Help Print this page 
Title and reference
Europeiska investeringsbankens operativa prioriteringar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska investeringsbankens operativa prioriteringar

Europeiska investeringsbanken (EIB) bildades 1958 på grundval av Romfördraget och är Europeiska unionens (EU) bank för långfristiga lån. Banken bidrar till den europeiska integrationen och till den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade områden. År 1994 bildades Europeiska investeringsfonden (EIF) för att hjälpa snabbväxande eller inom området för ny teknik aktiva små och medelstora företag att utvecklas. EIB är den största aktieinnehavaren och aktören inom EIF. År 2000 bildades EIB-gruppen, som består av EIB och EIF. Inom gruppen beviljar EIB banklån på medellång och lång sikt, medan EIF specialiserar sig på att bevilja riskkapital och garantier till små och medelstora företag.

I sin verksamhetsplan utformar EIB sin politik på medellång sikt och anger prioriterade verksamhetsområden med utgångspunkt i de mål som fastställts av bankens råd. För perioden 2011-2013 sker utlåningen inom följande prioriterade områden:

 • sammanhållning och konvergens (DE) (EN) (FR);
 • stöd till kunskapsekonomin (DE) (EN) (FR);
 • utvecklingen av de transeuropeiska nätverken (TEN) (DE) (EN) (FR);
 • skydd av miljön (DE) (EN) (FR);
 • stöd till små och medelstora företag (DE) (EN) (FR);
 • främjande av en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning (DE) (EN) (FR);
 • det mänskliga kapitalet (DE) (EN) (FR).

Ekonomisk och social sammanhållning i unionen efter utvidgningen

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan EU:s regioner. Kommissionen verkställer denna politik genom strukturfonderna som ger subventioner till de europeiska regionerna.

EIB kompletterar strukturfondernas åtgärder genom lån som den beviljar inom ramen för sammanhållningspolitiken. Dessa lån utgör en andra finansieringskälla för projekt på lokal eller regional nivå.

Stöd för kunskapsekonomin

EIB arbetar för att skapa en kunskapsekonomi som ska stimulera den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen. Inom ramen för detta mål stöder EIB investeringar på tre områden:

 • utbildning;
 • forskning och utveckling;
 • innovation.

Utveckling av transeuropeiska transportnät

EIB ger även betydande stöd till finansieringen av transeuropeiska nät (TEN). Dessa nät är infrastrukturnät för transport, energi och kommunikation.

Skydd och förbättring av miljön

De projekt på miljöområdet som stöds av EBI tillhör följande sektorer:

 • stadsmiljön;
 • hållbara transporter;
 • förvaltningen av vattenresurser (tillgång och rening);
 • kampen mot klimatförändringar;
 • förnybar energi och energieffektivitet.

Dessutom ska alla projekt som finansieras av EIB, oavsett sin natur, följa de europeiska principer, praxis och standarder som gäller miljön.

Stöd till små och medelstora företag

Europeiska investeringsbanken tillhandahåller finansiering till små och medelstora företag på medellång och lång sikt. Det handlar om krediter till mellanhänder - banker eller andra finansinrättningar. Tack vare dessa krediter kan mellanhänderna stödja investeringsprojekt av begränsad omfattning, som genomförs av små och medelstora företag.

Europeiska investeringsfonden (EIF) ger stöd till små och medelstora företag, dels direkt genom att förse dem med eget kapital i form av riskkapitalfinansiering, dels indirekt genom att täcka finansinstituts och statliga garantiinstituts låneportföljer till förmån för små och medelstora företag.

Främjande av en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning

Stöd till EU:s energibehov utgör ett prioriterat område för EIB:s utlåning. Investeringsbanken kommer sålunda att inrikta sin verksamhet på fem prioriterade områden:

 • förnybar energi;
 • energieffektivitet;
 • forskning, utveckling och innovation;
 • diversifierad och säker intern energiförsörjning;
 • säker yttre energiförsörjning och ekonomisk utveckling.

Mänskligt kapital

EIB bidrar till det mänskliga kapitalet genom att bevilja lån inom sjukvårds- och utbildningssektorerna. De lån som beviljas av EIB kan till exempel gälla finansiering av nya byggnader, utrustning eller till och med investering i forskning vid universitet.

See also

 • Europeiska investeringsbanken (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 29.04.2011

Top