över, så att man inte stör de normala markbundna mobilnäten.

På det här sättet går det också att hålla sändningskapaciteten på en ganska låg nivå så att man kan garantera säkerheten för utrustningen ombord.

Kostnader

Avgifterna för mobilkommunikationstjänsterna begränsas inte av taken för roamingavgifter som enbart omfattar markbaserade nät. Tjänsteleverantörerna beslutar själva om kostnaderna för mobilkommunikationstjänsterna. Kommissionen kommer dock att noggrant övervaka prisnivån och kontrollera att konsumenterna får överblick över priserna.

Säkerhet

Mobilkommunikationstjänsterna måste uppfylla de grundläggande kraven för flygsäkerhet (es de en fr). För att garantera att de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för den civila luftfarten följs måste ett luftvärdighetsbevis utfärdas som ska vara giltigt i hela EU. Detta bevis ska utfärdas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

Det ska fortfarande vara förbjudet att använda mobiltelefon på flyget under start och landning och tjänsten ska bara gå att använda när flygplanet har uppnått marschhöjd.

Bakgrund

Efterfrågan på EU-omfattande tjänster har ökat i takt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen i EU. Kommissionen stöder redan tillhandahållande av satellitbaserade mobiltjänster inom frekvensbandet 2 GHz (EN).

Kommissionen har bland annat föreslagit att EU:s regelverk för elektronisk kommunikation skulle ses över under 2007 för att hålla jämna steg med utvecklingen och göra det möjligt att erbjuda den här typen av transnationella tjänster i hela EU.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/294/EG [antagande: medbeslutandeförfarande COD/2000/0183]

7.4.2008

-

EUT L 98, 10.4.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation av den 7 april 2008 om auktorisation för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i Europeiska gemenskapen [EUT L 98, 10.4.2008]. Denna rekommendation går hand i hand med beslutet om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg. Syftet är att samordna de nationella auktorisationsbestämmelserna om att tillhandahålla mobilkommunikationstjänster och främja ett ömsesidigt erkännande av de nationella auktorisationerna

Senast ändrat den 05.06.2008

Top